งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patient profile หลังผู้ป่วยฉีด telebrix ประมาณ 5 นาที เกิดผื่นขึ้นตามตัว แพทย์วินิจฉัยแพ้ระดับ mild ประเมินความสัมพันธ์ระดับ probable.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patient profile หลังผู้ป่วยฉีด telebrix ประมาณ 5 นาที เกิดผื่นขึ้นตามตัว แพทย์วินิจฉัยแพ้ระดับ mild ประเมินความสัมพันธ์ระดับ probable."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patient profile หลังผู้ป่วยฉีด telebrix ประมาณ 5 นาที เกิดผื่นขึ้นตามตัว แพทย์วินิจฉัยแพ้ระดับ mild ประเมินความสัมพันธ์ระดับ probable

2 Contrast Media

3 สารทึบรังสี (Contrast Media)
   หมายถึง สารที่ใช้ในการตรวจทางรังสีวิทยา เพื่อให้เกิดความแตกต่างในการดูดกลืนรังสีระหว่างอวัยวะที่ต้องการตรวจกับอวัยวะหรือโครงสร้างอื่นที่อยู่ใกล้เคียง เป็นผลให้เห็นอวัยวะที่ต้องการตรวจได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งสามารถนำเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่น การรับประทาน , การสวนเข้าทางทวารหนัก และฉีดเข้าหลอดเลือด หรือเข้าช่องโพรงของร่างกาย

4 Iodinated contrast media
แบง4 ประเภท ionic monomers, ionic dimers Hexabrix , Telebrix nonionic monomers, nonionic dimers Iopamidol, Ominpaque , Iopromide

5 iodinated contrast media
hypersensitivity แบบ immediate ( < 1 hr) severe immediate- IgE mediated non immediate ( > 1 hr) T-cell mediated

6 ปจจัยเสี่ยง เคยเกิด immediate hypersensitivity
เปลี่ยนมาใช้ nonionic contrast media severe allergy, bronchial asthma , cardiac disease, beta-blocker viral infection auto immune disease systemic lupus erythematosus

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt Patient profile หลังผู้ป่วยฉีด telebrix ประมาณ 5 นาที เกิดผื่นขึ้นตามตัว แพทย์วินิจฉัยแพ้ระดับ mild ประเมินความสัมพันธ์ระดับ probable.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google