งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขันการตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย สำหลับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๙ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย (ภาคเหนือ ๓ จังหวัด) ปีบริหาร ๒๕๕๕-๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขันการตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย สำหลับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๙ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย (ภาคเหนือ ๓ จังหวัด) ปีบริหาร ๒๕๕๕-๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแข่งขันการตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย สำหลับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๙ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย (ภาคเหนือ ๓ จังหวัด) ปีบริหาร ๒๕๕๕-๒๕๕๖

2 การแข่งขันการตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย
สารานุกรมไทยฯฉบับที่ใช้ตั้งคำถาม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สารานุกรมไทยเล่มที่๒๒,๓๓,๓๖ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ ๓,๕,๑๘ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สารานุกรมไทย เล่มที่ ๒๒,๒๖,๓๒,๓๓,๓๖

3 การแข่งขันการตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย
รูปแบบการแข่งขัน แข่งขันเพียงรอบเดียวโดยเริ่มแข่งขันเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นการแข่งขันตอบคำถามแบบทีม โดยแบ่งเป็นทีมละ ๓ คน ตามระดับชั้น โดยใช้วิธีแข่งขันแบบข้อเขียนเท่านั้น

4 การแข่งขันการตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย
รางวัลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ทีมละ ๑,๕๐๐ บาท นักเรียนที่เข้าแข่งขันทีมละ ๓ คน และครูผู้ควบคุมไม่เกิน ๒ คน จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน (หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ)

5 การแข่งขันการตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย
ข้อมูลการแข่งขัน จังหวัด ลำปาง ตาก กำแพงเพชร กำหนดวันแข่งขัน เสาร์ที่ ๔ ส.ค. ๕๖ (ทุกสนามสอบทั่วประเทศ) เวลา ๐๗.๐๐ รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ พิธีเปิดการแข่งขัน สถานที่สอบ หอประชุมมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขันการตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย สำหลับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๙ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย (ภาคเหนือ ๓ จังหวัด) ปีบริหาร ๒๕๕๕-๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google