งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Feedback Report รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในโรงงานควบคุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Feedback Report รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในโรงงานควบคุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Feedback Report รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในโรงงานควบคุม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2 เป้าหมายในการบรรยาย ทำความเข้าใจกับหลักการของ Feedback Report

3 กรอบความคิดของ Feedback Report

4 โลกของการเปรียบเทียบ และการแข่งขัน
เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงที่ดีขึ้น หรือเพื่อความอยู่รอด

5 จำนวนข้อมูลในฐานข้อมูล บพร.1 ปัจจุบัน
จำนวนโรงงานควบคุมประมาณ 3,100 แห่ง จำนวน บพร.1 ประมาณ 22,500 ฉบับ ข้อมูลการผลิต ประมาณ 143,700 รายการ ข้อมูลการใช้พลังงาน ประมาณ 352,700 รายการ ชื่อผลผลิต/หน่วย ประมาณ 1,000 ชนิด ชื่อเชื้อเพลิง ประมาณ 75 ชนิด

6 กฎ กติกา และตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ
โรงงานที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน มีการแจ้งชื่อผลผลิตเป็นผลผลิตที่ได้จัดกลุ่มเป็นกลุ่มผลผลิตเดียวกัน (จำหน่าย หรือมีการตลาดเดียวกัน) ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล บพร.1 ของ พพ. โรงงานแจ้งหน่วยผลผลิตเดียวกัน โรงงานแยกค่าพลังงานรายผลผลิต โรงงานในกลุ่ม ส่ง บพร.1 เข้ามา 4 แห่งขึ้นไป ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต (Specific Energy Consumption : SEC) หน่วยกลางของผลผลิต ควรสื่อต่อและสัมพันธ์ต่อการใช้พลังงาน และยุติธรรมในการนำมาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กับความได้เปรียบทางเศรษฐศาสตร์ SEC = Energy (Mj) Product (Unit of Product Group)

7 กฎ กติกา และตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ
32 การผลิตสิ่งทอ สิ่งถัก เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์จากหนัง ตัวอย่างการจัดกลุ่มผลผลิต 321 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ำ 322 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ำ 323 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ำ 3211 อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย 3221 อุตสาหกรรมปั่นด้าย 3231 อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปเครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ 32111 การผลิตเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยฝ้าย (ตัน) เส้นใยไหม (ตัน) เส้นใยขนแกะ (ตัน) 3222 อุตสาหกรรมทอผ้า 32311 สิ่งทอสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป (ตัดเย็บ) (ชิ้น) ผ้าห่มนวม (พันชิ้น) ชุดชั้นใน (ตัว) กระเป๋าผ้าสำเร็จรูป (ชิ้น) ผ้าขนหนู (ตัน) 3223 อุตสาหกรรมถักผ้า 32112 การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ เส้นใย VISCOSE RAYON (ตัน) เส้นใย POLYESTER (ตัน) เส้นใย NYLON (ตัน) เส้นใย Acrylic (ตัน) เส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ (ตัน) 3224 อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ 3225 อุตสาหกรรมผลิตผ้าผืนนอนวูฟเวน 32312 ส่วนประกอบเครื่องแต่งกายอื่นๆ ซิปพลาสติก (พันชิ้น) 32313 รองเท้าและเครื่องหนัง รองเท้ากีฬา (คู่) รองเท้าหนัง (คู่) ประกอบรองเท้า (คู่) ชิ้นส่วนรองเท้า (ไม่รวมพื้นรองเท้ายาง) (คู่) หนังสำเร็จรูป (ตารางเมตร) เบาะหนังรองนั่ง (ตัน) ผ้าหนังเทียม (ตารางเมตร) ถุงมือ (หนังสัตว์) (คู่) กระเป๋าหนัง,เข็มขัดหนัง (ชิ้น) ผ้าใบเสริมในยางรถยนต์ (ตัน) 32314 ผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวน ผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนสำเร็จรูป (กิโลกรัม)

