งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะของระบบ ความถี่ ของโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะของระบบ ความถี่ ของโทรทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะของระบบ ความถี่ ของโทรทัศน์
UNIT-3 คุณลักษณะของระบบ ความถี่ ของโทรทัศน์ nathee yongyut

2 เนื้อหา ระบบโทรทัศน์ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งสัญญาณ โทรทัศน์

3 ระบบโทรทัศน์ ในการใช้โทรทัศน์ในแต่ละประเทศจะมี ระบบสีของภาพต่างกัน เนื่องจาก ประเทศต่างๆ ใช้ไฟฟ้าที่มีความถี่ ต่างกัน เช่น อเมริกา ใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 110 โวลท์ 60 เฮิรทซ์ ยุโรปใช้ไฟฟ้า แรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรทซ์ ดังนั้นการ ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ จึงมีระบบที่แตกต่างกัน

4 ระบบ SDTV (Standart TV)
ระบบโทรทัศน์มาตรฐานที่นิยมใช้กัน (ระบบสี) มีอยู่ 3 ระบบ คือ 1. ระบบ NTSC 2. ระบบ PAL 3. ระบบ SECAM

5 1.ระบบ NTSC (National Television Systems Communication)
เป็นโทรทัศน์สีระบบแรกของโลก ผลิตในสหรัฐอเมริกาโดย คณะกรรมการระบบโทรทัศน์ ได้ สาธิตการใช้ครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ.2495 โทรทัศน์ระบบนี้เป็น แม่แบบของโทรทัศน์สีทุกระบบ

6 คุณลักษณะของโทรทัศน์ระบบ NTSC
1. จำนวนเส้น 525 เส้น 2. จำนวนฟิลด์ 60 ฟิลด์ต่อวินาที 3. จำนวนกรอบภาพ 30 ภาพ ต่อวินาที 4. ความกว้างของช่องสัญญาณ 6 เมกะเฮิรทซ์ 5. ความถี่เส้น 15,750 Hz

7 2. ระบบ PAL (Phase Alternating Line)
ผู้คิดค้นคือ ดร.บรุซ ชาวเยอรมันนีโดยดัดแปลง มาจากระบบ NTSC เป็นที่นิยมกันมากในยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศไทย ดร.บรุซ ผู้คิดค้นได้ พบว่า ระบบโทรทัศน์ NTSC มีความคิดเพี้ยนทาง สีทำให้สีที่ปรากฏบนจอภาพ ไม่ตรงกับสีตามธรรมชาติ จึงได้คิดระบบ PAL ขึ้น โดยให้ส่วนสีแดง ขาว กลับเฟส 180 องศา ตลอดเวลา คือ เป็นบวกที หนึ่งเป็นลบทีหนึ่ง เมื่อถึงเครื่องรับจึงกลับไป รวมกันใหม่ ดังนั้นความผิดเพี้ยนจึงเป็นบวกที หนึ่ง ลบทีหนึ่ง เมื่อรวมกันจึงถือว่าไม่ผิดเพี้ยนเลย

8 คุณลักษณะของโทรทัศน์ระบบ PAL
1. จำนวนเส้น 625 เส้น 2. จำนวนฟิลด์ 50 ฟิลด์ต่อวินาที 3. จำนวนกรอบภาพ 25 ภาพต่อวินาที 4. ความถี่เส้น 15,625 Hz 5. ความกว้างของช่องสัญญาณ 7 เมกะเฮิรทซ์

9 3. ระบบ SECAM (Sequential Colour A Memory)
ผู้คิดค้นคือ เฮนรี่ ดี ฟรานซ์ (Henri de Frange) ชาวฝรั่งเศส คำว่า SECAM ย่อมาจาก Sequential Colcur A. Memory ระบบนี้คล้ายกับระบบ NTSC แต่มีเส้นมากกว่า การรวมสัญญาณสีกับคลื่นพาห์ ใช้ระบบ FM ส่งสัญญาณสีไปทีละสี แล้วนำไปเก็บ ไว้ในหน่วยความจำ เมื่อส่งครบแล้วจึงนำมา รวมกัน ใช้ในประเทศฝรั่งเศส ฮังการี เยอรมัน ตะวันออก อัลจีเรีย และรัสเซีย

10 คุณลักษณะของระบบ SECAM
1. จำนวนเส้น 819 หรือ 625 เส้น 2. ความถี่ฟิลด์ 50 ฟิลด์ต่อวินาที 3. ความถี่กรอบภาพ 25 ภาพต่อวินาที 4. ความถี่เส้น 20, 475 Hz สำหรับระบบ 819 เส้นหรือ ,625 Hz สำหรับระบบ 625 เส้น

