งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1203 303 การฝึกงานสัตวศาสตร์ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1203 303 การฝึกงานสัตวศาสตร์ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกงานสัตวศาสตร์ 3

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
นายภาสกร พันธ์สุวรรณ นายชัชวาล อย่างสุข นายวุฒิพงษ์ บุญมี

3 ช่วงระยะเวลาการฝึกงาน 19 มีนาคม – 25 มีนาคม พ. ศ
ช่วงระยะเวลาการฝึกงาน 19 มีนาคม – 25 มีนาคม พ.ศ ช่วยกิจกรรมของทางบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรรม จำกัด -ช่วยจัดพิธีการเปิดโรงแปรรูปสุกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

4

5 26 มีนาคม – 27 เมษายน 2555 ฝึกงานที่ ฟาร์มไก่สาว ชื่อฟาร์ม เสริม โนนปู่ และฟาร์ม วสันต์ วิชัยโย เลขที่ 100 หมู่ 4 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

6 กิจกรรมในระยะเวลาการฝึกงาน(ไก่สาว) lomunm 1
กิจกรรมในระยะเวลาการฝึกงาน(ไก่สาว) lomunm 1.เรียนรู้ระบบการจัดการฟาร์มระยะการเลี้ยงไก่สาวทั้งหมด 17 week หรือ 119 วัน 2.การจัดเตรียมโรงเรือน 3.การลงลูกไก่ 4.การให้วัคซีน 5.ระบบการเลี้ยง 6.การจับไก่

7 การจัดการไก่สาว ระยะเวลาไก่สาวในแต่ละช่วงอายุ 1.ลูกไก่อายุ 1-4 สัปดาห์
2.ไก่สาวอายุ 8 สัปดาห์ 3.ไก่สาวอายุ 14 สัปดาห์ เน้นการจัดการในเรื่องของน้ำหนักไก่และเปรียบเทียบน้ำหนักไก่สาว

8 1.เรียนรู้ระบบการจัดการไก่สาวระยะการเลี้ยงไก่สาวทั้งหมด 17 week หรือ 119 วัน

9 2.การจัดเตรียมโรงเรือน

10 การเตรียมเล้าไก่สาว 1.เอาขี้ไก่ออกทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน
2.พ้นยาฆ่าแมลงแล้วทิ้งไว้ 2 วัน 3.ล้างอุปกรณ์ต่างๆและล้างเล้าไก่ 4.ฆ่าเชื้อครั้งที่ 1 5.อบพื้น 1-2 วัน (พักเล้า) 6.ฆ่าเชื้อครั้งที่ 2 7.โรยปูนขาว 8.เอาแกลบเข้าเล้า 9.ตั้งกกลูกไก่ 10.พ้นยาฆ่าเชื้อครั้งที่ 3 11.ก่อนนำลูกไก่มาลงให้ฆ่าเชื้ออีก 1 รอบ แต่พ้นในปริมาณที่ไม่รุนแรง

11 การตั้งหัวกกไก่ และการเช็คแกลบ
-แกลบที่ดีต้องอยู่ในความสูงระหว่าง 5-7 ซม. อุณหภูมิที่ 35 องศาเซลเซียส ภายในสามวันแรก หลังจากนั้นจะค่อยลดลงมาเป็น 33,31,และ30 องศาเซลเซียส ภายใน 1 อาทิตย์ -การตรวจเช็คหัวกกลูกไก่จะต้องตรวจดูว่ามีไฟรุกออกมาหรือไม่ หากพบว่าไฟรุกควรเปลี่ยนหัวกกทันที -หมายเหตุ การใช้พัดลม ของลูกเล้า การเอาแผงกั้นลง

12 3.การตั้งหัวกก ก่อนการลงลูกไก่

13 4.การให้วัคซีน

14

15 การให้วัคซีนสามด่านน้อย

16 5.ระบบการเลี้ยง

17 6.การจับไก่

18 27 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 ฝึกงานที่ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ ชื่อฟาร์ม วรรณพรรณ ฟาร์ม เลขที่ 127 หมู่ 10 บ้านหนองบัวน้อย ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

19 กิจกรรมในระยะเวลาการฝึกงานสุกรแม่พันธุ์ 1
กิจกรรมในระยะเวลาการฝึกงานสุกรแม่พันธุ์ 1.เรียนรู้ระบบการจัดการฟาร์มระยะการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 2.การจัดเตรียมโรงเรือน 4.การให้วัคซีนสุกรแม่พันธุ์ และลูกสุกร 5.ระบบการเลี้ยง 6.การจับลูกสุกรเพื่อนำไปเลี้ยงเป็นสุกรขุนและการจัดการคัดทิ้งสุกรแม่พันธุ์

20 การจัดการเล้าผสม

21 การเช็คสัด การเช็คสัด คือการตรวจดูว่าสุกรที่เราผสมไปนั้นตั้งท้องหรือไม่ ให้เริ่มตรวจตั้งแต่ 18 วันหลังผสม หากพบว่าสุกรที่ผสมไปกลับมาเป็นสัดให้นำกลับมาผสมได้ทันที การกระตุ้นสัด คือ การกระตุ้นสุกรสาว สุกรหย่านม หรือสุกรสาวที่รับเข้าแล้วเกิน 24 วันยังไม่พบอาการเป็นสัด การกระตุ้นทำได้โดยขังสุกรตกค้าง

22 การเช็คสัด การกระตุ้นสัด 07.00-07.30น.

23

24 การจัดชุดผสมเทียม และการผสมเทียมสุกร

25

26 การล้างทำความสะอาดแม่สุกร และโรงเรือน

27 การให้อาหารสุกรในแต่ละช่วงอายุการอุ้มท้อง
อายุอุ้มท้อง ผอม(kg) พอดี อ้วน เบอร์อาหาร หมายเหตุ 1-30 วัน 1.6 905 31-84 วัน 2.2 85- คลอด 2.7 907 แม่กำลังคลอด 0.5 แม่สุกรส่วนใหญ่ไม่ลุกกิน แม่คลอด1-2 วัน 1.5 แม่คลอด2 วันขึ้นไป 2.5- 4 ให้แม่สุกรกินเต็มที่ตามที่จะกินได้

28 ขั้นตอนการทำเล้าคลอด

29 การจัดการกับลูกสุกรแรกเกิด
1 การทำคลอด 2 การให้วัคซีนธาตุเหล็กกับลูกสุกร 3 การตัดเคี้ยว 4 การตัดหาง 5 การหนีบเบอร์หู 6 การชั่งน้ำหนักลูกสุกร ( 3-4กิโลกรัม)

30

31


ดาวน์โหลด ppt 1203 303 การฝึกงานสัตวศาสตร์ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google