งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า
ของภาคกลาง ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 รู้และเข้าใจภูมิปัญญา ท้องถิ่น ในแต่ละภูมิภาค
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจภูมิปัญญา ท้องถิ่น ในแต่ละภูมิภาค

3 ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคกลาง

4 ภูมิปัญญา ขนมไทย สำนวนไทย และภาษิต การละเล่น พื้นบ้าน - ศีลธรรม
- ศีลธรรม - อบรมสั่งสอน ขนมไทย - ความสัมพันธ์ กับคนอื่น - ถ่ายทอดภูมิ ปัญญาไทย - เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย

5 วัฒนธรรม 1. การรับบัวบางพลี 2. งานประเพณีกำฟ้า(ประเพณีของชาวไทยพวน )
- การทำข้าวปุ้น(ขนมจีน) - การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน

6 3. การตักบาตรดอกไม้ 4. การวิ่งควาย

7 ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

8 ภูมิปัญญา บทเพลงเจรียงเบริญ ผ้าพื้นเมือง ลำกลอน ชาวกะเลิง

9 ภูมิปัญญา บทเพลงเจรียงเบริญ ผ้าพื้นเมือง ลำกลอน ชาวกะเลิง

10 วัฒนธรรม 1. การผูกเสี่ยว 2. การทำบายศรีสู่ขวัญ 3. การแห่บั้งไฟ 4. การแห่ผีตาโขน

11 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรี อาหารไทย นาฏศิลป์ เรือนไทย

12 ลักษณะ ความสำคัญ วิธีอนุรักษ์ อาชีพ ประเพณี อาหาร การละเล่น ของใช้
ยารักษาโรค การเดินทาง


ดาวน์โหลด ppt ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google