งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัดศรีรัตนศาสดาราม หมู่เกาะ พี พี เกาะเต่า ดอยอินทนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัดศรีรัตนศาสดาราม หมู่เกาะ พี พี เกาะเต่า ดอยอินทนนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัดศรีรัตนศาสดาราม หมู่เกาะ พี พี เกาะเต่า ดอยอินทนนท์

3 ตลาดมืด หลวงพระบาง วังเวียง

4 ตึกเปโตรนาส จัตุรัสเมอร์เดก้า กัวลาลัมเปอร์ ทาวเวอร์

5 เมืองย่างกุ้ง วัดมหากันดายงค์ วัดชเวนันดอ

6 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเล น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

7 Ocean Park สวนไรซาล ป้อมซานติเอโก

8 เกาะบาหลี เกาะกีลี ภูเขาไฟโบรโม

9 Kampong Ayer หรือ Water Village Jame 'Asr มัสยิด Hassanil Bolkiah สนามเด็กเล่นสวน Jerudong

10 เสียมราฐ วิหาร เจดีย์เงิน นครวัด

11 เดลต้าแม่น้ำโขง ฮอยอัน ชาปา

12 สมาชิกกลุ่ม นายจีรพัฒน์ เมฆพัฒน์ เลขที่ 2 นายนัทธพงศ์ พุ่มศิโร เลขที่ 4 นายพงศสวัส จั่นจีน เลขที่ 6 นายวริทธิ์ทนัน เรือนคำ เลขที่ 8 นายภัทรพงศ์ สิมมา เลขที่ 7 นายภานุวัฒน์ สุกใส เลขที่ 34 นายจักฤษ พุ่มมาก เลขที่ 33 นายวุฒิชัย สายทับทิม เลขที่ 35 นายศักดา คุ้มสา เลขที่ 46 น. ส. ณัฐวิกา มิ่งมิตร เลขที่ 19 น. ส. บุณยนุช นุ่มเนื้อ เลขที่ 22 นายปฏิภาณ ทะสุใจ เลขที่ 51


ดาวน์โหลด ppt วัดศรีรัตนศาสดาราม หมู่เกาะ พี พี เกาะเต่า ดอยอินทนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google