งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร ด้านบริหาร บริการและ คุณภาพ จัดฝึกอบรมสัมมนา, กิจกรรมพนักงาน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา นำพา สู่ ความสำเร็จ Your Partner in Successful.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร ด้านบริหาร บริการและ คุณภาพ จัดฝึกอบรมสัมมนา, กิจกรรมพนักงาน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา นำพา สู่ ความสำเร็จ Your Partner in Successful."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร ด้านบริหาร บริการและ คุณภาพ จัดฝึกอบรมสัมมนา, กิจกรรมพนักงาน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา นำพา สู่ ความสำเร็จ Your Partner in Successful Organization Development PRO-DEVELOMENT = Training & Development Institute ผลงา น มีนาค ม 2551

2 องค์กร : สมาคมการบริหารงานบุคคล หลักสูตร ผู้นำเกม & กิจกรรมสำหรับนักฝึกอบรมวิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : คิงส์ปาร์ค อเวนิววันที่ : 20 มีนาคม 2551 การพัฒนาตน และร่วมใจพัฒนาทีมงาน เพื่อความสำเร็จของ องค์กร องค์กร : สมาคมการบริหารงานบุคคล หลักสูตร ผู้นำเกม & กิจกรรมสำหรับนักฝึกอบรมวิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : คิงส์ปาร์ค อเวนิววันที่ : 20 มีนาคม 2551 การพัฒนาตน และร่วมใจพัฒนาทีมงาน เพื่อความสำเร็จของ องค์กร เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “

3 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ องค์กร : ศรีตรัง กรุ๊ป ( หาดใหญ่ ) หลักสูตร การบริการด้วยใจ service Mind วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : ห้องประชุม หาดใหญ่วันที่ : 21 มีนาคม 2551 องค์กร : ศรีตรัง กรุ๊ป ( หาดใหญ่ ) หลักสูตร การบริการด้วยใจ service Mind วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : ห้องประชุม หาดใหญ่วันที่ : 21 มีนาคม 2551

4 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ องค์กร : Thoresen & Co., (Bangkok) Ltd. หลักสูตร : Thoresen’s Team Spirit รุ่น 2 วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : โรงแรมทวาราวดีวันที่ : 22-23 มีนาคม 2551 องค์กร : Thoresen & Co., (Bangkok) Ltd. หลักสูตร : Thoresen’s Team Spirit รุ่น 2 วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : โรงแรมทวาราวดีวันที่ : 22-23 มีนาคม 2551

5 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ องค์กร : การบินไทย หลักสูตร : Supervision Technique วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณ ธรรมา สถานที่ : สำนักงานวิภาวดีวันที่ : 26 มีนาคม 2551 องค์กร : การบินไทย หลักสูตร : Supervision Technique วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณ ธรรมา สถานที่ : สำนักงานวิภาวดีวันที่ : 26 มีนาคม 2551

6 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ องค์กร : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน หลักสูตร : Team Building วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : Wellness Home วันที่ : 29-30 มีนาคม 2551 องค์กร : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน หลักสูตร : Team Building วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : Wellness Home วันที่ : 29-30 มีนาคม 2551


ดาวน์โหลด ppt ที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร ด้านบริหาร บริการและ คุณภาพ จัดฝึกอบรมสัมมนา, กิจกรรมพนักงาน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา นำพา สู่ ความสำเร็จ Your Partner in Successful.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google