งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวรัท สมวงศ์ รหัส ๕๓๑๘๑๑๐๐๑๓๔ สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวรัท สมวงศ์ รหัส ๕๓๑๘๑๑๐๐๑๓๔ สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวรัท สมวงศ์ รหัส ๕๓๑๘๑๑๐๐๑๓๔ สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2

3 มีดมีด เหลา เหล็ก นำ

4 น้ำ

5

6 ตอกแบน หรือ ตอกเปิ๊ม

7 ตอกสอง ปล้อง ตอกสาม ปล้อง

8 ลายขัด ลาย สอง

9 ลายตา หลิ่ว ลายดีหล่ม หงาย

10 ลายดี ด้าน ลายสาม

11

12

13

14

15 ประโยชน์ของการใช้สอยสามารถโยงใยไปถึง คุณค่าแห่งจิตใจ ให้เกิดความรักและหวงแหนใน คุณค่าของสิ่งที่ตนเองบรรจงสร้างขึ้น จากความรู้สึก นึกคิด จิตวิญญาณที่สร้างความงดงามในชิ้นงานแต่ ละชิ้น ตั้งแต่การเหลา การเกลา จนนำมาสานรวมเป็น ภาชนะของใช้ ซึ่งแน่นอนว่าเขาจะใช้อย่างคุ้มค่าและ ทะนุถนอมสะท้อนของความอุดมสมบูรณ์ และ ความ สงบสุขในสังคม ท้องถิ่นเครื่องจักสานที่มีใช้ทั่วไป นั้น มีทั้งเครื่องจับสัตว์ ทำการเกษตร ของใช้ใน ครัวเรือน และสิ่งเบ็ดเตล็ด หรืออาจรวมไปถึงเครื่อง จักสานที่ใช้ในพิธีกรรมบางอย่าง สิ่งเหล่านี้รับใช้คน ในสังคมชนบทที่มีแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของ พื้นถิ่นซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

16 งานครูนั้นเป็นงานที่พิเศษ ที่จะหวัง ผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆนั้นได้โดย ยาก ผลตอบแทนที่สำคัญ ย่อมเป็นผล ทางใจ ได้แก่ความปิติ ชุมชื่นใจ ที่ได้ ฝึกสอนคนให้ได้ดี มีความเจริญประการ หนึ่ง กับได้ผูกพันจิตใจคน เป็นพัน เป็น หมื่น ไว้ได้อย่างแน่นแฟ้น อีกประการ หนึ่งผลตอบแทนเช่นนี้ เมื่อมองอย่าง ลึกซึ้งแล้วย่อมจะเห็นเป็นประโยชน์ อย่างยิ่ง และประเสริฐกว่ายศศักดิ์ อำนาจและประโยชน์ทางวัตถุอื่นๆๆ มากมายนัก ครูจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่ จะต้องแสวงหาความพึงพอใจใน ประโยชน์อื่นทางวัตถุเกินความจำเป็น เพราะถ้าหากครูไปแสวงหาประโยชน์ ทางวัตถุกันแล้วนั้น ครูก็จะทำหน้าที่กัน ไม่เต็มที่ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ดาวน์โหลด ppt นายวรัท สมวงศ์ รหัส ๕๓๑๘๑๑๐๐๑๓๔ สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google