งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อังกฤษเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากที่สุดเมื่อ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร ประวัติศาสตร์ อังกฤษเริ่มขึ้นเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เมื่อหลายพันปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อังกฤษเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากที่สุดเมื่อ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร ประวัติศาสตร์ อังกฤษเริ่มขึ้นเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เมื่อหลายพันปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อังกฤษเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากที่สุดเมื่อ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร ประวัติศาสตร์ อังกฤษเริ่มขึ้นเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เมื่อหลายพันปี มาแล้ว ภูมิภาคที่ปัจจุบันคืออังกฤษภายในสหราชอาณาจักรเป็น ที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นีอันเดอร์ธอลราว 230,000 ปีมาแล้ว ขณะที่มนุษย์โฮโมเซเพียนซึ่งเป็นมนุษย์สมัยใหม่เริ่มเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานราว 29,000 ปีมาแล้ว แต่การอยู่ต่อเนื่องกันโดยตลอดเริ่ม ขึ้นราว 11,000 ปีมาแล้วในปลายยุคน้ำแข็ง ในบริเวณภูมิภาคนี้ ยังมีร่องรอยของมนุษย์สมัยต่างๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เริ่มตั้งแต่ ยุคหินกลาง, ยุคหินใหม่ และ ยุคสัมริด เช่นสโตนเฮนจ์ และเนิน ดินที่เอฟบรี ในยุคเหล็กอังกฤษก็เช่นเดียวกับบริเตนทั้งหมดทาง ใต้ของเฟิร์ธออฟฟอร์ธเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเคลต์ที่เป็นกลุ่ม ชนที่เรียกว่า บริเตน (Briton) หรือเผ่าเบลแจ ในปี ค. ศ. 43 ชาว โรมันก็เริ่มเข้ามารุกรานบริเตน โรมันปกครองจังหวัดบริทายามา จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 5สหราชอาณาจักรอังกฤษสหราชอาณาจักรมนุษย์นีอันเดอร์ธอลมนุษย์โฮโมเซเพียนยุคน้ำแข็ง ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ ยุคสัมริดสโตนเฮนจ์เอฟบรียุคเหล็กบริเตนเฟิร์ธออฟฟอร์ธเคลต์เบลแจรุกรานบริเตน โรมันจังหวัดบริทายา

3 บันทึกเกี่ยวกับหมู่เกาะบริเทนมีขึ้นครั้งแรกโดยพ่อค้าชาวกรีก โบราณในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล พีธีแอสแห่งมาสซิเลีย (Pytheas of Massiia) นักสำรวจชาวกรีกมาเยือนเกาะอังกฤษใน 325 ปีก่อนค. ศ. พลีนีผู้พ่อ (Pliny the Elder) นักสำรวจชาวโรมัน กล่าวว่าเกาะอังกฤษเป็นแหล่งดีบุกสำคัญ ทาซิตุส (Tacitus) ชาวโรมันเป็นคนแรกที่กล่าวถึงชาวบริตัน (Britons) ทีอาศัยบน หมู่เกาะบริเตน ว่าไม่มีความแตกต่างกับชาวโกล (Gaul) ใน ฝรั่งเศส ( คือเป็นชาวเคลท์เหมือนกัน ) ในด้านรูปร่างหน้าตาขนาด ร่างกาย ทาซิตุส


ดาวน์โหลด ppt อังกฤษเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากที่สุดเมื่อ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร ประวัติศาสตร์ อังกฤษเริ่มขึ้นเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เมื่อหลายพันปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google