11 HDTV โทรทัศน์ความละเอียดสูง (High-definition television - HDTV) เป็นการถ่ายทอด สัญญาณโทรทัศน์ ที่มีความละเอียดของ ภาพ มากกว่าระบบถ่ายทอดสัญญาณ โทรทัศน์แบบดั้งเดิม โดยสัญญาณดังกล่าว จะแพร่ภาพด้วยระบบโทรทัศน์ดิจิตอล

12 HDTV HDTV สามารถให้ความละเอียดสูงสุด 1920x1080 จุดภาพ (Pixel) ซึ่งมีชื่อเรียกว่า โทรทัศน์ความละเอียด สูงเต็มรูปแบบ (Full HD) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่สัญญาณ ภาพ จะสามารถรองรับ ระบบการออกอากาศสัญญาณ โทรทัศน์ความละเอียดสูง (High-Definition Broadcast) สำหรับความละเอียดของ ภาพ ที่สามารถแสดงบนจอโทรทัศน์ความละเอียดสูง ใน ปัจจุบันสูงถึง 3840x2160 จุดภาพ หรือที่เรียกว่า Quad HD ซึ่งเกินจากความสามารถที่สัญญาณโทรทัศน์จะส่ง ได้ แต่ใช้เฉพาะกับ การแสดงภาพความละเอียดสูงจากช่องทางอื่น

13

14 อ้างอิง สุรพล บุญลือ.2556.การผลิตรายการ โทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา.เอกสาร ประกอบการอบรมสาหรับครูและบุคลากร ทางการศึกษาหลักสูตร.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี.

15 Digital TV

16 Digital television ทีวีดิจิตอลหรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital television) เป็นระบบการส่งผ่านสัญญาณภาพวีดีโอและ เสียงโดยส่งสัญญาณโดยตรงจากสถานีโทรทัศน์ ตรงไป ยังตัวรับสัญญาณ ซึ่งแต่เดิมระบบการรับสัญญาณ โทรทัศน์ในบ้านเราใช้เป็นระบบอนาล็อก โดยระบบดิจิตอลมีจุดเด่นกว่าระบบอนาล็อกทั้งในด้าน ความคมชัดของภาพและเสียง และการส่งข้อมูลแบบ ดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบเดิม (Multicasting) ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตทีวี  ไม่ใช่ทีวีดาวเทียม และไม่ใช่เคเบิลทีวี

17 จุดเด่นของระบบการส่งสัญญาณแบบใหม่ (ดิจิตอล)
1. ระบบดิจิตอลมีระบบการบีบอัดสัญญาณ ( Digital Compression ) ทำให้สามารถส่งรายการต่อช่องได้มากขึ้น 2. สามารถให้บริการเสริมอื่นๆ ได้ (ในกรณีที่ กฎหมายอนุญาต) 3. สามารถรับชมขณะอยู่ในพาหนะเคลื่อนที่ได้ เช่น รับโทรทัศน์บนรถยนต์ได้ 4. สามารถให้บริการฟรี ( Free to Air ) หรือ บริการเก็บค่าสมาชิกได้

18 จุดเด่นของระบบการส่งสัญญาณแบบใหม่ (ดิจิตอล)
5. เครื่องส่ง 1 เครื่อง สามารถส่งได้หลาย รายการ 6. ระบบดิจิตอล สามารถพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ 7. เครื่องส่งใช้กำลังออกอากาศลดลง ทำให้ ประหยัดพลังงาน 8. คุณภาพในการรับชมดีขึ้น ไม่มีเงา การ รบกวนน้อย

19 ทำยังไงถึงจะดู Digital TV ได้ ?
1.ใช้กล่องรับสัญญาณ Digital TV หรือ (Set Top Box) ที่สามารถรับสัญญาณ DVB-T2 ได้ ข้อดีคือไม่ ว่าจะใช้ทีวีรุ่นไหนก็ตาม CRT /LCD TV /LED TV /PLASMA TV จะเก่าหรือใหม่ ก็สามารถดูได้ ทั้งหมด ยกตัวอย่าง ถ้าทีวีมีช่องต่อ HDMI ก็ใช้ต่อผ่านช่องนี้เพื่อรับชม ด้วยสัญญาณดิจิตอลได้เลย ถ้าเป็นจอแก้วรุ่นเก่า ใช้ช่องต่อ AV แดงขาวเหลือง ตัวกล่องก็จะทำ หน้าที่แปลงสัญญาณจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกเพื่อ เข้าทีวีรับชมได้เหมือนกัน

20 Set top box ที่รองรับมาตรฐาน DVB-T2

21 ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (มาสคอตดิจิตอลทีวี) ชื่อ“น้องดูดี”
2. ใช้ทีวีที่มี Digital Tuner แบบ DVB-T2 ในตัว ใน ปัจจุบันทีวีที่วางขายส่วนมากจะมีแต่แบบ DVB-T ซึ่ง ไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรฐานแบบ DVB-T2 ได้ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (มาสคอตดิจิตอลทีวี)  ชื่อ“น้องดูดี”


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะของระบบ ความถี่ ของโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google