งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ eGov Data Exchange

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ eGov Data Exchange"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ eGov Data Exchange
วิเชียร หวังรัตนพรสุข Technical Consultant SDMX Project, Green Mile Co. Ltd.

2 AGENDA Introduction eGoverment Data Exchange G2B (eCustoms, NSW)
ประสบการณ์ทำงานใน EDI Industry SDMX

3 eGov = Electronics Government
Electronics or Paperless Speed Analytic, Process able Cost ? Commitment ?

4 ประเภทของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
eGoverment ประเภทของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐสู่ประชาชน (Government to Citizens; G2C) eRevenue, ePassport, 1111 ภาครัฐสู่ภาคธุรกิจ (Government to Business; G2B) eCustoms, eLicensing ภาครัฐสู่ภาครัฐ (Government to Government; G2G) NSO, NSW ภาครัฐสู่พนักงาน (Government to Employees; G2E) Intranet

5 Exchange Data Media Before electronics era Paper Physical
Diskette, Tape, USB Drive Wired & Wireless Web based EDI (Electronics Data Interchange)

6 Dialogues : Formats vs Standards
Before electronics era Languages Organized Boundary Formats Inter Organize Boundary Formats  Standards Inter National Boundary Standards

7 Dialogues : Formats vs Standards
Before electronics era Languages Organized Boundary Formats Inter Organize Boundary Formats  Standards Inter National Boundary Standards

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Questions?


ดาวน์โหลด ppt ระบบการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ eGov Data Exchange

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google