งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สารบรรณโรงเรียน(รับ-ส่งหนังสือ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สารบรรณโรงเรียน(รับ-ส่งหนังสือ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สารบรรณโรงเรียน(รับ-ส่งหนังสือ)
(e-Office) สารบรรณโรงเรียน(รับ-ส่งหนังสือ)

2 LOGIN

3 ID ผู้ใช้ รหัสผ่าน

4 1) รอลงทะเบียนรับ(สาร บรรณกลาง)......รายการ

5 2) คลิกเพื่อเรียกดูรายละเอียดของหนังสือที่ส่งมาในระบบ

6 3) คลิกที่ไฟล์เอกสารที่ แนบมาในระบบ

7 4) ปรากฏไฟล์เอกสารที่แนบ มาในระบบ/สั่งพิมพ์

8 5) ลงทะเบียนรับ

9 7) OK 6) ได้เลขทะเบียนรับ

10 การลงทะเบียนรับหนังสือ(ที่มาเป็นเอกสาร/จากหน่วยงานอื่น ๆ
1) หนังสือรับใหม่

11 3) กรอกข้อมูลวันที่หนังสือ
2) กรอกข้อมูลที่หนังสือ 3) กรอกข้อมูลวันที่หนังสือ 4) กรอกข้อมูล “เรื่อง” หนังสือ 6) + เพื่อเพิ่มชื่อหน่วยงานเจ้าของหนังสือ 5) เลือก“จาก” 7) ลงทะเบียนรับ

12 8) ได้เลขที่ทะเบียนรับหนังสือ
9) OK 10) หลังจากนั้นจะกลับไปหน้าจอ เพื่อลงทะเบียนหนังสือฉบับต่อไป

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สารบรรณโรงเรียน(รับ-ส่งหนังสือ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google