งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการเรียนรู้
เราไปกันเลย

2 เข้าสู่บทเรียน/เนื้อหา
ความรู้รอบตัวทั่วๆไป แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน/เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม

3 ข้อ 1 สารข้อใดมีสภาพเป็นกรด ?
ก. น้ำปูนใส ข. น้ำสบู่ ค. แอลกอฮอร์เช็ดแผล ง.น้ำยาล้างจาน

4 ถูกต้อง ทำข้อต่อไป

5 ยังไม่ถูกจ้า ทำข้อต่อไป

6 ข้อ 2. ข้อใดคือเป็นมลพิษทางทะเล ?
ก. สาหร่าย ข. คราบน้ำมัน ค. แมงกระพรุนไฟ ง. ปลิงทะเล

7 ถูกต้อง กลับหน้าหลัก

8 ยังไม่ถูกจ้า กลับไปเมนูหลัก

9 กลับไปเมนูหลัก สารเคมีในชีวิตประจำวัน สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีสภาพความเป็นกรด และด่างแตกต่างกัน คุณสมบัติของสารที่เป็นกรด คือ มีรสเปรี้ยว ก้ดกร่อนสิ่งต่างๆได้ ทำปฏิกิริยากับด่างได้เกลือกับน้ำ ส่วนสารที่มีสภาพเป็นด่าง มีคุณสมบัติ มีรสฝาด ลื่นมือ หน้าต่อไป

10 กลับไปเมนูหลัก มลพิษทางทะเล ประเภทของสารมลพิษ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. อินทรีย์สาร เกิดจากโรงงานกระดาษ 2. ความร้อน เกิดจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานต่างๆ 3. ขยะประเภทโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท 4. จากการทำเกษตรกรรม หน้าที่แล้ว


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google