งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปิโตรเลียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปิโตรเลียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปิโตรเลียม

2 จงดูภาพยนตร์ต่อไปนี้
ปิโตรเลียม คือ อะไร ? เรามารู้จักกันเถอะ จงดูภาพยนตร์ต่อไปนี้ บทนำ

3 การกำเนิดของปิโตรเลียม มีกระบวนการเกิด ดังนี้
มีกระบวนการเกิด ดังนี้ ภาพยนตร์ตอนที่ 1

4 การสำรวจค้นหาแหล่งปิโตรเลียม
เป็นการสำรวจเพื่อหาว่ามีหินต้นกำเนิด มีหินกักเก็บ และมีชั้นหินที่เป็นแหล่ง กักเก็บปิโตรเลียมอยู่หรือไม่ และอยู่ที่ ไหน โดยมีขั้นตอนการสำรวจ ดังนี้ ภาพยนตร์ตอนที่ 2

5 ปิโตรเลียมที่ขุดเจาะได้สามารถนำมา ใช้ประโยชน์ได้เลยหรือไม่ อย่างไร
จะได้ศึกษาดังต่อไปนี้ ภาพยนตร์ตอนที่ 3

6 ก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมผลิตบนบก
หรือในทะเลจะผ่านกรรมวิธีแยกสิ่งเจือปน ที่ไม่ต้องการออกก่อนนำไปใช้ โดยส่งผ่าน ไปยังสถานีผลิต เพื่อแยกก๊าซอื่นๆ น้ำ สิ่งเจือปนออก สำหรับก๊าซธรรมชาติบาง ส่วนจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแส ไฟฟ้าบนฐานผลิต

7 เชิญพบกับกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ในภาพยนตร์ตอนที่ 4 ดังนี้

8 ในชีวิตประจำวันรอบตัวเราจะเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ พลาสติก ยางสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์ สี ผง ซักฟอก และอื่นๆ พลาสติกและวัสดุ สังเคราะห์เหล่านี้ เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ที่ได้จากการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติและ น้ำมันดิบ

9 เชิญพบกับรายละเอียดของปิโตรเคมี ในภาพยนตร์ตอนที่ 5 ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt ปิโตรเลียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google