งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

2 จัดทำโดย 1.นายภุชงค์ ธนะเพิ่ม ม.6/4 เลขที่ 9
1.นายภุชงค์ ธนะเพิ่ม ม.6/4 เลขที่ 9 2.นางสาวชมพูนุช ขวัญเกตุ ม.6/4 เลขที่ 10

3 ความหมายของวัฒนธรรม ความดี ความงาม และความเจริญในชีวิตมนุษย์ ซึ่งปรากฏในรูปธรรมต่าง ๆ และได้ตกทอดมาถึงเราในปัจจุบัน หรือว่าที่เราได้ปรับปรุง และสร้างสรรค์ขึ้นในสมัยของเราเอง เช่น การไหว้ การรับประทานอาหาร และการแต่งตัว ฯลฯ

4 การรับวัฒนธรรมต่างชาติ
การรับวัฒนธรรมจากต่างชาติ เราควรพิจารณาว่าเหมาะตัวเรา หรือสังคมของไทยเราหรือเปล่า เช่น เรื่องการแต่งตัว การทานอาหาร เป็นต้น

5 ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาไทย เป็นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนที่เรียนรู้
จากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกันและระหว่างกลุ่มชุมชนรวมไปถึงโลก ทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้เคยเอื้ออำนวยให้คนไทยแก้ปัญหาได้ดำรงอยู่

6 สินค้าจากภูมิปัญญาไทย
สินค้าจากภูมิปัญญาไทยมีมากมาย หลายประเภท มีทั้งจำหน่ายในประเภทและส่งออกนอก เช่น 1.เครื่องหนัง 2.เครื่องเงิน 3.การแปลรูปจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ผลไม้ต่างๆ ต้นพืช ฯลฯ. ต้นกก


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google