งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทุนโทรคมนาคม โดยสหายสิกขา. ลักษณะทั่วไปของทุนไทยช่วงหลัง สงครามโลกครั้งที่สอง พึ่งพาเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น Key.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทุนโทรคมนาคม โดยสหายสิกขา. ลักษณะทั่วไปของทุนไทยช่วงหลัง สงครามโลกครั้งที่สอง พึ่งพาเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น Key."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทุนโทรคมนาคม โดยสหายสิกขา

2 ลักษณะทั่วไปของทุนไทยช่วงหลัง สงครามโลกครั้งที่สอง พึ่งพาเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น Key element ของการเข้าสู่วงการอุตฯ ก็คือการร่วมทุนกับ ต่างชาติ โดยทั่วไปเป็นเพราะการเป็น importer มาก่อนจึง สามารถเข้าถึงบริษัทต่างชาติได้ อุตสาหกรรมในกลุ่มจะได้รับการส่งเสริมจาก BOI ( เติบโตตาม โอกาสที่มากับนโยบายของ BOI) ควบคุมตลาดแบบแข่งขันน้อยราย (oligopoly) ด้วยปัจจัย Monopoly ในไทยเป็นผลจาก privileges ที่ให้โดยรัฐ มากกว่า จะเป็นเช่นในประเทศอุตสาหกรรมที่เกิดจาก industrial- financial complex ซึ่งผ่านการแข่งขันที่รุนแรงแล้วจึงมีการ merging เป็น monopoly ในตลาดเล็ก เมื่อเทียบกับขนาดใน ระดับนานาชาติ

3 ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ( ตีพิมพ์ซ้ำในการปรับตัวของทุนไทย – ผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรณาธิการ

4 ความเป็นมาของกิจการโทรคมนาคม กิจการโทรศัพท์และบริการโทรคมนาคม เป็น กิจการผูกขาดตามพระราชบัญญัติโทรเลขและ โทรศัพท์ พ. ศ. 2477 ภายใต้ กรมไปรษณีย์โทรเลข ต่อมาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจสองหน่วยงานภายใต้ กฎหมายสองฉบับ : พระราชบัญญัติ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ. ศ. 2497 และพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ. ศ. 2519

5 สาเหตุการขยายตัวของ โทรคมนาคม ข้อตกลง Plaza accord ทำให้ค่าเงินเยนแข็ง ขึ้น ญี่ปุ่น + Nics ย้ายฐานการผลิต การขยายฐาน + เงินลงทุนทำให้เศรษฐกิจ ขยายตัว แต่โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง คมนาคมปรับตัวตามไม่ทัน แผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 6 (2530-2534) ส่งเสริมบทบาทเอกชนพัฒนาศก. โดยผ่านการ สัมปทานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ

6

7

8 ตัวอย่างการสร้าง connection Confirm model ม้าสามขาของ suehiro ยูคอม : สมชาย เบญจรงคกุล นั่งเก้าอี้รมช. สาธารณสุข, ศรีภูมิ สุขเนตร ปลัดกค. เป็น ประธานบริษัท ชินคอร์ป : ทักษิณ ชินวัตร นั่งรมว. ต่างประเทศ ฯลฯ, ไพบูลย์ ลิมปพะยอม อดีตผอ. ทศท. เป็น ประธานบริษัท

9 โครงสร้างเงินกู้ของบริษัทในกลุ่ม สื่อสารโทรคมนาคมช่วงวิกฤติ ( ปี 1997)

10 การปรับตัวของโครงสร้างทุน โทรคมนาคมไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจ

11 Number of Fixed Lines per 100 Inhabitants (1999-2004)

12 Lines Year Number of Fixed Lines per 100 Inhabitants by Location (1999-2004)

13 Number of Mobile Phone Users (2000-2004)

14

15

16 Percentage of Households with Computers (2001-2004)

17 Internet Penetration by Location (2001-2004)

18 Number of Internet Users (1998-2004)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทุนโทรคมนาคม โดยสหายสิกขา. ลักษณะทั่วไปของทุนไทยช่วงหลัง สงครามโลกครั้งที่สอง พึ่งพาเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น Key.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google