งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assembly Languages: PDP8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assembly Languages: PDP8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assembly Languages: PDP8

2 A simple computer system design
Bus ?

3 Assembly Language ภาษาแอสแซมบลีขึ้นอยู่สถาปัตยกรรมของ CPU และหน่วยความจำอย่างมาก ความหลากหลายของคอมพิวเตอร์มีจำนวนมาก แต่ก็มีความไม่เหมือนที่สามารถแยกเยอะคอมพิวเตอร์เหล่านั้นออกจากกันได้ อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของคอมพิวเตอร์นั้น ต่างก็มี operation พื้นฐานทั่วๆไปที่เหมือนกัน นั่นก็คือ โปรแกรมที่จะถูกปฏิบัติงานถูกจัดเก็บในหน่วยความจำ

4 Learning an assembly language for the PDP-8
อธิบายการเขียนโปรแกรมภาษาระดับต่ำบนเครื่อง PDP8 และ simulator สำหรับ PDP8 PDP8 ถูกสร้างโดย Digital Equipment Corporation ในปี 1965 และยังคงถูกผลิตขายต่อไปจนถึงปี 1984 เป็น mini computer ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง Words ที่ขนาด 12-bit และมีหน่วยความจำ 4096 words มี interface ที่ค่อนข้างยืดหยุ่น จึงถูกนำไปใช้ทำงานใน lab Words ?

5 Why study such an old machine?
เพื่อเรียนรู้ส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการที่ยาวนาน มีความง่ายและความงดงาม (elegant) ชุดคำสั่งมีน้อย (Small instruction set) มี simulator นำเสนอหลายๆแนวคิดของการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง

6 The simulator is based upon the following computer configuration:

7 Using a simulator to execute
โปรแกรมถูกเขียนในภาษาโดยเฉพาะ Assembler แปลโปรแกรมไปสู่ภาษาเครื่อง(ฐานสอง โปรแกรมที่ฐานสองถูกนำเข้าสู่หน่วยความจำของ simulator

8 Using a simulator to execute

9 CPU of simulated machine
PDP8 มีรีจีสเตอร์ดังนี้ - Accumulator (ACC) ขนาด 12 บิต 1 ตัว - รีจีสเตอร์ขนาด 1 บิต 2 ตัวสำหรับ link (carry flag) & accumulator extension interrupts enabled - peripheral control - Program Counter (PC) ขนาด 12 บิต 1 ตัวสำหรับชี้คำสั่งถัดไป - Instruction Register (IR) ขนาด 12 บิต 1 ตัวสำหรับเก็บคำสั่ง(instruction)

10 CPU of simulated machine

11 Basic Instruction format of PDP8
จำนวนของ opcode มีเท่าไร ? ขนาดของ information เท่าไร

12 Instruction format of PDP8

13 Memory reference instructions
เป็นการปฏิบัติงานระหว่าง accumulator และหน่วยความจำ AND – ปฏิบัติ logical AND ระหว่าง accumulator และตำแหน่งหน่วยความจำ TAD – ปฏิบัติการบวกแบบ two’s complement ระหว่าง accumulator และตำแหน่งหน่วยความจำ ISZ – เพิ่ม addressed location ขึ้น 1 ค่าและข้ามถ้าผลลัพธ์คือศูนย์ DCA - ฝาก accumulator ในหน่วยความจำและ clear accumulator ทั้งหมดนี้ใช้ตำแหน่งของหน่วยความจำเป็น operand

14 Control instructions นี้เป็นคำสั่งที่อ้างถึงหน่วยความจำ แต่มีพฤติกรรมเหมือนคำสั่งควบคุม JMS – กระโดดไป subroutine JMP - กระโดดไปตำแหน่งตามที่กำหนด

15 I/O and Operate instructions
กลุ่มของคำสั่งที่ควบคุมระบบ Input output IOT - ปฏิบัติ I/O operation OPR - เป็นการใช้ accumulator link และ MQ registers


ดาวน์โหลด ppt Assembly Languages: PDP8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google