งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adobe Photoshop เทคนิคพิเศษ และฟิลเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adobe Photoshop เทคนิคพิเศษ และฟิลเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adobe Photoshop เทคนิคพิเศษ และฟิลเตอร์
By Mr.Sittichai Raksasuk Mobile :

2 จะเกิด Layer ขึ้นใหม่เมื่อเรียกใช้
Adjustments สำหรับการปรับแต่งรูปภาพ จะเกิด Layer ขึ้นใหม่เมื่อเรียกใช้

3 ปรับรูปอัตโนมัติ Auto Level ปรับแสงเงาของภาพ
Auto Contrast ปรับแตกต่างระหว่างส่วนที่มืดกับสว่าง Auto Color ปรับแก้ไขสีอัตโนมัติ ระหว่างสีทึบกับสีที่สว่าง คลิกเลือก

4 Brightness/Contrast ปรับแสงเงาความแตกต่างระหว่างส่วนที่มืดกับสว่าง
คลิกปรับค่า ปรับค่า Brightness ปรับค่า Contrast

5 ปรับแสงเงาด้วย Level คลิกเลือก ปรับค่า เลื่อนมาทางซ้ายคือค่าความสว่าง
เลื่อนมาทางขวาคือค่าความมืด

6 การแต่งสีภาพด้วย Hue/Saturation
คลิกปรับค่า

7 Gradient Map คลิก คลิกเลือก ปรับแต่งสี

8 ความเข้ม/จางของฟิลเตอร์
Photo Filter เลือก คลิกเลือก ความเข้ม/จางของฟิลเตอร์

9 Filter คืออะไร Special Effect
ช่วยให้การทำเทคนิคแปลก ๆ กับรูปภาพเป็นเรื่องง่ายๆ คลิกเลือก

10 Filter Type Artistic กลุ่มของ Filter ที่จะเปลี่ยนภาพถ่าย ให้เป็นงานเขียนด้วยสีแบบต่าง ๆ Blur Filter ที่จะทำให้ภาพถ่ายเบลอ มีให้เลือก 6 แบบ Brush Strokes Filter ที่จะเปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นรุปวาด Distort คำสั่งที่ใช้สำหรับดัดแปลงรูปทรงของภาพถ่าย Noise Filter กลุ่มนี้จะใส่จุดที่เรียกว่า Noises ลงไปในรูปภาพ Pixelate Filter กลุ่มที่จะทำงานกับพิกเซลของรูปภาพ Render ใช้สำหรับสร้างเมฆหมอก และยังช่วยตกแต่งแสงให้รูปภาพอีกด้วย Sharpen ช่วยในการตกแต่งปรับความคมชัดของภาพ Sketch เปลี่ยนรูปถ่ายเป็นภาพวาด Stylize เปลี่ยนภาพเป็นงานศิลปะ Texture ใส่พื้นผิวที่มีลักษณะแปลก ๆ ให้รูปภาพ Other เฉพาะสำหรับการปรับค่าต่าง ๆ ของรูปภาพ เช่น ปรับความเบลอ ปรับความแตกต่าง หรือปรับตำแหน่ง การใส่ฟิลเตอร์ให้กับอักษร ต้องทำเลเยอร์อักษรให้เป็น Object ก่อน

11 เลือก Filter ที่ต้องการ
Filter Gallery เลือกกลุ่มของ Filter ปรับแต่งค่า คลิกเลือก Preview เลือก Filter ที่ต้องการ แสดงผล Filter

12 ตัวอย่างการใช้ Filter
คลิกเลือก เลือก Motion Blur… กำหนดค่า… สร้าง Selection

13 ตัวอย่างการใช้งาน Filter 2

14 ตัวอย่างการใช้งาน Filter 2
คลิกเลือก สร้าง Selection จากนั้นทำการ Inverse Quick Mask Mode

15 ตัวอย่างการใช้งาน Filter 3
ปรับแต่งค่า

16 ตัวอย่างการใช้งาน Filter 4
เทสีลงที่ Selection กลับสู่โหมดปรกติ Ctrl + D ได้รูปตามที่ต้องการ

17 การสร้างภาพตบแต่งภาพโดยใช้ Filter

18 การสร้างภาพตบแต่งภาพโดยใช้ Filter
เลือกสีดังนี้ กำหนดค่า เลือก

19 การสร้างภาพตบแต่งภาพโดยใช้ Filter
เลือกการผสมเลยอร์

20 การใส่เทคนิคพิเศษกับข้อความ
พิมพ์ข้อความ เลือกเลเยอร์ข้อความ

21 ปรับแต่งค่า เลือกรูปแบบที่ต้อง Add a layer style

22 การใช้งาน Layer Style กับรูปภาพ
เลือก สร้าง 2 เลเยอร์ Click

23 กำหนดค่า เลือก

24 WORKSHOP ผู้เข้าอบรมเปิดรูปภาพที่ต้องการตบแต่ง แล้วทำการใส่ Filter หรือ Layer Style ให้กับรูปภาพ พร้อมทั้งพิมพ์ข้อความประกอบรูปภาพ และตบแต่งข้อความนั้น

25 การใช้งาน Style คลิกเพื่อเรียกดูรายการคำสั่ง

26 การใช้งาน Style 2 เลือก Style พิมพ์ข้อความ

27 การสร้างภาพแบบจิ๊กซอว์

28 การสร้างภาพแบบจิ๊กซอว์ 2
เปิดไฟล์รูปภาพ ได้ภาพตามต้องการ เลือก Style DB Click เพื่อทำการแก้ไข Style ปรับแก้ไขตามต้องการ

29 การใช้ Brush Tool เลือก เลือก คลิกวาด

30 การติดตั้งหัวแปรงของ Brush
เลือก เลือก หัวแปรงถูกติดตั้งเข้ามา

31 เปลี่ยนสีของดวงตาด้วย Brush Tool

32 เปลี่ยนสีของดวงตาด้วย Brush Tool
เลือก Hue สร้าง 2 เลยอร์ เลือก เลือก คลิกไปที่ดวงตา

33 การใช้ Healing Brush Tool ลบจุดบนหน้า

34 การใช้ Healing Brush Tool ลบจุดบนหน้า
Click เลือกไปบริเวณที่ต้องการลบ เลือก กด alt แล้วเลือกพื้นที่ใกล้เคียง

35 การ Clone ส่วนที่ต้องการ
เลือก

36 การทำนามบัตร WORKSHOP

37 การทำนามบัตร

38 เลือก เลือก

39


ดาวน์โหลด ppt Adobe Photoshop เทคนิคพิเศษ และฟิลเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google