งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 การบรรยายครั้งที่ 8 บูลทูธ Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 Bluetooth  เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง PCs และ Portable Devices  โดยชุดอุปกรณ์บูลทูธจะถูกบรรจุอยู่ในไมโครชิฟ  ทำให้อุปกรณ์ที่มีบูลทูธสามารถทำการเชื่อมต่อกันเองได้

4 การเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์บูลทูธ  การนำเอาอุปกรณ์บูลทูธมากกว่า 2 ตัวขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน เรียกว่า Piconet  เพื่อป้องกันการรบกวนกันของสัญญาณ บูลทูธจะใช้ความถี่ที่ไม่ แน่นอนโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ตลอดเวลาถึง 1,600 ครั้งต่อวินาที  ในแต่ละ Piconet จะมีอุปกรณ์บูลทูธตัวหนึ่งถูกกำหนดให้เป็น Master เพื่อทำหน้าที่กำหนดความถี่และเปลี่ยนแปลงความถี่ ในขณะสื่อสารกัน ส่วนอุปกรณ์บูลทูธตัวอื่น ๆ จะถูกกำหนดให้ เป็น Slave

5 ข้อมูลด้านเทคนิคของบูลทูธ  บูลทูธใช้เทคโนโลยีการรับ - ส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุที่ย่านความถี่ 2.4 GHz  มีระยะทำการขึ้นอยู่กับกำลังส่ง (RF Power Classes)  มีอัตราความเร็วในการรับ - ส่งข้อมูลอยู่ที่ 1 Mbps  สามารถต่ออุปกรณ์บูลทูธได้สูงสุด 8 ตัว /Piconet

6 Piconet

7 Bluetooth RF Power Classes ClassMaximun Permitted PowerRange (Approx.) Class 1100 mW (20 dBm)100 meters Class 22.5 mW (4 dBm)10 meters Class 31mW (0 dBm)1 meter

8 Bluetooth Operation  Discovery - ทำการค้นหาอุปกรณ์บูลทูธ  Connecting - สร้างเส้นทางสำหรับเชื่อมต่อ  Pairing - ตรวจสอบ identity  Logical Channels - เชื่อมต่อเส้นทางตามฟังก์ชันหรือบริการที่ อุปกรณ์เรียกใช้งาน

9 Communication Protocols Applications RFCOMM / SDP L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) Host Controller Interface (HCI) Link Manager (LM) Baseband Radio Bluetooth Defines the requirements for the Bluetooth transceiver device. Manages physical channels and links (asynchronous and synchronous), handles packets, paging and inquiry to access Bluetooth devices in the area. Carries out link setup, authentication, link configuration, etc. Provides a command interface to the baseband controller and link manager, and access to hardware status and control registers. Provides connection-oriented and connectionless data services to upper layer protocols with protocol multiplexing capability, segmentation, and reassembly operation and group abstractions. RFCOMM: Provides emulation of serial ports over the L2CAP. SDP: Provides a means for applications to discover which services are available and to determine the characteristics of those available services Provides what application are able to run.

10 HomeRF  เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่ถูกบรรจุอยู่ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสั่งงานผ่านรีโมตคอนโทรล ได้

11 ข้อมูลด้านเทคนิคของ HomeRF  HomeRF ใช้เทคโนโลยีการรับ - ส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุที่ย่าน ความถี่ 2.4 GHz  มีระยะทำการอยู่ที่ 50 เมตร  มีอัตราความเร็วในการรับ - ส่งข้อมูลอยู่ที่ 2 Mbps  สามารถต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 127 อุปกรณ์ /Network

12 IrDA  เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้สำหรับการถ่ายโอน ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 2 อุปกรณ์

13 ข้อมูลด้านเทคนิคของ IrDA  IrDA ใช้เทคโนโลยีการรับ - ส่งข้อมูลผ่านแสงอินฟาเรด  มีระยะทำการอยู่ที่ 1 เมตร  มีอัตราความเร็วในการรับ - ส่งข้อมูลอยู่ที่ 4 Mbps  สามารถต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 2 อุปกรณ์

14 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google