งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

205787 Natural Resources Benjavun Ratanasthien Department of Geological Sciences, Faculty of Sciences, Chiang Mai University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "205787 Natural Resources Benjavun Ratanasthien Department of Geological Sciences, Faculty of Sciences, Chiang Mai University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 205787 Natural Resources Benjavun Ratanasthien Department of Geological Sciences, Faculty of Sciences, Chiang Mai University

2 Earth Cycle and Resources แร่ - หิน - ดิน - น้ำ - ลม - ไฟ ( พลังงาน )

3 น้ำบาดาล เราใช้มาก เกินไปหรือ เปล่า ? เป็นสาเหตุ ให้กรุงเทพ ฯ ทรุดหรือ เปล่า ?

4 หลุมยุบ แผ่นดิน ทรุด ภัยจาก การ ละลาย หรือใช้ น้ำไต้ดิน มาก เกินไป

5 ทัศนียภาพ ทรายแก้ว และคลื่นลม

6

7

8 ทัศนียภาพ บางครั้งก็ เกิดจากการ ผุพังทำลาย

9 ถ้ำ - หินงอก - หินย้อย

10

11

12 ป่าไม้ ให้ฝน - เก็บน้ำ - เก็บดิน - ความชุ่มชื้น - ให้อาหาร - ให้ไม้ - ที่อยู่อาศัย แก่สิ่งมีชีวิต ทั้งมวล

13

14

15 หินกับน้ำ ก็ ยังฉ่ำชื่นเย็น หินแห้งน้ำ เหือด เดือด ทั้งน้ำทั้งป่า ร้อนทั้งใจ และกาย

16 ตัดไม้จนหมด ดอย แล้วจะมีน้ำ ไหนมาหล่อ เลี้ยง น้ำมากก็หลาก ไหล ดินหินจะอยู่ อย่างไร ช่วย บอกเอาบุญที

17 ดินก็บางและเบาฝน ป่าจะทนสัก แค่ไหน ?

18 หาดสวย น้ำใส ใจก็แสน จะสุขสันต์

19 สอดส่ายสายตาพลัน แลลึก ล้ำเหลือคณา

20

21 เกาะแก่ง และโขดเขา เนา แนบชลชลา

22 ทะเลหมอกก็ลีลา ระยอดไม้ ไพรพนา

23 ที่ละเลยเรื่องพิทักษ์ ไม่ อารักษ์ก็ล้านเลี่ยน

24 ปะทะน้ำปะทะลม แกร่งก็ กร่อนเกือบไม่เหลือ

25

26

27

28

29 ปิโตรเลียม

30 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร แร่ธาตุ ใช้ประหยัด ใช้คุ้มค่า สำรวจเพิ่มเติม ใชัอย่างอื่นทดแทน นำกลับมาใช้ใหม่

31 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร สัตว์ป่า กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ไม่ล่าสัตว์ป่า บำรุงรักษาป่า ป้องกันไไฟป่า ให้ความรักและเมตตาต่อสัตว์ มีการเพาะพันธ์เพิ่ม

32 ทรัพยากรป่า ไม้ สาเหตุความ เสื่อมโทรม การขยายพื้นที่ทำกิน ความเจริญทาง เศรษฐกิจและสังคม การขยายกิจกรรม บริเวณชายฝั่งทะเล การต้องการใช้ไม้เพื่อ กิจกรรมต่างๆ ไฟไหม้ป่า แนวทางอนุรักษ์ กำหนดนโยบายป่าไม้ ของประเทศ ป้องกันการบุกรุก ทำลายป่า ปลูกป่าทดแทน ให้การศึกษาถึง ผลกระทบ

33 ทรัพยากรน้ำ ปัญหา มีน้ำมากเกินไป มีน้ำน้อยเกินไป น้ำเสีย – โรงงาน - ฟาร์ม – ชุมชน – กิจกรรมเหมืองแร่ – น้ำทะเลท่วมเข้ามา แนวทางแก้ไข และอนุรักษ์ ใช้น้ำอย่างประหยัด เก็บกักน้ำไว้ใช้ พัฒนาแหล่งน้ำ ป้องกันน้ำเสีย นำกลับไปใช้ใหม่ ลดการใช้สารพิษใน การเกษตร รักษาป่าไม้ต้นน้ำลำ ธาร

34 ทรัพยากรดิน ปัญหา การกัดเซาะและ พังทะลาย การตัดไม้ทำลายป่า การเพาะปลูกเตรียมดิน ไม่ถูกวิธี การใช้ปุ๋ยไม่ถูกวิธี การแก้ไขและอนุรักษ์ การใช้ที่ดินอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม การปรับปรุงบำรุงดิน ป้องกันการเสื่อมโทรม ของดิน ให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน


ดาวน์โหลด ppt 205787 Natural Resources Benjavun Ratanasthien Department of Geological Sciences, Faculty of Sciences, Chiang Mai University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google