งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพงษ์ศักดิ์ เกาะดี E-mail ponsak.kodi@hotmail.com ประวัติส่วนตัว นายพงษ์ศักดิ์ เกาะดี E-mail ponsak.kodi@hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพงษ์ศักดิ์ เกาะดี E-mail ponsak.kodi@hotmail.com ประวัติส่วนตัว นายพงษ์ศักดิ์ เกาะดี E-mail ponsak.kodi@hotmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายพงษ์ศักดิ์ เกาะดี E-mail ponsak.kodi@hotmail.com
ประวัติส่วนตัว นายพงษ์ศักดิ์ เกาะดี

2 ประวัติทางการศึกษา ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนยอเซฟ จ.พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา พ.ศ.2541 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา พ.ศ.2546 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา พ.ศ.2551

3 ประวัติการทำงาน ผู้จัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เจ้าของกิจการ
ร้านอาหาร white house เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เอ พลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด มหาชน เจ้าของกิจการ พีควอเทอริ่ง ร้านจำนงการช่าง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ลิตเติ้ลเมอร์เมด

4 ผลงานที่พากภูมิใจ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่1 STIA 2007 และยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการศึกษางานที่ประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการศึกษางาน(Olympic) ที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้เป็นอาจารย์สอนนักกีฬา(เทควันโด)ประจำจังหวัด ลำพูน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt นายพงษ์ศักดิ์ เกาะดี E-mail ponsak.kodi@hotmail.com ประวัติส่วนตัว นายพงษ์ศักดิ์ เกาะดี E-mail ponsak.kodi@hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google