งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 3 การตลาดออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 3 การตลาดออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 3 การตลาดออนไลน์

2 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM)

3 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM)
แบ่งการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งคือ การทำ SEO (Search Engine Optimization : SEO) ส่วนที่สองคือ การโฆษณาใน Google (Google Adwords)

4 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM)
การทำ SEO (Search Engine Optimization : SEO) หมายถึง การทำให้หน้า เพจ (Web page) หน้าใดหน้าหนึ่งในเว็บไซต์ติดอยู่ในผลลัพธ์ของการค้นหาในลำดับ ต้น ๆ ของเครื่องมือค้นหา (Search Engine) หน้าเพจที่ยู่ในลำดับต้น ๆ มีโอกาสถูก คลิกสูงกว่าหน้าเพจที่อยู่ท้าย ๆ

5 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM)
ในการจัดทำ SEO นั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ การหาคำหลัก(Keyword Research) ต้องพิจารณาว่า คำหลักที่ลูกค้าจะ ค้นหา คือคำใด เช่น เว็บไซต์ขายอาหารเสริม คำที่ถูกค้น น่าจะเป็น “ลดน้ำหนัก” หรือ “ลดความอ้วน” เป็นต้น คำหลักนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ - คำหลักต้น เป็นคำหลักแบบกว้าง ๆ - คำหลักประเภทลองเทล เป็นคำหลักที่เฉพาะเจาะจง คู่แข่งน้อยกว่า มี อัตราส่วนทำให้เกิดการขายมากกว่า

6 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM)

7 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM)
เครื่องมือที่ช่วยเราในการทำ SEO ซึ่งขอแนะนำเครื่องมือ 2 ตัวต่อไปนี้ 1. Truehits ให้บริการวิเคราะห์สถิติในการ พิจารณาคำหลัก ให้เราลองเข้าไปที่ directory.truehits.net

8 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM)
หมวดสุขภาพ

9 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM)

10 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM)
2. Google Adwords Keyword Tool ใช้สำหรับค้นหาคำหลักเพื่อใช้ในการลงโฆษณา กับทาง google แต่ก็สามารถนำมาพิจารณาทำ SEO ได้ ให้เข้าไปที่ adwords.google.com/o/keywordTool เพื่อช่วยเราในการการวิเคราะห์คำหลักที่จะนำมาตั้งในหน้าเว็บไซต์หรือในชื่อ โดเมนเนม

11 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM)
ปัจจัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ (One-Page Factors) หมายถึง การปรับแต่งหน้าเพจต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในลำดับต้น ๆ ของผลการ ค้นหา - การปรับในส่วนของ HTML (title, meta, การตั้งชื่อรูปภาพ) ให้ส่วนประกอบเหล่านี้ มีคำหลักอยู่ด้วยเพื่อช่วยในการค้นให้เร็วขึ้น - การใส่คำหลักในส่วนของเนื้อหา - ลิงค์ เป็นจำนวนลิงค์ของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงมายังหน้าเพจเรา (Inbound link) ถือว่าหน้านั้นเป็นที่นิยม ยังต้องคำนึงถึงคุณภาพและเนื้อหาของเว็บไซต์ด้วย

12 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM)
ทำอย่างไรจึงจะมีลิงค์จากเว็บอื่น ๆ เข้ามาเป็นจำนวนมาก - เว็บบอร์ด - การลงทะเบียนในสารบัญเว็บ - การใช้โซเชียลมีเดีย

13 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing : SEM)
การโฆษณาใน Google (Google Adwords) CPC (Cost Per Click : CPC) หมายถึงการจ่ายค่าโฆษณา คิดตามจำนวน ของการคลิก สามารถทำได้ 2 รูปแบบ - การกำหนดราคาอัตโนมัติ - การกำหนดราคา CPC ด้วยตนเอง

