งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินและถังเก็บน้ำมันบนดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินและถังเก็บน้ำมันบนดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินและถังเก็บน้ำมันบนดิน
การวัดน้ำมันใน ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินและถังเก็บน้ำมันบนดิน โดย กรมธุรกิจพลังงาน

2 วิธีการวัดน้ำมันในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน
มี 2 แบบ คือ 1. วิธีการวัดน้ำมันด้วยไม้วัด 2. วิธีการวัดน้ำมันด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ำมันอัตโนมัติ (ATG)

3 1. วิธีการวัดน้ำมันด้วยไม้วัด

4 การวัดน้ำมันในถังใต้ดิน
ขั้นตอนการวัดน้ำมันในถังใต้ดิน 1.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 2.เตรียมสถานที่ 3.ทำการวัดน้ำมัน และ จัดเก็บอุปกรณ์

5 1. เตรียมอุปกรณ์ การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน น้ำยาวัดปริมาณน้ำมัน
กรวยยางกั้นบริเวณ สมุดบันทึก

6 การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
2. เตรียมสถานที่ กั้นบริเวณที่จะปฏิบัติงาน โดยใช้กรวยยางสีส้ม วางเป็นแนวตามบ่อท่อไม้วัด หรือใช้รั้วเหล็กกั้น ทั้งนี้เพื่อ กันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณปฏิบัติงาน ป้องกันรถเฉี่ยวชนพนักงานที่กำลังปฏิบัติงาน ป้องกันการนำเอาความร้อนประกายไฟเข้ามาในบริเวณปฏิบัติงาน

7 3. ทำการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน เปิดฝาท่อไม้วัด
หมุนเกลียวไม้วัด ดึงไม้วัดขึ้น กะประมาณว่าระดับน้ำมันอยู่ในระดับใด ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำมันให้แห้ง ใช้น้ำยาวัดระดับน้ำมันทารอบ ๆ ไม้วัด หย่อนไม้วัดลงไปอีกครั้งให้สุด ดึงไม้วัดขึ้นมาในระดับเดิม สังเกตรอยน้ำยาที่โดนน้ำมัน แล้วใช้นิ้วปาดตัด ระหว่างรอย น้ำยาที่สัมผัสน้ำมัน กับไม่ได้สัมผัสน้ำมัน อ่านค่าตามสเกลไม้วัด จดบันทึกปริมาณน้ำมันไว้ หลังจากวัดน้ำมันทุกถัง จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

8 การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
ขั้นตอนการวัดน้ำมัน 1.เปิดฝาท่อไม้วัด

9 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
2.หมุนเกลียวไม้วัด ดึงขึ้น

10 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
3. กะประมาณว่าระดับน้ำมันอยู่ในระดับใด ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำมันให้แห้ง

11 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน 4. ทาน้ำยาวัดระดับน้ำมัน รอบ ๆ ไม้วัด
การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน ขั้นตอนการวัดน้ำมัน 4. ทาน้ำยาวัดระดับน้ำมัน รอบ ๆ ไม้วัด

12 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
5. หย่อนไม้วัดลงไปอีกครั้งให้สุด ดึงไม้วัดขึ้นมาในระดับเดิม

13 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน สเกลไม้วัดจะห่างช่องละ 200 ลิตร
การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน ขั้นตอนการวัดน้ำมัน 6. สังเกตรอยน้ำยาที่สัมผัสกับน้ำมัน แล้วใช้นิ้วปาดตัด ระหว่างรอยน้ำยาทีสัมผัสน้ำมัน กับไม่ได้สัมผัสน้ำมัน สเกลไม้วัดจะห่างช่องละ 200 ลิตร 200 ลิตร

14 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
7. อ่านค่าตามสเกลไม้วัด จดบันทึกปริมาณน้ำมันไว้

15 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน 8.ปิดฝาท่อไม้วัด เก็บอุปกรณ์
การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน ขั้นตอนการวัดน้ำมัน 8.ปิดฝาท่อไม้วัด เก็บอุปกรณ์

16 การตรวจสอบน้ำในถังน้ำมันใต้ดิน
ชนิดของน้ำยาวัดน้ำ ชนิดธรรมดา น้ำยาสีเหลือง ใช้วัดน้ำมันทั่วไป ชนิดพิเศษ น้ำยาสีน้ำตาล ใช้วัดน้ำมันแก๊สโซฮอล์

