งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

… ซึ่งที่ประชุมได้ฟังคือพระ วจนะที่แท้จริงของพระเจ้า ! 9 ส่วนสำคัญที่สุดในคำเทศนา ของคุณ …

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "… ซึ่งที่ประชุมได้ฟังคือพระ วจนะที่แท้จริงของพระเจ้า ! 9 ส่วนสำคัญที่สุดในคำเทศนา ของคุณ …"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 … ซึ่งที่ประชุมได้ฟังคือพระ วจนะที่แท้จริงของพระเจ้า ! 9 ส่วนสำคัญที่สุดในคำเทศนา ของคุณ …

3 แล้วเราจะอ่านพระวจนะ อย่างเหมาะสมได้ อย่างไร ? ให้เรามีดูที่ปัญหาและ แนวทางแก้ไข … 9

4 1. หลายๆครั้งที่ข้อพระคัมภีร์ที่อ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับคำเทศนาในเช้าวันนั้น จงเลือกข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง ! 9

5 2. เราบอกว่าจะอ่านจากเล่มและข้อ ไหนอย่างไม่ชัดเจน ทำให้ที่ประชุม ต้องคอยถามคนข้างๆ ฉะนั้นคุณควรบอกย้ำว่าจะอ่านจากเล่ม และข้อไหน สามครั้ง สำหรับคนที่อาจ ไม่ได้ยินในครั้งแรก 9

6 9 3. เราเริ่มอ่านขณะที่ที่ประชุมยังเปิดหา ไม่เจอ จงรอให้เสียงพลิกหน้ากระดาษเงียบลง จึงค่อยเริ่มอ่าน

7 4. เราไม่บอกความเป็นมา ของพระวจนะข้อนั้นๆ ( เริ่ม อ่านกิจการฯ 14:21 โดยไม่มี บริบทอะไรเลย ) จงบอกความเป็นมาของข้อพระคัมภีร์ 9

8 ของเปาโลและบารนาบัส ( กิจการฯ 13–14) การเดินทางประกาศครั้งแรก

9 5. คำยากบางคำออกเสียงไม่ ถูกต้อง เนื่องจากขาดความ พร้อม ใช้ The Book of Life เป็นคู่มือช่วย แนะนำการออกเสียงอย่างถูกต้อง ( หน้า 226-244) 9

10 6. เราอ่านย้ำเน้นผิดคำ จงฝึกอ่านออกเสียงให้คล่องและย้ำเน้นคำที่ ถูกต้องหลายๆครั้งจนแทบจำได้ขึ้นใจ 9

11 7. อ่านด้วยน้ำเสียงราบเรียบ จงอ่านให้เหมือนกับการพูด เช่นเดียวกับการอ่านให้เด็กฟัง 9

12 9 8. เป็นเรื่องยากที่จะสอนให้คน อ่านได้ดี แต่มีทัศนคติว่า “ ฉันรู้ทุก อย่างแล้ว ” เลือกคนที่อ่านเก่ง 5 คนจาก คริสตจักร และจัดอบรมย่อยๆ เกี่ยวกับการอ่าน

13 9 9. เรามักปิดท้ายการอ่านพระคัมภีร์ ด้วยสำนวนที่พูดซ้ำๆว่า “ ขอพระเจ้า โปรดเพิ่มเติมพระพรให้กับการอ่านพระ วจนะของพระองค์ด้วย ” ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง เราก็จะได้รับพระพร โดยที่เราไม่ จำเป็นต้องอวยพรอีก

14 9 การอ่านพระคัมภีร์ A. การบรรยาย : ​การเสด็จ​เข้า​กรุง​ เยรู ‍ ซา ‍ เล็ม​ ( มาระโก 11:1-11) B. การพยากรณ์ : การ​นมัส ‍ การ​ใน​ สวรรค์ ( วิวรณ์ 4:1-11) C. การคร่ำครวญ : การร้องขอความ ช่วยเหลือ ( สดุดี 70)

15 Black


ดาวน์โหลด ppt … ซึ่งที่ประชุมได้ฟังคือพระ วจนะที่แท้จริงของพระเจ้า ! 9 ส่วนสำคัญที่สุดในคำเทศนา ของคุณ …

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google