งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM : การเข้าถึงความรู้ เข้าถึงคนรู้ (Tacit) – เข้าไปทำความรู้จักมัก คุ้น ตีสนิท ตีซี้ – เชิญ มาเป็นที่ปรึกษา – เชิญ มาเป็นวิทยากร – การไปดูงาน ดูโชว์ งานแสดงสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM : การเข้าถึงความรู้ เข้าถึงคนรู้ (Tacit) – เข้าไปทำความรู้จักมัก คุ้น ตีสนิท ตีซี้ – เชิญ มาเป็นที่ปรึกษา – เชิญ มาเป็นวิทยากร – การไปดูงาน ดูโชว์ งานแสดงสินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM : การเข้าถึงความรู้ เข้าถึงคนรู้ (Tacit) – เข้าไปทำความรู้จักมัก คุ้น ตีสนิท ตีซี้ – เชิญ มาเป็นที่ปรึกษา – เชิญ มาเป็นวิทยากร – การไปดูงาน ดูโชว์ งานแสดงสินค้า – อ่านหนังสือ คู่มือ เข้าทาง Internet – Search Engine – E-Books E-learning – www.kmnrct.nrct.go.th

2 การเข้าถึงความรู้ทาง  www.kmnrct.nrct.go.thwww.kmnrct.nrct.go.th - เกี่ยวข้องกับ วช. โดยตรง - โดนบังคับให้ทำ เพราะเป็นตัวชี้วัด  กำเนิดของเวบ KM - ภน. เป็นเจ้าภาพ KM นำร่อง - ภน. เป็นเวบมาสเตอร์

3 www.kmnrct.nrct.go.th

4

5

6

7

8 การจัดการเวบเข้าถึงความรู้ทาง Internet web ที่ใช้ drupal

9 เวบ drupal ของฟรีแถมมากับ linux sis 5.0

10 E-learning แถมมากับ linux sis

11 Web E-leaning-Learn square

12 E-gallery 2 นี่ก็ของแถม

13 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้คน พิการทางสายตาและพิการทางการได้ยิน สามารถเข้าชมเว็บไซต์และสามารถเข้าถึง ข้อมูลสารสนเทศได้เป็นมาตรฐานกลาง ภายใต้องค์กร World Wide Web Consortium (W3C) ที่กำหนดแนวทางการ พัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง เพื่อ ใช้เป็นมาตรฐานกลาง ที่เรียกว่า Web Content Accessibility Guideline (WCAG) มาตรฐานการเข้าถึงสารสนเทศที่เท่าเทียมและทั่วถึง ที่มา http://astec.nectec.or.th/astec/web_check/ http://astec.nectec.or.th/astec/web_check/

14 เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับ A เป็นเกณฑ์ที่ผู้พัฒนา เว็บไซต์ ต้อง ปฏิบัติตามเพื่อให้คน พิการเข้าถึงได้ ระดับ AA เป็นเกณฑ์ระดับ ความสำคัญรองลงมาที่ผู้พัฒนา เว็บไซต์ควรจะปฏิบัติตามเพื่อให้คน พิการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น ระดับ AAA เป็นเกณฑ์ที่ผู้พัฒนา เว็บไซต์อาจจะปฏิบัติตาม เพื่อให้คนพิการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ ง่ายที่สุด ที่มา http://astec.nectec.or.th/astec/web_check/ http://astec.nectec.or.th/astec/web_check/

15 เวบที่จัดอยู่ในกลุ่ม ที่ทุกคนเข้าถึง ที่มา http://astec.nectec.or.th/astec/web_check/ http://astec.nectec.or.th/astec/web_check/

16 ของฝาก คำถาม  ท่านได้อะไรจากการที่ท่านได้เข้าเวบ kmnrct.nrct.go.th  ท่านคิดว่า เวบ kmnrct จะต้องปรับปรุง อย่างไร  ท่านยินดีที่จะส่งข้อเขียนของท่านลง ในเวบ kmnrct เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ของ วช. หรือไม่  ส่งคำตอบเมื่อพบกันในการจัดการความรู้ครั้งต่อไป  มีรางวัลไม่มากมายสำหรับคำตอบ

17 การเข้าถึงความรู้ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt KM : การเข้าถึงความรู้ เข้าถึงคนรู้ (Tacit) – เข้าไปทำความรู้จักมัก คุ้น ตีสนิท ตีซี้ – เชิญ มาเป็นที่ปรึกษา – เชิญ มาเป็นวิทยากร – การไปดูงาน ดูโชว์ งานแสดงสินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google