งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตื่น 6.42 น. ( วันหยุด 8.24 น.) ถึง มหาวิทยา ลัย 7.36 น. กลับบ้าน 17.00 น. นอน 22.48 น. ( วันหยุด 23.54 น.) โทรศัพท์ / เล่น Facebook/Lines เป็นสิ่งสุดท้ายก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตื่น 6.42 น. ( วันหยุด 8.24 น.) ถึง มหาวิทยา ลัย 7.36 น. กลับบ้าน 17.00 น. นอน 22.48 น. ( วันหยุด 23.54 น.) โทรศัพท์ / เล่น Facebook/Lines เป็นสิ่งสุดท้ายก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตื่น 6.42 น. ( วันหยุด 8.24 น.) ถึง มหาวิทยา ลัย 7.36 น. กลับบ้าน 17.00 น. นอน 22.48 น. ( วันหยุด 23.54 น.) โทรศัพท์ / เล่น Facebook/Lines เป็นสิ่งสุดท้ายก่อน นอน ร้อยละ 40.6 ( ญ 48.1 ช 40.3) ทานมื้อเย็นกับ ครอบครัว ประจำร้อยละ 17.5 ( ญ.18.4 ช.16.9) ทำรายงานด้วยการ Copy/Paste ร้อยละ 53.1 ( เกรด >3.5 50.6 เกรด <2.5 54.1) เช็คโทรศัพท์เป็นสิ่ง แรกเมื่อตื่น ร้อยละ 54.4 ( ญ.56.0 ช. 52.5) ทานมื้อเช้าประจำร้อย ละ 21.3 หมายเหตุ : สำรวจช่วงเดือนมกราคม 2556 กลุ่มตัวอย่าง 3,058 คน 1 วัน ในชีวิต นิสิต นักศึกษา ไทย 1 วัน ในชีวิต นิสิต นักศึกษา ไทย กิจกรรมหลังเรียน ( กลับบ้าน 64.2 ไปร้านเกม 16.6 ไปบ้านเพื่อน 6.7)

2 สภาวการณ์ร้อยละ ร้อยละนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำ 39.53 ร้อยละนักศึกษาที่สูบบุหรี่หรือยาเส้นเป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำ 30.41 ร้อยละนักศึกษาที่เล่นกีฬา / ออกกำลังกายบ่อยครั้งถึงเป็นประจำ 38.29 ร้อยละนักศึกษาที่รู้สึกเครียดจนมีอาการทางร่างกาย เช่น ปวดหัว อาเจียนเป็นลม ฯลฯครั้งคราวถึงเป็นประจำ 46.63 ร้อยละนักศึกษาที่เคยโดดเรียนเป็นประจำ 8.00 ร้อยละเด็กที่เคยพบเห็นหรือเคยถูกทำร้ายร่างกายในรอบปีการศึกษา 40.76 ร้อยละเด็กที่เคยพบเห็นหรือเคยถูกขู่รีดไถเงินในรอบปีการศึกษา 35.24 ร้อยละเด็กที่เคยพบเห็นเพื่อนนักศึกษาพกพาอาวุธร้ายแรงเข้ามาใน สถานศึกษา เช่น ดาบ มีด ปืน ฯลฯ เป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำ 40.24 สภาวการณ์เด็ก อุดมศึกษาที่น่าสนใจ

3 ชีวิตยามตื่นกับสื่อ ของเด็กอุดมศึกษาไทยใน 1 วัน ปี 2555 รวม = 10 ชั่วโมง 20 นาที


ดาวน์โหลด ppt ตื่น 6.42 น. ( วันหยุด 8.24 น.) ถึง มหาวิทยา ลัย 7.36 น. กลับบ้าน 17.00 น. นอน 22.48 น. ( วันหยุด 23.54 น.) โทรศัพท์ / เล่น Facebook/Lines เป็นสิ่งสุดท้ายก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google