งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ งานเจียไต๋ แฟร์ 2011 เสนอ... อาจารย์สุริภา เตียงนิล จัดทำโดย... ด. ช. ณัฐภูมิ คงกระพันธ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ด. ช. ปรมัช ลิ้มติ้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาดูงานนอกสถานที่ งานเจียไต๋ แฟร์ 2011 เสนอ... อาจารย์สุริภา เตียงนิล จัดทำโดย... ด. ช. ณัฐภูมิ คงกระพันธ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ด. ช. ปรมัช ลิ้มติ้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ งานเจียไต๋ แฟร์ 2011 เสนอ... อาจารย์สุริภา เตียงนิล จัดทำโดย... ด. ช. ณัฐภูมิ คงกระพันธ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ด. ช. ปรมัช ลิ้มติ้ว ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ด. ช. สุโชติ ภักดีสวาท ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อ. ไทร โยค ต. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

3 ชื่องานเจียไต๋แฟร์ 2011 : จัดระหว่างวันที่ 15 - 23 มกราคม 2554 สถานที่จัด ณ ชนม์เจริญฟาร์ม ต. วังดัง อ. เมือง จ. กาญจนบุรี ลักษณะการจัดงานเจียไต๋แฟร์ เป็นงานที่จัดขึ้น เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้าน การเกษตรของไทย วัตถุประสงค์แสดงถึงเทคโนโลยีความก้าวหน้า ของระบบการเพาะปลูกในโรงเรือน การ แสดงสายพันธุ์ผักและดอกไม้นานาชนิด ที่สวยงาม พร้อมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา มากกว่า 8 ทศวรรษของเจียไต๋

4 กิจกรรมในงานเจียไต๋แฟร์ 2011 แปลงเพาะปลูกผักและดอกไม้นานาชนิด หลากหลายสาย พันธุ์ที่บานสะพรั่งสวยงาม สวนผักและดอกไม้แนวตั้งในรูปทรงเรขาคณิต และสวนผัก Recycle ผักผลไม้มหัศจรรย์ที่หาชมยาก อาทิ แตงโมสี่เหลี่ยมและ หัวใจ มะเขือเทศรูปหัวใจ มะเขือเทศและมะเขือหลากหลาย พันธุ์ในต้นเดียวกัน ฟักทองและแฟงยักษ์ พริกคุณตา ฯลฯ ประกวดภาพถ่ายสำหรับประชาชนทั่วไป ถ่ายรูปแสตมป์ที่ระลึกส่วนบุคคลจากไปรษณีย์ไทย อาหารคุณภาพหลากหลายจากเครือเจริญโภคภัณฑ์และ จังหวัดกาญจนบุรี

5 พี่ที่ดูแล พี่นา พี่ฟอย พี่ปลาม ในแปลงผักประกอบด้วยแตงโมไร้เมล็ด เมล่อน มะเขือ เทศ ฟักทอง ฯลฯ ประโยชน์ที่ได้รับได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพืช ผัก ผลไม้ เทคนิคในการปลูกพืชปลอด สารพิษ ความสนุกสนานจากการ ชมงานและนำไปพัฒนาประกอบอาชีพได้ในอนาคต พี่ที่ประทับใจ พี่ปลาม เพราะช่วยทำงานดูแลดี รูปแบบการจัดงานพบรูปแบบใหม่ของการจัดสวนโดยใช้ พืชผักสวนครัว 5 สี เป็นรูปแบบทันสมัยทำให้เข้าถึงข้อมูลการ เกษตรกรรมได้ เข้าใจและดูเป็นเรื่องที่ ทำได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ ไม่ต้องออกแรง มากเช่นในอดีต เพราะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ ปลูกพืชมาใช้ได้เป็นอย่างดี

6 ประทับใจ สวนผักและดอกไม้แนวตั้งในรูปทรง เรขาคณิต แตงโมสี่เหลี่ยม มะเขือเทศรูปหัวใจ มะเขือเทศและมะเขือ หลากหลายพันธุ์ในต้น เดียวกัน ฟักทองและแฟงยักษ์ พริกคุณตา และสวนผัก Recycle

7 กราบขอบพระคุณ รองผู้อำนวยการจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ อาจารย์อารีย์ มีเชื้อ อาจารย์สุริภา เตียงนิล


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาดูงานนอกสถานที่ งานเจียไต๋ แฟร์ 2011 เสนอ... อาจารย์สุริภา เตียงนิล จัดทำโดย... ด. ช. ณัฐภูมิ คงกระพันธ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ด. ช. ปรมัช ลิ้มติ้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google