งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวพรพรรณ แก้วเรือง เลขที่ 24 นางสาวศุทธินี ใยบัว เลขที่ 33

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวพรพรรณ แก้วเรือง เลขที่ 24 นางสาวศุทธินี ใยบัว เลขที่ 33"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวพรพรรณ แก้วเรือง เลขที่ 24 นางสาวศุทธินี ใยบัว เลขที่ 33
จัดทำโดย นางสาวพรพรรณ แก้วเรือง เลขที่ 24 นางสาวศุทธินี ใยบัว เลขที่ 33 ชั้น ม.6/1 ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

2 ท่องขุมนรกกับพระมาลัย

3 ในการอันลับล้นพ้นไปแล้วในครั้งก่อน ภิกษุหนึ่งได้พระพรชื่อพระมาลัยเทพเถร อาศัยบ้านกำโพดชนบทโรหเจน อันเป็นบริเวณในแว่นแคว้นแดนลังกา พระเถรนั้นเธอมีฤทธิ์ประสิทธิด้วยปัญญา มีศีลครองสิกขาฌานะสมาบัติบริบูรณ์ สิ้นกิเลสประเสริฐศักดิ์สันโดษนักใครจักปูน รู้หลักศรัทธาพูนใจละเอียดทรงพระธรรม์ ฯลฯ ปรากฏด้วยรู้หลักมีฤทธิ์นักถึงอรหันต์ อุปมาเหมือนพระจันทร์อันปรากฏในเวหา คราวนั้นเสด็จลงไปในนรกด้วยกรุณา เพื่อจะให้เขาสั่งมาแล้วจะบอกแก่ญาติพลัน พระโมคคัลลาน์ผู้สาวกโปรดนรกทุกทุกวัน ครั้นแล้วโปรดชาวสวรรค์ด้วยพระธรรมอันฉับเฉียว พระมาลัยเทพเถรบ่แปลกกันดุจพิมพ์เดียว รู้ธรรมอันฉลาดเฉลียวอานุภาพเหมือนคันนา ฯลฯ

4 พระมาลัยเทวเถระโปรดยมโลก

5 สัตว์นรกสั่งความพระมาลัย

6 ขุมนรกผู้ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

7 ขุมนรกผู้ที่ลักขโมยทรัพย์สิน

8   ขุมนรกผู้ที่ผิดลูก-ผิดผัว-ผิดเมียผู้อื่น  

9 ขุมนรกผู้ที่  พูดโกหก หลอกลวง ต้มตุ๋น

10   ขุมนรกผู้ที่เสพย์สิ่งเสพติด สุรา ยาบ้า

11 ขุมสำหรับคนไม่มีความละอายถูกถลกหนังหน้า

12 ขุมนรกตัดลิ้นร้อยกรามผู้ที่กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น

13 ขุมนรกบดร่างวิญญาณ พวกฆ่าทำลายชีวิตคนและสัตว์

14 ขุมนรกตัดทอนแขนขา พวกขโมย ฉกชิงวิ่งราว ปล้นฆ่า

15 ขุมนรกนำมันร้อนกระเด็นใส่ร่าง พวกเขียนหนังสือกับถ่ายภาพลามก

16 ขุมนรกงูพิษ พวกปากหวาน คอยยุแหย่ให้คนหลงผิดฆ่าทำลายกัน

17 ขุมนรกกรอกยา นักค้ายาเสพติด

18 ขุมนรกน้ำร้อนลวกมือ คนที่ชอบฉกชิงวิ่งราว พวกที่ชอบหลอกลวงคนอื่น

19 ขุมนรกประหารใจ คนอิจฉาริษยา เมื่อผู้อื่นได้ดีกว่าตน

20 ขุมนรกผึ้งพิษต่อยพวกที่แอบอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหลอกลวงผู้อื่น

21 ขุมนรกกำเหล็กไฟ ทรมานพวกที่ใช้มือทำร้ายผู้อื่น

22 ขุมนรกอมลูกหนามกระสุนเหล็ก พวกที่พูดจาหลอกลวงเพื่อเอาสิ่งที่ตนต้องการ

23 จงอย่าสร้างบาปให้ตนเอง


ดาวน์โหลด ppt นางสาวพรพรรณ แก้วเรือง เลขที่ 24 นางสาวศุทธินี ใยบัว เลขที่ 33

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google