17 ขั้นตอนการตรวจสอบน้ำในถังน้ำมันใต้ดิน
เปิดฝาท่อไม้วัด หมุนเกลียวไม้วัด ดึงขึ้นให้สุดปลายไม้วัด ให้ผ้าเช็ดปลายไม้วัดให้แห้ง

18 การตรวจสอบน้ำในถังใต้ดิน
ทาน้ำยาวัดน้ำรอบ ๆ ปลายไม้วัด

19 การตรวจสอบน้ำในถังใต้ดิน
หย่อนไม้วัดลงไปอีกครั้งให้สุดดึง ไม้วัดขึ้นมาให้สุดปลายไม้

20 การตรวจสอบน้ำในถังใต้ดิน
สังเกตที่สีของน้ำยา หากน้ำยายังเป็นสีเดิม แสดงว่าไม่มีน้ำเจือปน หากน้ำยาเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่ามีน้ำเจือปน

21 ขั้นตอนการวัดน้ำมัน การวัดปริมาณน้ำมันในถังใต้ดิน
กะประมาณว่าระดับน้ำมันอยู่ในระดับใด ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำมันให้แห้ง ทาน้ำยาวัดระดับน้ำมัน รอบ ๆ ไม้วัด เปิดฝาท่อไม้วัด หมุนเกลียวไม้วัด ดึงขึ้น หย่อนไม้วัดลงไปอีกครั้งให้สุด ดึงไม้วัดขึ้นมาในระดับเดิม สังเกตรอยน้ำยาที่สัมผัสกับน้ำมัน แล้วใช้นิ้วปาดตัด ระหว่างรอยน้ำยาทีสัมผัสน้ำมัน กับไม่ได้สัมผัสน้ำมัน อ่านค่าตามสเกลไม้วัด จดบันทึกปริมาณน้ำมันไว้ ปิดฝาท่อไม้วัด เก็บอุปกรณ์

22 2. วิธีการวัดน้ำมันด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ำมันอัตโนมัติ (ATG)

23 Site Overview Console Probe Mag & Sump Sensor PLLD Interstitial Sensor

24 TLS 350R Console This introduction to the course will cover what the goals are, testing procedures, and important technical information resources. This Power Point module covers the TLS Console.

25 TLS350R Console

26 TLS 450 Console This introduction to the course will cover what the goals are, testing procedures, and important technical information resources. This Power Point module covers the TLS Console.

27 TLS450 Console

28 รายงานปริมาณน้ำมัน ส่วนของหัวกระดาษ วันที่ เวลาที่พิมพ์
FLOWCO SERVICES LTD., TEL DD MM YYYY HH:MM XM SYSTEM STATUS REPORT ### ALARM MESSAGES #### INVERNTORY REPORT T # : PRODUCT NAME VOLUME = LITERS ULLAGE = LITERS 90% ULLAGE = LITERS TC VOLUME = LITERS HEIGHT = MM WATER VOL = LITERS WATER = MM TEMP = DEG C VOLUME = LITERS ULLAGE = LITERS 90% ULLAGE = LITERS TC VOLUME = LITERS HEIGHT = MM TEMP = DEG C ส่วนของหัวกระดาษ วันที่ เวลาที่พิมพ์ ข้อความเตือนต่าง ๆ รายงานปริมาณน้ำมัน ปริมาณน้ำมัน ถังใบที่ # : ชื่อน้ำมัน ช่องว่างของน้ำมันที่ลงได้ 90% ของน้ำมันที่ลงได้ ปริมาณน้ำมันที่หักอุณหภูมิ ความสูงน้ำมัน ปริมาณน้ำ ความสูงน้ำ (ถ้ามี) อุณหภูมิภายในถัง

29 การวัดน้ำมันในถังน้ำมันบนดิน
การวัดน้ำมันในถังบนดินสามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้ 1. วัดระดับน้ำมันจากลูกดิ่งภายนอกถัง สเกลของถังห่างช่องละ 200 ลิตร

30 การวัดน้ำมันในถังน้ำมันบนดิน
2. วัดระดับน้ำมันจากSight Glass ภายนอกถัง สเกลในแต่ละช่องห่างกันช่องละ 200 ลิตร

31 การวัดน้ำมันในถังน้ำมันบนดิน
3. วัดระดับน้ำมันจากไม้วัดเช่นเดียวกับถังน้ำมันใต้ดิน

32 สิ้นสุดการนำเสนอ ขอบคุณครับ
เมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายหรือหลักปฏิบัติจะทำอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินและถังเก็บน้ำมันบนดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google