งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“เอ็น (N) พี (P) และ เค (K)”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“เอ็น (N) พี (P) และ เค (K)”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “เอ็น (N) พี (P) และ เค (K)”
การตรวจสอบ ธาตุอาหารพืชในดิน “เอ็น (N) พี (P) และ เค (K)” โดยเกษตรกร

2 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
แอมโมเนียม ขั้นตอนการตรวจสอบดิน ไนเตรต เตรียมตัวอย่างดิน ฟอสฟอรัส สกัดธาตุอาหารพืช โพแทสเซียม ตรวจสอบ ตรวจสอบ ไนโตรเจน เอ็น : N ฟอสฟอรัส พี : P โพแทสเซียม เค : K ความเป็นกรด-ด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ดินนา ดินไร่ แอมโมเนียม ไนเตรต ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

3 ชุดตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน

4 ช้อนตักดิน ช้อนตัก ‘ผง’ กระบอก สำหรับ น้ำยาสกัด 20 มล. น้ำยา เบอร์ 8 2.0 มล. N และ P 2.5 มล. K 0.8 มล. หลอดแก้ว

5 แถบสีมาตรฐาน กรด-ด่าง ไนเตรต แอมโมเนียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม

6 ‘น้ำยา’และ‘ผง’เบอร์ 2-9 สำหรับวัด‘เอ็น พี และ เค’
แอมโมเนียม ไนเตรต ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 3 4 6 9A 9 2 5 7 8

7 การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช) ของดิน
1. ใส่ดินลงในหลุมพลาสติก ประมาณครึ่งหลุม โดยใช้ซ้อน ตักดินที่สะอาด 2. หยดน้ำยาเบอร์ 10 ลงไป จนดินอิ่มตัว แล้วเพิ่มอีก 2 หยด 3. เอียงหลุมพลาสติกไปมา (ถ้าดินเหนียวเกาะกันเป็นก้อน ให้ใช้ปลายซ้อนเขี่ยเบาๆ ระวัง อย่าให้น้ำยาขุ่น) 4. ทิ้งไว้ 1 นาที เปรียบเทียบสี ของน้ำยาบริเวณขอบหลุมกับ แผ่นเทียบสีมาตรฐาน ‘พีเอช’ น้ำยา เบอร์ 10 หลุมพลาสติก แผ่นเทียบสีมาตรฐาน ‘พีเอช’

8 การเตรียมอุปกรณ์สำหรับกรอง ของเหลวที่ได้จากการสกัด
ปรับให้เหลื่อมกัน ประมาณ ½-1 ซม. เหลื่อมกัน ½-1 ซม. 3 พับครึ่ง 1 2 พับครึ่ง

9 การสกัดธาตุอาหารพืชออกจากดิน
ใส่น้ำยาสกัดเบอร์ 1 20 มล. 2 1 กระบอกตวง 20 มล. ตวงตัวอย่างดิน 1 ช้อน (เคาะเบาๆ 3 ครั้ง แล้วปาดให้เสมอขอบช้อน) น้ำยาสกัดเบอร์ 1 ปิดฝา และเขย่าให้เข้ากัน 5 นาที แล้วจึงกรอง ช้อนตวงดิน 3 ขวดสกัดดิน

10 ผ่านบนกระดาษกรองเท่านั้น
หลังเขย่า 5 นาที เทดินและน้ำยาสกัด ผ่านบนกระดาษกรองเท่านั้น ขวดสกัดดิน รอจนของเหลว ซึมออกจาก กระดาษกรองจนหมด ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ขวดรองรับ

11 เมื่อดูดตัวอย่างใหม่
ดูดสารละลาย ที่ผ่าน การกรองแล้ว ใส่ลงในหลอดแก้ว 2.5 2.5 0.8 เอ็น พี เค 1 2 3 N P K 2.5 มล. 0.8 มล. หมายเหตุ : ต้องล้างด้วยน้ำ สะอาดทุกครั้ง เมื่อดูดตัวอย่างใหม่ ขวดรองรับ ไนเตรต / แอมโมเนียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส

12 การตรวจสอบปริมาณ ‘แอมโมเนียม’ (N)
หลอดที่ 1 N 1. ดูด ‘น้ำ’ จากขวดรองรับ 2.5 มล. ใส่ลงในหลอดแก้ว 2. เติมผงเบอร์ 2 หนึ่งซ้อนเล็ก 3. เติมน้ำยาเบอร์ 3, 5 หยด 4. ปิดฝาหลอดแก้วด้วยจุกยาง 5. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 6. อ่านค่า ‘แอมโมเนียม’ โดย เปรียบเทียบกับ ‘แผ่นสีมาตรฐาน แอมโมเนียม’ - ถ้าเกิดโทนสีฟ้า ใช้แผ่นที่ 1 - ถ้าเกิดโทนสีเขียวใช้แผ่นที่2 VL L 3 M 2 H VH

13 การตรวจสอบปริมาณ ‘ไนเตรต’ (N)
หลอดที่ 1 N 1. ดูด ‘น้ำ’ จากขวดรองรับ 2.5 มล. ใส่ลงในหลอดแก้ว 2. เติมน้ำยาเบอร์ มล. 3. เติมผงเบอร์ 5 หนึ่งซ้อนเล็ก 4. ปิดฝาหลอดแก้วด้วยจุกยาง 5. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 6. อ่านค่า ‘ไนเตรต’ โดย เปรียบเทียบกับ ‘แผ่นสีมาตรฐาน ไนเตรต’ 5 4 H M L VL

14 การตรวจสอบปริมาณ ‘ฟอสฟอรัส’ (P)
หลอดที่ 2 P 1. ดูด ‘น้ำ’ จากขวดรองรับ 2.5 มล. ใส่ลงในหลอดแก้ว 2. เติมน้ำยาเบอร์ มล. 3. เติมผงเบอร์ 7 ครึ่งซ้อนเล็ก 4. ปิดฝาหลอดแก้วด้วยจุกยาง 5. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 6. อ่านค่า ‘ฟอสฟอรัส’ โดย เปรียบเทียบกับ ‘แผ่นสีมาตรฐาน ฟอสฟอรัส’ 7 6 VH H M L VL

15 การตรวจสอบปริมาณ ‘โพแทสเซียม’ (K)
หลอดที่ 3 K หลอดที่ 1 1. ดูด ‘น้ำกรอง’ 3 มล. ใส่ลงใน ขวดเบอร์ 9 เขย่าให้เข้ากัน 5 นาที 2. ดูด ‘น้ำ’ จากขวดรองรับ 0.8 มล. 3. เติมน้ำยาเบอร์ มล. 4. เติมน้ำยาเบอร์ 9A จำนวน 1 หยด แล้วเขย่าให้เข้ากัน 5. เติมน้ำยาเบอร์ 9 จำนวน 2 หยด (ห้ามเกิน) 6. ปิดฝาหลอดแก้วด้วยจุกยาง 7. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 8. อ่านค่า ‘โพแทสเซียม’ โดย เปรียบเทียบกับ ‘แผ่นสีมาตรฐาน โพแทสเซียม’ (ถ้ามีตะกอนเท่ากับสูง) 3 มล. 9A 9 8 น้ำกรอง หมายเหตุ : ถ้าตกตะกอน แสดงว่ามี K สูง H M L


ดาวน์โหลด ppt “เอ็น (N) พี (P) และ เค (K)”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google