งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( ) คือ การส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเหมือนกับการส่งจดหมาย แต่อยู่ในรูปแบบของสัญญาณข้อมูล ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปลี่ยนการนำส่งจดหมายจากบุรุษไปรษณีย์มาเป็นโปรแกรม และเปลี่ยนจากการใช้เส้นทางจราจรคมนาคมทั่วไปมาเป็นช่องสัญญาณรูปแบบต่างๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะตรงเข้ามาสู่ Mail Box ที่ถูกจัดสรรใน Server ของผู้รับปลายทางทันที

3 address เปรียบได้กับ ชื่อที่อยู่ ของแต่ละคน แต่ละ จะเป็นหนึ่งเดียวไม่มีการซ้ำเลยทั่วโลก address (“at”) และต้องไม่มีช่องว่าง เช่น admin @ dmail.dru.ac.th user name or Computer Name

4 วิธีการสมัคร 1. วิธีที่คุณที่ยังไม่มี ขั้นแรกให้คุณเลือกเสียก่อนว่า คุณต้องการจะใช้บริการฟรี ของที่ไหน หากคุณไม่รู้ว่าจะใช้ที่ไหนดี ขอแนะนำให้คุณอ่านบทความเรื่องรายชื่อผู้ให้บริการฟรี เสียก่อน 2. จากนั้นเมื่อได้ ที่ต้องการแล้ว ทีนี้เราจะไปสมัครขอใช้บริการตัวอย่างการสมัคร Hotmail ก็ให้คุณเข้าไปที่ แล้วเมื่อเข้าได้แล้ว กดที่ Sign up now! บริเวณมุมขวาบน

5 3. หน้าจอต่อไปจะมีข้อตกลงต่างๆ ให้คุณอ่าน จากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิกที่ ปุ่ม I Accept บริเวณล่างๆ เพื่อยอมรับ 4. สำหรับที่ Hotmail นั้น ในหน้าจอต่อไปนี้ จะเป็นหน้าจอกรอกรายละเอียดต่างๆ ซึ่งคุณยังไม่ต้องกรอกอะไรลงไป ให้คุณเลือกประเทศก่อนครับ ในช่องCountry/Region ให้เลือกที่ Thailand ครับ จากนั้นรอซักครู่ ซึ่ง Browser ของคุณจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง เนื่องจากทาง Hotmail ได้แยกเอาไว้ว่า ในแต่ละประเทศ นั้น ใช้แบบฟอร์มในการสมัคร คนละฟอร์ม แยกกัน (หากเป็นที่อื่นคุณก็สมัครตามปกติ)

6 5. เมื่อโหลดหน้าที่เป็นแบบฟอร์ม ออกมาเรียบร้อยแล้ว ก็ใช้ทำการกรอกข้อมูลต่างๆ เหมือนทั่วๆ ไป ในช่องอื่นๆ ก็ไม่มีอะไรนะครับ แต่จะของอธิบายใช่ช่อง Sign-In Name หมายถึง ชื่อที่คุณต้องการ ต่อท้ายครับ แต่เวลาสมัคร คุณไม่ต้องใส่ Secret Question หมายถึง คำถามลับ ซึ่งมีประโยชน์มาก เวลาที่คุณลืม Password Answer to Secret Question หมายถึง คำตอบของคำถามลับ

7

8 ทำนองที่ว่าเมื่อคุณจำ Password ไม่ได้ จะมีคำถามลับมาถามคุณ หากคุณตอบคำถามถูก ทาง Hotmail ก็จะยอมให้คุณเปลี่ยนรหัสใหม่ขอแนะนำให้ใส่คำตอบที่ เดายากนะครับ ไม่งั้น ของคุณอาจจะถูกผู้ไม่หวังดี เข้ามาเดาคำตอบจากคำถามลับก็ได้แล้วเขาก็จะสามารถขโมย ของคุณไปได้ หากเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Sign Up ได้เลย

9 6. หากไม่มีอะไรผิดพลาด หมายถึงว่า ชื่อ ที่คุณต้องการนี้ยังว่างอยู่ หรือว่าคุณกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ก็จะมีหน้าจอปรากฎขึ้นเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสมัคร ที่ Hotmail จากนั้นให้คุณกดปุ่ม Continue at Hotmail เพื่อ Log In เข้า ของคุณครั้งแรกได้เลย

10 วิธีใช้งาน ในการใช้งาน จำเป็นจะต้องมี Address เสียก่อน โดย Address จะเป็นเหมือนที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ตของแต่ละคน มักจะแทนด้วยชื่อหรือรหัสที่ใช้แทนตัว แล้วตามด้วยชื่อของ Mail Server ที่ให้บริการ เช่น โดยทั่วไป Address จะประกอบด้วย - User ID ใช้เป็นชื่อหรือรหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการแต่ละคน Domain Name ของ Mail Server ที่ใช้บริการ

11 เมื่อต้องการส่ง E-Mail มีส่วนประกอบสำคัญที่ต้องให้รายละเอียด คือ. 1
เมื่อต้องการส่ง มีส่วนประกอบสำคัญที่ต้องให้รายละเอียด คือ 1. To: ระบุ Address ของผู้รับปลายทาง Subject: ใส่หัวเรื่องย่อๆของเนื้อหา CC (Carbon Copy): เป็นการระบุ Address ของผู้ที่เรา ต้องการให้ได้รับสำเนาของจดหมายฉบับนี้ด้วย BCC (Blind Carbon Copy): เช่นเดียวกับ CC แต่ทำให้ผู้รับไม่ทราบว่าเราต้องการ ส่งใคร 5. Attachment: เราสามารถแนบไฟล์ไปกับการส่ง ด้วยก็ได้ 6. Body: เป็นเนื้อหาข้อความของจดหมาย

12

13 ประโยชน์ของ ปัจจุบันนี้ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก ทำให้ระบบการติดต่อสื่อสารข้อมูลถึงกันสามารถทำได้อย่างง่ายดาย อินเตอร์เน็ตนับเป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมีผู้ใช้งานมากกว่า 25 ล้านคน ติดต่อเข้าใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อส่ง

14 นับเป็นทางเลือกใหม่ของการติดต่อสื่อสาร ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบเครือข่าย ทำให้การส่งหรือรับ ไม่ว่าผู้ส่งและผู้รับจะอยู่ที่ใด เป็นไปได้ในช่วงเวลาที่สั้นและรวดเร็ว สามารถส่งหรือรับข้อมูลได้ทันที และตลอดเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับค่าโทรศัพท์ที่ใช้ และค่าธรรมเนียมในการขอใช้บริการจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

15 เราใช้ เพื่อส่งข้อมูลที่สามารถจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (File) คอมพิวเตอร์ได้ ทุกประเภท ไม่ว่านั่นจะเป็นเพียงข้อความจดหมายเพื่อพูดคุยธรรมดาหรือเป็นแฟ้มข้อมูลรูปภาพ รวมทั้งยังสามารถแนบแฟ้มข้อมูลเอกสาร หรือข้อมูลต่างๆได้อีกด้วย ในเชิงธุรกิจ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังสามารถส่งจดหมายฉบับเดียวกันถึงผู้รับปลายทางได้เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการนำ มาใช้เพื่อการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อีกด้วย

16 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google