14 การตลาดแบบเชื่อมโยง (Affiliate Marketing)
สมมติว่าเว็บไซต์ A ขายหนังสือ ต้องการจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้น จึงคิดที่จะ ใช้โปรแกรมเชื่อมโยงขึ้นมา โดยหากเว็บไซต์ใด ๆ ต้องการมีรายได้ก็สามารถนำ โปรแกรมนี้ไปติดตั้งได้ เว็บไซต์ B ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ มีความสนใจนำ โปรแกรมเชื่อมโยงนี้ไปไว้บนหน้าเว็บไซต์ของตนเพื่อสร้างรายได้ ตัวโปรแกรมจะสร้าง ลิงค์ที่สามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ B ไปยังเว็บไซต์ A ซึ่งเหมือนเป็นทางผ่านที่ทำให้ เกิดธุรกรรมขึ้นในเว็บไซต์

15 การตลาดแบบเชื่อมโยง (Affiliate Marketing)
สมมติว่า นายแดงเข้ามาที่เว็บไซต์ B แล้วเห็นส่วนลิงค์ที่แนะนำหนังสือด้าน สุขภาพจากเว็บไซต์ A จึงคลิกลิงค์นั้น โปแกรมจะนำนายแดงเข้ามาที่เว็บไซต์ A และ หากนายแดงได้ซื้อหนังสือจากเว็บไซต์ A เว็บไซต์ B ซึ่งเป็นทางผ่านก็จะได้รับค่า คอมมิชชั่นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

16 การตลาดแบบเชื่อมโยง (Affiliate Marketing)
ตัวอย่างเว็บไซต์ไทยที่ใช้โปรแกรมแบบเชื่อมโยง ทำธุรกิจเว็บไซต์สำเร็จรูป ค่าคอมมิชชั่นร้อยละ 10 ของ ยอดขาย ทำธุรกิจระบบการจองโรงแรม ค่าคอมฯร้อยละ 65 ของกำไร ทำธุรกิจด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อ ให้คลิกละ 4 บาท ขายเสื้อคู่รักและเสื้อครอบครัว ค่าคอมฯร้อยละ 10 ของ ยอดขาย

17 การตลาดแบบเชื่อมโยง (Affiliate Marketing)
เว็บไซต์หางาน ให้ค่าคอมฯดังนี้ - 2 บาท สำหรับฝากประวัติ สมบูรณ์ - 5% สำหรับผู้ประกอบการลงทะเบียนประกาศงาน/ค้นประวัติแบบเสียค่าใช้จ่าย - 5% สำหรับลูกค้าลงโฆษณาบนเว็บไซต์ จำหน่ายบัตรโทรศัพท์สำหรับโทรจากต่างประเทศ ค่า คอมฯร้อยละ 10 ธุรกิจนำเที่ยว ค่าคอมฯร้อยละ 25 ของกำไร

18 การวัดประสิทธิภาพของโฆษณาออนไลน์
ความหมาย Ad Impression เป็นการวัดจำนวนครั้งที่การโฆษณาถูกแสดงให้เห็น Visit (Page View) จำนวนหน้าเว็บแต่ละหน้าที่ได้เข้าชม ซึ่งเกิดจากการเข้าเว็บไซต์หนึ่งครั้ง Click-Through จำนวนครั้งที่โฆษณาถูกคลิก Page Impression (Hit Counts) จำนวนครั้งที่หน้าหน้าหนึ่งถูกแสดง Unique Visitors เป็นการดูจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์โดยพิจารณาจากไอพีแอดเดรส Reach วัดร้อยละของการเข้ามายังเว็บไซต์ของกลุ่มตัวอย่าง (ถ้ากลุ่มตัวอย่างเข้ามา ร้อยละ 25 ก็หมายความว่า Reach ก็คือร้อยละ 25 นั่นเอง)

19 การคำนวณราคาโฆษณาออนไลน์
การคำนวณราคาบนพื้นฐานของจำนวนการแสดงโฆษณานั้น CPM (Cost per Thousand Impression) การคำนวณราคาบนพื้นฐานของการคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ผู้ลงโฆษณา CPC (Cost per Click) การคำนวณราคาบนพื้นฐานของการทำกิจกรรมที่ต้องการ (Affiliate Marketing / CPA : Cost per Action)

20 End Question?


ดาวน์โหลด ppt Chapter 3 การตลาดออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google