งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเผยแพร่รายการ. โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV : Closed Circuit Television) เป็น โทรทัศน์ที่ติดตั้งตามสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานบางหน่วย โดยมากจะทำ การผลิตรายการทางการสอนแล้วส่งภาพทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเผยแพร่รายการ. โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV : Closed Circuit Television) เป็น โทรทัศน์ที่ติดตั้งตามสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานบางหน่วย โดยมากจะทำ การผลิตรายการทางการสอนแล้วส่งภาพทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเผยแพร่รายการ

2 โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV : Closed Circuit Television) เป็น โทรทัศน์ที่ติดตั้งตามสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานบางหน่วย โดยมากจะทำ การผลิตรายการทางการสอนแล้วส่งภาพทาง สาย (microteaching) เพื่อตรวจเช็ค (preview) หรือวิจารณ์การฝึกหัดสอนของครู การติดตั้ง โทรทัศน์วงจรปิดในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น การจัดอบรมหรือสัมมนาซึ่งมีคนฟังมากๆ จำเป็นต้องส่งสัญญาณภาพและเสียงตามสาย ไปยังห้องอื่นๆ

3 โทรทัศน์ชุมชน (CATV : Community Attenna Television) เป็น สถานีโทรทัศน์ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งมีลูกค้า เป็นผู้รับโดยเฉพาะ สถานีจะส่งออกอากาศไป ยังบ้านของผู้รับที่มีเสารับสัญญาณพิเศษเข้า เครื่องรับแต่ละบ้าน หรือมีเสารับสัญญาณรวม แล้วต่อสายเคเบิ้ลไปตามบ้านแต่ละหลัง สำหรับการส่งรายการโทรทัศน์ไปตามสาย เคเบิ้ลจากสถานีต้นทางไปยังบ้านที่บอกรับ สมาชิกนั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เคเบิ้ลทีวี (Cable Television)

4 คลื่นวิทยุ Broadcast คลื่น VHF คลื่น VHF คลื่น UHF คลื่น UHF

5 ผ่านดาวเทียม DTH C-Band C-Band KU-Band KU-Band

6 ผ่านดาวเทียม DTH C-Band C-Band C-Band

7 ผ่านดาวเทียม DTH KU-Band (A) THAICOM-1A : C-Band Regional Beam (B) THAICOM-2 : C-Band Regional Beam [C] THAICOM-1A : Ku-Band Spot Beam (Thailand) [D] THAICOM-2 : Ku-Band Spot Beam (Thailand)

8 ผ่านสายนำสัญญาณ Cable TV Composite Composite Radio Frequency Radio Frequency

9 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IPTV

10 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IPTV Unicast ประเภทของการถ่ายทอด Unicast ประเภทของการถ่ายทอด Unicast

11 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IPTV Multicast ประเภทของการถ่ายทอด Multicast ประเภทของการถ่ายทอด Multicast

12 ลักษณะของการถ่ายทอด สัญญาณ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Life Broadcast Life Broadcast On demand On demand

13 ผ่านสื่อบันทึกต่างๆ Media Record VCD VCD DVD DVD Tape VHS Tape VHS Other Other

14 อื่นๆ Other Mpeg 4 player Mpeg 4 player Media Device Media Device

15 สถานีโทรทัศน์ในประเทศ ไทย

16 โทรทัศน์เพื่อการค้า Free TV สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี สนง. ปลัดสำนักนายก สนง. ปลัดสำนักนายก ช่อง ITV ช่อง ITV กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 ช่อง 11 สถานีโทรทัศน์ส่วนภูมิภาค 4,8,9,10,7,5 สถานีโทรทัศน์ส่วนภูมิภาค 4,8,9,10,7,5 อสมท. อสมท. ช่อง 9 ช่อง 9 ช่อง 3 เอกชนเช่าช่วง ช่อง 3 เอกชนเช่าช่วง

17 โทรทัศน์เพื่อการค้า Free TV กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม ช่อง 5 ช่อง 5 ช่อง 7 เอกชนเช่าช่วง ช่อง 7 เอกชนเช่าช่วง

18 โทรทัศน์แบบบอกรับ Pay TV อสมท อสมท UBC UBC TTV TTV Cable ท้องถิ่น Cable ท้องถิ่น

19 โทรทัศน์เพื่อการศึกษา DTH กระทรวงศึกษา กระทรวงศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 15 ช่อง 81-95 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 15 ช่อง 81-95 ETV ETV ช่อง 96 ช่อง 96 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถานีโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์

20 โทรทัศน์อื่นๆ Other TV UHF UHF โทรทัศน์ชุมชนเพื่อการศึกษาเยาวชน โทรทัศน์ชุมชนเพื่อการศึกษาเยาวชน ศาสนา ศาสนา ธรรมกาย ธรรมกาย

21 โทรทัศน์อื่นๆ Other TV DTH DTH TGN Thai Goal bal Network TGN Thai Goal bal Network Money 97 Money 97 TGN 98 TGN 98 TATV โทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว 9 TATV โทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว 9 ASTV เครือผู้จัดการ ASTV เครือผู้จัดการ


ดาวน์โหลด ppt การเผยแพร่รายการ. โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV : Closed Circuit Television) เป็น โทรทัศน์ที่ติดตั้งตามสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานบางหน่วย โดยมากจะทำ การผลิตรายการทางการสอนแล้วส่งภาพทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google