งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2555
WAREHOUSE SILO AND COLD STORAGE BUSINESS ASSOCIATION จุลสารรายเดือน สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ปีที่ 04 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน กันยายน 2555 กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2555 สมาคมฯ เชิญสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการประกันภัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ประกันภัย!! คุณสุจิตรา หาญบัญชากิจ กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเด็นการค้า ครั้งที่ 4/ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจรูญสีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดโรงงานและบริษัทใหม่ของ บจก. ชาญเอก ดำเนินกิจการโดยคุณพรชัย เอื้อครองธรรม ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ณ ตลาดไท เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 คุณสุชัย สถาพร อุปนายกสมาคมฯ และคุณจุฑารัตน์ จรัสภิญโญวงศ์ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เข้าร่วมงาน “ การพัฒนาสถาบัน การค้าและสร้างเครือข่ายธุรกิจของไทยรองรับ AEC ” และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาคมการค้า ปี 2555 ณ ศูนย์อบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมี รมช. ว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 กรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ ทิศทางของธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กับการเข้าสู่ AEC ” และ ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่อง “ AEC มา! ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จะอยู่หรือจะไป? ” จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา – น. กรรมการสมาคมฯ ร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา – น.

2 สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ามอบหมายให้ บจก.ไบรอัน เคฟ ( ประเทศไทย ) ดำเนินการ “ โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ” เพื่อให้ ประเทศไทยมีฐานข้อมูลการค้าเชิงลึกที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจและ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน บจก.ไบรอัน เคฟ ( ประเทศไทย ) จึงได้จัดให้มีการประชุมย่อยเพื่อ Breaking News ระดมความคิดเห็น ในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2555 เวลา – น. และ 14.00 – น. ณ ห้องประชุม 30314(1) ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Special Scoop มติครม.แจง “เกณฑ์ประกันภัยพิบัติ” ประกันแบบไหนจึงจะคุ้มครอง! ( ต่อ ) 3.วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัยจะสำรวจและประเมินความเสียหาย โดยจะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติในทุกกรณี ยกเว้นกรณีอุทกภัยในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย เนื่องจากมีผู้เอาประกันภัยจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จะพิจารณาที่ระดับน้ำเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยหากน้ำท่วมพื้นอาคารจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ 30,000 บาท หากระดับน้ำสูง 50 เซ็นติเมตร 75 เซ็นติเมตรและ 100 เซ็นติเมตรจากพื้นอาคาร จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ 50,000 บาท 75,000 บาท และ 100,000 บาท ตามลำดับ แหล่งที่มา : จุลสารรายเดือน WAREHOUSE SILO AND COLD STORAGE BUSINESS ASSOCIATION สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ปีที่ 04 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน กันยายน 2555 จัดทำโดย : สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 37/10 หมู่ที่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม โทร : (66) แฟกซ์ : (662)


ดาวน์โหลด ppt สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google