งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมการด้านการจราจร ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมการด้านการจราจร ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมการด้านการจราจร ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
การอบรมโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

2 ภารกิจของกลุ่มงานจราจร
จัดตั้งกองอำนวยการ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ที่หมาย เส้นทาง จัดรถนำขบวน VIP ควบคุมรถตู้รับส่งผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 คัน จัดรถบัสรับส่งผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 6 คัน (อาจเสริม)จัดเตรียมลู่วิงสำหรับการทดสอบร่างกาย

3 - หน.ฝอ.ศปก.จร. - รอง ผอ.ศปก.จร. - เจ้าหน้าที่ประจำ กอ. ศปก.จร.
ณ รร.เชียงใหม่แกนด์วิว ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายปฏิบัติการ ตำรวจประจำเส้นทาง และที่หมาย รถยก - หน.ฝอ.ศปก.จร. - รอง ผอ.ศปก.จร. - เจ้าหน้าที่ประจำ กอ. ชุดประจำรถขบวน VIP อุปกรณ์ สนับสนุน การปฏิบัติ ชุดประจำรถตู้ รับ-ส่ง 10 คัน ชุดประจำรถบัส 8 คัน ชุด เคลื่อนที่เร็ว

4 การจัดตั้ง กองอำนวยการ ( กอ.) การจัดทำ display สำหรับกองอำนวยการ
ตารางภารกิจ แผนที่ ตารางเดินทาง

5 สถานภาพกำลังพล /ยานพาหนะ
สัญญาบัตร 60 นาย รถยนต์เก๋ง 6 คัน รถ จยย. 2 คัน รถตู้ คัน รถบัส 8 คัน ประทวน 210 นาย รวม 270 นาย

6 ภารกิจรถนำขบวน พ,ต.ต.เฉลิมพล ร.ต.อ.กฤษธัช ฯ พ.ต.ต.ศุภชัย ฯ
BMW 501 พ,ต.ต.เฉลิมพล ร.ต.อ.กฤษธัช ฯ Camry 503 พ.ต.ต.ศุภชัย ฯ ร.ต.อ.สุนทร ฯ Camry 601 พ.ต.ท.กฤษฎา ฯ ร.ต.อ.ชาญณรงค์เดช Camry 602 พ.ต.ท.มนตรี ฯ ร.ต.อ.เอี่ยม ฯ

7 ภารกิจรถนำขบวน พ.ต.ท.วีระชาติ ฯ ร.ต.ท.นิทัต ฯ พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ฯ
Camry 604 พ.ต.ท.วีระชาติ ฯ ร.ต.ท.นิทัต ฯ Camry 603 พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ฯ ร.ต.อ.ไตรรัตน์ ฯ -Camry 504 พ.ต.ท.ภูวนาถ ฯ ร.ต.อ.สุภาพ ฯ

8 ภารกิจรถทัวร์ จัดรถทัวร์ รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการอบรม จากโรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว ไปสนามกีฬา 700 ปี จำนวน คัน

9 ภารกิจรถทัวร์ จัดรถทัวร์ รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการอบรม จากโรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว ไปสนามกีฬา 700 ปี จำนวน คัน

10 ภารกิจรถตู้ ควบคุมภารกิจรถตู้ สำหรับ รับ- ส่ง วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม หรือตามที่ได้รับการร้องขอ ตลอดจนการนำไปแหล่งท่องเที่ยว ต่าง ๆ จำนวน คัน

11 การจัดลู่วิ่ง ทดสอบร่างกาย (ภารกิจเสริม)
จัดทำลู่วิ่งสำหรับ ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบร่างกาย ภายในสนามกีฬา 700 ปี ( สนาม 1 )

12 รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว
การควบคุมสั่งการ ศูนย์วิทยุ จร.ชม. ศปก.สนามบิน ศปก.จร รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว Mz

13 * 07/16/96 จบการนำเสนอ * ## 13


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมการด้านการจราจร ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google