งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย
Teach by Kru Wiranchana.

2 Wireless LAN Technology
WiMAX Technology

3

4

5 ความหมายของระบบเครือข่ายไร้สาย
WLAN = Wireless Local Area Network ระบบการสื่อสารข้อมูลแบบไม่ใช้สาย ใช้การส่งแบบ Radio wave และ Infrared การรับส่งผ่านอากาศ สามารถทะลุกำแพงได้ WLAN มีมาตรฐาน IEEE

6 ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย
1. mobility improves productivity & service มีความคล่องตัวสูง 2. installation speed and simplicity สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว 3. installation flexibility สามารถขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย 4. reduced cost- of-ownership ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ระบบเครือข่ายไร้สายไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษา 5. scalability เครือข่ายไร้สายทำให้องค์กรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

7 มาตรฐาน IEEE IEEE สถาบันที่กำหนดมาตรฐานการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน IEEE a, b, g, n ตามลำดับความเร็วและคลื่นความถี่ที่แตกต่างกัน

8 มาตรฐาน IEEE 802.11a ทำงานที่คลื่นความถี่ 5 GHz
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 54 Mbps ความถี่ 5 GHz ยังไม่ได้ใช้งานอย่างแพร่หลาย ลดปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่จึงมีน้อย ระยะการเชื่อมต่อ 300 ฟิตจาก AP ประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นี้

9 มาตรฐาน IEEE 802.11b ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 11 Mbps ปัจจุบันนิยมนำอุปกรณ์ WLAN ที่มาตรฐาน b มาใช้ในองค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา สถานที่สาธารณะ

10 มาตรฐาน IEEE 802.11g เป็นมาตรฐานใหม่ที่ความถี่ 2.4 GHz
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ Mbps เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้และจะมาแทน b

11 มาตรฐาน IEEE 802.11n เป็นมาตรฐานที่กำลังจะมาแทนที่ 802.11g
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ Mbps

12 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
การเชื่อมต่อแบบกลุ่มส่วนตัว (Ad-Hoc) การเชื่อมต่อแบบกลุ่มโครงสร้าง (Infrastructure)

13 การเชื่อมต่อแบบกลุ่มส่วนตัว
เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ไม่ควรเกิน 10 เครื่อง แต่ละเครื่องจะต้องติดตั้ง การ์ดแลนไร้สาย เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อโดยตรงไม่ต้องผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ AP จุดประสงค์ของการเชื่อมต่อวิธีนี้คือ แชร์ทรัพยากรร่วมกันเป็นหลัก (แชร์ไฟล์ แชร์เครื่องพิมพ์) ***ให้ความสนใจค่า IP Address ในกรณีเชื่อมต่อแบบ Dial up และ DHCP Server ในกรณีเชื่อมต่อผ่าน Router***

14

15 การเชื่อมต่อแบบกลุ่มโครงสร้าง
การเชื่อมต่อจำเป็นต้องใช้ AP เป็นจุดรับส่งสัญญาณ (เป็นตัวกลาง) บนเครือข่ายอาจมี AP มากกว่า 1 ตัวที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ สามารถใช้ร่วมกับเครือข่ายแบบมีสายได้ ได้รับความนิยมสูงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัยมากกว่าแบบ Ad-Hoc

16

17 ข้อพิจารณาการเลือกใช้อุปกรณ์ไร้สาย
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ AP 2. การ์ดแลนไร้สาย WLAN PCMCIA ใช้ใน Notebook PCI ใช้ใน PC USB ใช้ได้ทั้งสองประเภทข้างต้น

18 ข้อพิจารณาการเลือกใช้อุปกรณ์ไร้สาย
หน่วยงานมาตรฐานกลางกำหนดมาตรฐาน ขึ้นเพื่อทำการตรวจสอบความเข้ากันได้ของผู้ผลิตแต่ละราย ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบจาก Wi-Fi Alliance จะสามารถทำงานร่วมกันได้

19 ข้อพิจารณาการเลือกใช้อุปกรณ์ไร้สาย
คุณสมบัติเบื้องต้นในการพิจารณาคือ รัศมีของอุปกรณ์ครอบคลุมพื้นที่หรือไม่ ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ความสามารถในการเข้ากันได้ของอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ การติดตั้งง่ายและสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งาน *ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน*

20 เครื่องหมายแสดงการผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจาก Wi-Fi Alliance
คลื่นความถี่ ความเร็ว ความปลอดภัยทีได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว และสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์จากผู้ผลิตรายอื่นได้

21 ให้นักเรียนตอบคำถาม ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อที่ 1-5


ดาวน์โหลด ppt ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google