งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานที่สำคัญของการเขียนได้แก่. เข้าใจเรื่องที่จะเขียน หัวข้อหรือประเด็นของเรื่อง เนื้อหาของเรื่อง ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จุดมุ่งหมายในการเขียน ขอบเขตของเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานที่สำคัญของการเขียนได้แก่. เข้าใจเรื่องที่จะเขียน หัวข้อหรือประเด็นของเรื่อง เนื้อหาของเรื่อง ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จุดมุ่งหมายในการเขียน ขอบเขตของเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานที่สำคัญของการเขียนได้แก่

2 เข้าใจเรื่องที่จะเขียน หัวข้อหรือประเด็นของเรื่อง เนื้อหาของเรื่อง ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จุดมุ่งหมายในการเขียน ขอบเขตของเรื่อง ความยาวของเรื่อง

3 เข้าใจรูปแบบที่จะใช้ในการเขียน นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี บทความ เรียงความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์

4 เข้าใจผู้ที่จะอ่าน อายุ ภาวะการศึกษา อาชีพ ความสนใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความคาดหวังของผู้อ่านต่อข้อเขียน

5 เข้าใจสื่อที่จะใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ สื่อเน็ทเวิร์ค สื่ออื่นๆ

6 เข้าใจบริบทต่างๆ กระแสสังคม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง อารมณ์ของคนในเวลานั้น เหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะ ข้อจำกัดทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภาษา หรือเชื้อชาติ

7 ฝึกทักษะการเขียนเปิดเรื่อง หรือ คำนำ ฝึกการเขียนเปิดเรื่อง หรือคำนำ จงเขียนข้อความแนะนำตัวเอง 2-3 บรรทัด ด้วยสำนวนที่ น่าสนใจ และดึงดูดใจให้ผู้อ่านอยากรู้จัก โดยไม่ต้องบอก ชื่อ นามสกุล เพื่อให้เพื่อนเดาๆในห้องเดาว่าตัวเองคือใคร


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานที่สำคัญของการเขียนได้แก่. เข้าใจเรื่องที่จะเขียน หัวข้อหรือประเด็นของเรื่อง เนื้อหาของเรื่อง ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จุดมุ่งหมายในการเขียน ขอบเขตของเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google