8 กฎ กติกา และตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ
ตัวอย่างการจัดกลุ่มผลผลิต 322 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ำ 3221 อุตสาหกรรมปั่นด้าย 3222 อุตสาหกรรมทอผ้า 3223 อุตสาหกรรมถักผ้า 3224 อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ 3225 อุตสาหกรรมผลิตผ้าผืนนอนวูฟเวน 32211 ปั่นด้าย ปั่นด้าย (ตัน) 32221 ทอผ้าผืน ทอผ้าไหม (ตัน) ทอผ้าร่ม (TAFFETA) (ตัน) ทอผ้ายีน (DENIM) (ตัน) ทอผ้าดิบ (ตัน) ทอผ้าผืนสำเร็จรูป (ตัน) 32231 การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศีรษะ วิกผม (พันชิ้น) 32241 ฟอก ย้อม ฟอกย้อมผ้าผืน (ตัน) ฟอกย้อมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซักรีดเสื้อผ้าสำเร็จรูป (ตัน) รับจ้างฟอกย้อมเส้นด้าย (ตัน) 32251 ผลิตผ้าผืนนอนวูฟเวน ผ้าผืนนอนวูฟเวน (กิโลกรัม) 32232 การผลิตเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (ผ้าถัก) ถักผ้าผืน,ผ้ายืดทรงกระบอก (ตัน) ถักเสื้อยืด (ตัน) ถักผ้าลูกไม้ (ตัน) ถุงน่อง,ถุงเท้า (ตัน) ปักตราป้ายเสื้อ (ตัน) ถักยางยืดสำหรับเครื่องแต่งกาย (ตัน) 32222 พรมและเครื่องปูลาด พรมทอจักร (ตารางเมตร) 32242 พิมพ์ผ้า พิมพ์ผ้า (ตารางเมตร) 32223 ทอกระสอบ กระสอบป่าน (ตัน) กระสอบพลาสติกสาน (ตัน) 32233 เชือก แห อวน ตาข่าย สายระโยงรยางค์ อวนโพลีเอททิลีน, อวนไนล่อน(ตัน)

9 กฎ กติกา และตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบ
ตัวอย่างการจัดกลุ่มผลผลิต 33 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมทั้งเครื่องเรือน 331 การผลิตไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้นเครื่องเรือน 332 การผลิตเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งและสิ่งปูพื้นยกเว้นที่ทำด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ 3311 โรงเลื่อย โรงไสไม้ และโรงทำเครื่องไม้อื่นๆ 3319 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก ซึ่งมิได้จัดไว้ในที่อื่นๆ 3320 การผลิตเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งและสิ่งปูพื้น ยกเว้นที่ทำด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ 33111 โรงเลื่อยและโรงไสไม้ ไม้ปาร์เก้ (ตารางเมตร) ไม้แปรรูป (ลูกบาศก์เมตร) 33190 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก ซึ่งมิได้จัดไว้ในที่อื่นๆ 33201 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ยกเว้นที่ทำด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ เครื่องใช้ในครัวเรือน (ประเภทไม้) (พันชิ้น) เฟอร์นิเจอร์ไม้ (ลูกบาศก์เมตร) 33112 การผลิตไม้บาง (วีเนียร์) ไม้อัด (พลายวูด) และแผ่นไม้บาง แผ่นชิ้นปาร์ติเกิ้ล (ลูกบาศก์เมตร) แผ่นไม้อัด (ลูกบาศก์เมตร) เอ็มดีเอฟ (ลูกบาศก์เมตร) 33202 การผลิตเครื่องเรือนที่ทำด้วยหวาย ปัจจุบันมีกลุ่มผลผลิต 374 กลุ่ม

10 สิ่งที่นำเสนอใน Feedback Report

11 สิ่งที่นำเสนอใน Feedback Report
ส่วนบทสรุปผู้บริหาร คำวิจารณ์จากโปรแกรม คำวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญ กราฟ SEC ตลอด 6 และ12 เดือนที่ผ่านมา กราฟแท่งเปรียบเทียบ SEC6 หรือ SEC12 ของโรงงานกับค่าของกลุ่ม ค่าต่ำสุดในรอบ ค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม สิ่งที่แสดงในรายงาน Feedback Report ไม่มีผลทางกฎหมาย

12 ประเภทของ Feedback Report
คำนวณร่วมกับกลุ่มได้ หน่วยผลผลิตไม่ตรงกับกลุ่ม ค่า SEC เฉลี่ยของโรงงานมากออกนอกกลุ่ม ค่า SEC เฉลี่ยของโรงงานน้อยออกนอกกลุ่ม โรงงานไม่ประสงค์จะเปรียบเทียบกับกลุ่ม หมายเหตุ : โรงงานที่จะได้กราฟแท่งเปรียบเทียบค่า SEC จะต้อง มีหน่วยตรงกับกลุ่ม ในกลุ่มมีโรงงานมากกว่า 4 โรงงาน มีค่าไม่มากหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มจนผิดปกติ SEC ของโรงงานสูงไม่ผิดถ้าหากเราใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าแล้ว ทั้งนี้เพราะการอนุรักษ์พลังงานคือ การใช้พลังงานอย่างประหยัดโดยยังสามารถทำกิจกรรมที่ทำอยู่อย่างปกติได้

13 กราฟแสดง SEC รายเดือน

14 กราฟเปรียบเทียบ SEC SEC6/12 ของโรงงานที่มีค่า SEC ต่ำที่สุดในรอบนี้
จำนวนโรงงาน ที่นำข้อมูลมาคำนวณ ในฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล บพร.1 ตลอดเวลา จึงต้องระบุเวลา ที่นำข้อมูลมาคำนวณ

