งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hardware เพิ่มเติม. hard drive คือ computer hardware that holds and spins a magnetic or optical disk and reads and writes information on it. A hard disk.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hardware เพิ่มเติม. hard drive คือ computer hardware that holds and spins a magnetic or optical disk and reads and writes information on it. A hard disk."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hardware เพิ่มเติม

2 hard drive คือ computer hardware that holds and spins a magnetic or optical disk and reads and writes information on it. A hard disk drive (HDD; also hard drive or hard disk) is a non-volatile, random access digital magnetic data storage device. http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive http://dict.longdo.com/search/hard%20drive http://www.wisegeek.com/what-is-a-hard-drive.htm

3 A hard disk drive (HDD) หรือ hard drive หรือ hard disk Hard disk เป็น Magnetic Disk ( จานแม่เหล็ก ) ชนิดหนึ่ง ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) มีส่วนสำคัญ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ส่วนจานแม่เหล็ก มีสารแม่เหล็กเคลือบอยุ่บนแผ่นแก้วหรือแผ่นอลูมิเนียมที่มี ความเรียบมาก จนสามารถสะท้อนรูปหน้าคนได้ ส่วนนี้เป็นส่วน ที่มีข้อมูลเก็บอยู่ เมื่อทำงานจานแม่เหล็กที่ติดอยู่กับมอเตอร์จะ หมุนเพื่อให้หัวอ่านอ่านข้อมูลที่อยู่บนส่วนต่างๆ ของจานไป ประมวลผล ปัจจุบันฮาร์ดดิสก์ส่วนมากจะหมุนที่ความเร็ว 7,200, 10,000 และ 15,000 รอบ / นาที มีหน่วยเป็น rpm: revolutions per minute โดยที่ความเร็วระดับ 15,000 rpm จะ ใช้ในองค์กรใหญ่ๆ เท่านั้น เนื่องจากราคายังแพงอยู่ สำหรับ ฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าหน่อยส่วนมากจะมีความเร็วอยู่ที่ 3,600 และ 5,400 rpm ในหนึ่งฮาร์ดดิสก์สามารถมีได้หลายจานแม่เหล็ก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น 2. ส่วนแขนและหัวอ่าน ด้านหนึ่งของแขนจะถูกยึดติดไว้ไม่ให้ขยับ แต่ส่วนของหัวอ่าน สามารถเลื่อนไปมาได้ ภายใน 1 วินาที แขนสามารถเลื่อนจาก ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้ถึง 50 ครั้งหรือมากกว่า ซึ่งตัว มอเตอร์จะใช้หลักการของ Linear เพื่อควบคุมความเร็วและ ความแม่นยำในการเลื่อนแขนเพื่อให้หัวอ่านอ่านข้อมูลได้ตรง จุดที่ต้องการ http://www.vcharkarn.com/vblog/32706/2 *** ไม่ออกสอบ

4 Flash memory Flash memory is a non-volatile computer storage chip that can be electrically erased and reprogrammed. It was developed from EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory) and must be erased in fairly large blocks before these can be rewritten with new data. The high density NAND type must also be programmed and read in (smaller) blocks, or pages, while the NOR type allows a single machine word (byte) to be written and/or read independently. The NAND type is primarily used in memory cards, USB flash drives, solid-state drives, and similar products, for general storage and transfer of data. The NOR type, which allows true random access and therefore direct code execution, is used as a replacement for the older EPROM and as an alternative to certain kinds of ROM applications. However, NOR flash memory may emulate ROM primarily at the machine code level; many digital designs need ROM (or PLA) structures for other uses, often at significantly higher speeds than (economical) flash memory may achieve. http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory

5 หน่วยความจำแฟลช (Flash Memory) หน่วยความจำแฟลช (Flash Memory) คือ หน่วยความจำขนาดเล็กประเภท non-volatile ที่สามารถบันทึกข้อมูลลงไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้ แบตเตอรี่ ข้อมูลไม่มีการสูญหายเมื่อปิดสวิตซ์ http://www.vcharkarn.com/varticle/32744#P5 หมายเหตุ :1. nonvolatile memory : หน่วยความจำไม่ลบ เลือน คือ หน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ข้อมูลในนั้นจะไม่ ลบหายไป แม้ว่าจะปิดกระแสไฟแล้วก็ตาม เช่น หน่วยความจำ ประเภทอ่านอย่างเดียว (ROM) เป็นต้น ( อ้างอิงจาก Longdo Dictionary) 2. volatile memory : หน่วยความจำแบบลบ เลือนได้ คือเป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลไว้ได้เฉพาะเวลาที่มี ไฟเลี้ยง หากไม่มีกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยง ข้อมูลที่เก็บไว้จะหายไปหมด เช่น RAM http://www.chakkham.ac.th/technology/computer1/storage.htm

6 รูปแสดง USB flash drive A USB flash drive. The chip on the left is the flash memory. The controller is on the right. http://www.webopedia.com/TERM/C/controller.html http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory flash memory controller

7 Solid-State Drive (SSD) An SSD (solid-state drive or solid-state disk) is a storage device that stores persistent data on solid-state flash memory. http://searchstorage.techtarget.com/definition/solid-state-drive A solid-state drive (SSD), sometimes called a solid-state disk or electronic disk, is a data storage device that uses solid- state memory to store persistent data with the intention of providing access in the same manner of a traditional block i/o hard disk drive. SSDs are distinguished from traditional magnetic disks such as hard disk drives (HDDs) or floppy disk, which are electromechanical devices containing spinning disks and movable read/write heads. In contrast, SSDs use microchips which retain data in non-volatile memory chips and contain no moving parts. http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive

8 ความแตกต่างระหว่าง Hard Disk Drive (HDD) และ Solid-State Drive (SSD) Solid-State Drive (SSD) Hard Disk Drive (HDD) เป็น ชนิดหนึ่ง ของจานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) http://www.vcharkarn.com/vblog/90387/10 flash memory http://guru.sanook.com/dictionary/dict_comp/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E 0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8 %AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81/

9 การดูจำนวน Core ใน CPU http://itithai.com/article-tips/windows/339- compare-core-i3-i5-i7.html

10 http://www.vcharkarn.com/vblog/90387/10 http://businessitnews4u.blogspot.com/2011/04/worlds-smallest-nand-flash-memory-chip.html


ดาวน์โหลด ppt Hardware เพิ่มเติม. hard drive คือ computer hardware that holds and spins a magnetic or optical disk and reads and writes information on it. A hard disk.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google