งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 สามารถใส่ไฟล์เสียงเพื่อประกอบงานที่สร้างขึ้น  อิมพอร์ตไฟล์เสียงเข้ามาไว้ในไลบรารี  เพิ่มเลเยอร์ใหม่ แล้วคลิกลากไฟล์เสียงมาวาง บนสเตจ  สร้างคีย์เฟรมใหม่ในตำแหน่งเฟรมที่ต้องการให้หยุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " สามารถใส่ไฟล์เสียงเพื่อประกอบงานที่สร้างขึ้น  อิมพอร์ตไฟล์เสียงเข้ามาไว้ในไลบรารี  เพิ่มเลเยอร์ใหม่ แล้วคลิกลากไฟล์เสียงมาวาง บนสเตจ  สร้างคีย์เฟรมใหม่ในตำแหน่งเฟรมที่ต้องการให้หยุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  สามารถใส่ไฟล์เสียงเพื่อประกอบงานที่สร้างขึ้น  อิมพอร์ตไฟล์เสียงเข้ามาไว้ในไลบรารี  เพิ่มเลเยอร์ใหม่ แล้วคลิกลากไฟล์เสียงมาวาง บนสเตจ  สร้างคีย์เฟรมใหม่ในตำแหน่งเฟรมที่ต้องการให้หยุด เล่นเสียง  กำหนด Sound ที่ Properties Inspector ให้ตรงกับ ไฟล์เสียง  กำหนด Sync เป็น Stop ไฟล์เสียง กำหนดจุดสิ้นสุด

3  สามารถปรับแต่งตัดต่อหรือปรับความดังของเสียงได้ที่ Properties Inspector  โดยคลิกที่เฟรมเสียง กดปุ่ม Edit จะปรากฏหน้าต่าง Edit Envelope สำหรับปรับแต่งเสียง จุดเริ่มเล่น ช่องลำโพงขวา ช่องลำโพงซ้าย จุดสิ้นสุด ปุ่มปรับความดังเบา แสดงตัวเลขตาม ลำดับเฟรม ทดลองฟังเสียง แสดงตัวเลขตาม เวลาวินาที

4

5  หากไฟล์วิดีโอที่ความยาวไม่มาก สามารถอิมพอร์ต เข้ามาฝังในงานได้เลย  โดยคลิกเมนู File > Import > Import Video  จะปรากฏหน้าต่าง Select Video ให้ Browse ไฟล์ วิดีโอที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Next  หน้าต่าง Deployment ให้เลือกรูปแบบเป็น Embed video in SWF and play in timeline แล้วคลิกปุ่ม Next  หน้าต่าง Embedding ให้กำหนดตามที่ต้องการ แล้ว คลิกปุ่ม Next  หน้าต่าง Encoding ให้กำหนดการเข้ารหัสตามที่ ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Next  หน้าต่าง Finish Video Import คลิกปุ่ม Finish แล้ว รอการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt  สามารถใส่ไฟล์เสียงเพื่อประกอบงานที่สร้างขึ้น  อิมพอร์ตไฟล์เสียงเข้ามาไว้ในไลบรารี  เพิ่มเลเยอร์ใหม่ แล้วคลิกลากไฟล์เสียงมาวาง บนสเตจ  สร้างคีย์เฟรมใหม่ในตำแหน่งเฟรมที่ต้องการให้หยุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google