15 ข้อสังเกตุเกี่ยวกับกราฟเปรียบเทียบ SEC
ควรเปรียบเทียบรอบ บพร.1 ที่ตรงกันโดยเฉพาะการผลิตที่เป็นฤดูการ 1/46 5 unit Target Min Factory Average 10 SEC 3 ต่างจากค่าเฉลี่ย +5 ต่างจากค่าเป้าหมาย +7 5 2/46 5 unit Target Min Factory 8 Average SEC โรงงานใช้พลังงานน้อยลงหรือไม่? โรงงานใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ? 3 ต่างจากค่าเฉลี่ย +5 ต่างจากค่าเป้าหมาย +5 1/47 5 unit Target Min Factory 11 Average โรงงานใช้พลังงานน้อยลงหรือไม่? โรงงานใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ? SEC 3 ต่างจากค่าเฉลี่ย +5 ต่างจากค่าเป้าหมาย +8 6 2/47 3 unit Target Min Factory Average 8 โรงงานใช้พลังงานน้อยลงหรือไม่? โรงงานใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ? SEC 3 ต่างจากค่าเฉลี่ย +3 ต่างจากค่าเป้าหมาย +5 5 ควรพิจารณา พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นค่าเชิงอ้างอิง(แต้มต่อ) เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มไปเรื่อยๆ ไม่ใช่การดูค่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น

16 ในรายงานแสดงว่า โรงงานใช้พลังงานสูงกว่าโรงงานอื่นในกลุ่มเนื่องมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง ?
ลักษณะผลผลิตที่ควบคุมคุณภาพสูง เทคโนโลยีและขบวนการผลิต ที่แตกต่างจากกลุ่ม ขบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ โรงงานใช้พลังงานสูงกว่าโรงงานอื่นในกลุ่ม ไม่แยกค่าพลังงาน รายผลผลิต หรือมีชื่อผลผลิตที่ไม่แจ้งแฝงอยู่ เก็บข้อมูล แจ้งข้อมูล กรอกข้อมูลมาผิด ใช้ค่าควมร้อนไม่ถูกต้องโดยเฉพาะ พวกชีวะมวล อยู่ผิดกลุ่มผลผลิต

17 รายงานข้อมูลอย่างไรถึงจะได้ Feedback Report ที่มีคุณภาพ

18 จะทำอย่างไรถึงจะได้ Feedback Report ที่มีคุณภาพ
เกี่ยวกับข้อมูล แจ้งชื่อผลผลิตให้ชัดเจน แจ้งชื่อผลผลิตย่อย เท่าที่จำเป็น หากเป็นผลผลิตในกลุ่มเดียวกัน ก็แจ้งมาเป็นชื่อกลุ่มผลผลิตก็ได้ ผลผลิตที่แจ้ง ควรเป็นผลผลิตหลักที่ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานโดยรวม เช่น 80 % ของพลังงานในขบวนการผลิตทั้งหมด พยายามแจ้งหน่วยผลผลิต เป็นหน่วยกลางของกลุ่ม (หาตัวแปลงค่าประจำโรงงาน) พยายามแยกหรือประเมินค่าพลังงานรายผลผลิต ระมัดระวัง และเลือกใช้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงที่ถูกต้อง โดยเฉพาะพวกชีวะมวล

19 จะทำอย่างไรถึงจะได้ Feedback Report ที่มีคุณภาพ
เกี่ยวกับ บพร. Feedback Report ที่ทันสมัยมาจากการส่ง บพร.1 ที่เร็ว เช่นไม่เกิน 2 เดือน หลังกำหนดส่ง การคำนวณที่มาจาก บพร.1 ครบทั้งกลุ่มจะให้ค่าที่ดีกว่า (โรงงานต้องช่วยกันส่งเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อชาติ) ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ใกล้เคียงความจริง มาจาก บพร.1 และ 2 ที่ถูกต้อง (ผู้จัดทำ บพร.1 และ 2 ต้องเข้าใจวิธีการเก็บขอมูลข้อมูลที่ถูกต้อง และสม่ำเสมอ) โรงงานต้องส่ง บพร.1 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกรอบ

20 ขั้นตอนการจัดทำ Feedback Report
โรงงานควบคุม เผยแพร่ผ่านเครือข่าย Internet 9 บพร.1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 1 Feedback Report 7 ผู้ดำเนินการเตรียม Feedback Report 4 5 6 8 บพร.1 ที่ปรึกษาตรวจสอบ(AC) 2 ฐานข้อมูล อนุรักษ์พลังงาน 3

21 สถานที่ติดต่อและหาข้อมูลเพิ่มเติม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ 17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : (02) , (02) โทรสาร : (02) URL:


ดาวน์โหลด ppt Feedback Report รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในโรงงานควบคุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google