งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAO Best Asian Lao Rapper from Texas- Kay feat. Tony Vee-Struggle

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAO Best Asian Lao Rapper from Texas- Kay feat. Tony Vee-Struggle"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LAO

3 Best Asian Lao Rapper from Texas- Kay feat. Tony Vee-Struggle http://www.youtube.com/watch?v=QaWmOzCeubU

4  ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป. ลาว ) เมืองหลวง : นครเวียงจันทน์  ศาสนา : พุทธร้อยละ 85 บูชาผีสาง / เทวดาและอื่นๆ ร้อย ละ 15  ดอกไม้ประจำชาติ : ดอกจำปาหรือคนไทยเรียกว่า ดอกลั่นทม เป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกขึ้นได้เองตาม ธรรมชาติ  ภาษา : ภาษาลาว

5

6

7 นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งนครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจ ของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการ ก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความ เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่าง แยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างของประเทศลาว ดังปรากฏว่าตรา แผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีรูปพระธาตุหลวงเป็น ภาพประธานในดวง ตรา

8 ตั้งอยู่บนถนนโพธิสารราช ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงพอดี วัดเชียงทองเป็นวัดที่สำคัญและ สวยงาม ได้รับการมาเยือนชมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากที่สุดก็ว่าได้ นักโบราณคดียก ย่องว่าวัดเชียงทอง เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองสร้างขึ้นก่อน หน้าที่ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะย้ายเมืองหลวงไปยังนครเวียงจันทร์ไม่นานนัก และยัง ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงค์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สอง พระองค์สุดท้ายของลาว รูปแบบสถาปัตยกรรมทางศาสนา แบบหลวงพระบางแท้ คือมี หลังคาแอ่นโค้ง และลาดลงต่ำมากจนแลดูค่อนข้างเตี้ย พระโพธิสารราชเจ้า ทรงสร้าง วัดเชียงทองขึ้นในปี ค. ศ. 1560 และมีฐานะเป็นวัดหลวงในพระราชูปถัมภ์เรื่อยมาจนถึงปี 1975 ติดกับพระอุโบสถมีวิหารเล็กๆหลังหนึ่งเรียกกันว่า " วิหารแดง " ภายในประดิษฐฐาน พระพุทธรูปไสยาสน์ที่งามแปลกตากว่าที่อื่นใดด้วยสัดส่วน จีวรที่จีบเป็นริ้วโค้งออกมา ทางด้านนอกตรงเหนือช้อพระบาท และ พระหัตถ์ซึ่งรองรับพระเศียรไว้อย่างสง่างาม และอ่อนช้อย พระพุทธรูปองค์นี้เคยถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่กรุงปารีสในปี ค. ศ. 1931 และ ไปประดิษฐานอยู่เวียงจันทร์หลายสิบปีก่อนกลับคืนสู่หลวงพระบางในปี ค. ศ.1964


ดาวน์โหลด ppt LAO Best Asian Lao Rapper from Texas- Kay feat. Tony Vee-Struggle

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google