งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 5 สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์ Transmission Media and Multiplexing This presentation demonstrates the new capabilities of PowerPoint and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 5 สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์ Transmission Media and Multiplexing This presentation demonstrates the new capabilities of PowerPoint and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 5 สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์ Transmission Media and Multiplexing
This presentation demonstrates the new capabilities of PowerPoint and it is best viewed in Slide Show. These slides are designed to give you great ideas for the presentations you’ll create in PowerPoint 2010! For more sample templates, click the File tab, and then on the New tab, click Sample Templates.

2 1 2 ประเภทของสื่อกลางส่งข้อมูล แบบใช้สาย แบบไร้สาย Wireless Media
Conducted Media 2 แบบไร้สาย Wireless Media

3 สื่อกลางแบบใช้สาย (Conducted media)
1 สื่อกลางแบบใช้สาย (Conducted media)

4 สื่อกลางส่งข้อมูลแบบใช้สาย (Conducted Media)
สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable) สาย UTP (Unshielded Twisted-Pair) สาย STP (Shielded Twisted-Pair Cable) สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) สายไฟเบอร์ออปติก (Optical Fiber)

5 Twisted-Pair Cable UTP: Unshield Twisted-Pair STP: Shield Twisted-Pair

6 Coaxial Cable

7 Fiber Optic

8 สื่อกลางแบบไร้สาย (Wireless media)
2 สื่อกลางแบบไร้สาย (Wireless media)

9 สื่อกลางส่งข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media)
คลื่นวิทยุ (Radio Frequency : RF) ไมโครเวฟ (Terrestrial Microwave Transmission) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephones) อินฟราเรด (Infrared Transmission) บลูทูธ (Bluetooth)

10 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum)

11 คลื่นวิทยุ (Radio Frequency: RF)

12 ไมโครเวฟ (Terrestrial Microwave Transmission)

13 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephones)

14 อินฟราเรด (Infrared Trnsmission)

15 บลูทูธ (Bluetooth)

16 การมัลติเพล็กซ์ (Multiplexing)
3 การมัลติเพล็กซ์ (Multiplexing)

17 การมัลติเพล็กซ์ (Multiplexing)

18 LAB Assignment

19 LAN Connector (RJ-45)

20 Thank you What’s Your Message?


ดาวน์โหลด ppt Chapter 5 สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์ Transmission Media and Multiplexing This presentation demonstrates the new capabilities of PowerPoint and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google