งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

All time in my love น. ส. ชุติมันต์ มีนา เลขที่ 10 น. ส. ถาวรีย์ นุธรรม เลขที่ 11 น. ส. ศิรินยา จันแปงเงิน เลขที่ 12 ม. 4.12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "All time in my love น. ส. ชุติมันต์ มีนา เลขที่ 10 น. ส. ถาวรีย์ นุธรรม เลขที่ 11 น. ส. ศิรินยา จันแปงเงิน เลขที่ 12 ม. 4.12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 All time in my love น. ส. ชุติมันต์ มีนา เลขที่ 10 น. ส. ถาวรีย์ นุธรรม เลขที่ 11 น. ส. ศิรินยา จันแปงเงิน เลขที่ 12 ม. 4.12

3 เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ รองรับประเทศตะวันตกได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฏี ทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการ พัฒนาเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าความสัมพันธ์ ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีความรู้ทาง วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติ เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ รองรับประเทศตะวันตกได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฏี ทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการ พัฒนาเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าความสัมพันธ์ ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีความรู้ทาง วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติ

4 ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย อะไรบ้าง 1 ฮาร์ดแวร์ 1 ฮาร์ดแวร์ 2 อุปกรณ์รับข้อมูล 2 อุปกรณ์รับข้อมูล 3 อุปกรณ์ส่งข้อมูล 3 อุปกรณ์ส่งข้อมูล 4 หน่วยประมวลผลกลาง 4 หน่วยประมวลผลกลาง 5 หน่วยความจำหลัก 5 หน่วยความจำหลัก 6 หน่วยความจำสำรอง 6 หน่วยความจำสำรอง 7 ซอฟแวร์ 7 ซอฟแวร์

5 การที่มนุษย์นำเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อสนอง ความต้องการของตัวเองก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ ว่า มันก็มีปัจจัยอยู่หลายๆด้านที่ก่อให้เกิดความ ยุ่งยากต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน.. อย่างเช่น... ปัจจัยในด้านสภาพภูมิอากาศที่ไม่ ค่อยเอื้ออำนวยหากเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง ก็ อาจจะนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างไม่เต็ม ประสิทธิภาพ การที่มนุษย์นำเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อสนอง ความต้องการของตัวเองก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ ว่า มันก็มีปัจจัยอยู่หลายๆด้านที่ก่อให้เกิดความ ยุ่งยากต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน.. อย่างเช่น... ปัจจัยในด้านสภาพภูมิอากาศที่ไม่ ค่อยเอื้ออำนวยหากเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง ก็ อาจจะนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างไม่เต็ม ประสิทธิภาพ

6 การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การค้นหาข้อมูลต่างๆ การค้นหาข้อมูลต่างๆ ใช้ในการติดต่อธุรกิจ ใช้ในการติดต่อธุรกิจ การส่งงานผ่าน E-mail การส่งงานผ่าน E-mail

7 ความรู้เพิ่มพูน.. ประโยชน์ของเทคโนโลยี ประโยชน์ของเทคโนโลยี โทรศัพท์ - ช่วยในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว โทรศัพท์ - ช่วยในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว โทรทัศน์ - ช่วยให้เราเห็นโลกที่กว้างขวางมาก ขึ้น โทรทัศน์ - ช่วยให้เราเห็นโลกที่กว้างขวางมาก ขึ้น คอมพิวเตอร์ - ช่วยให้เราค้นหาข้อมูลจากอินเท อรเนต. พิมพ์งาน คอมพิวเตอร์ - ช่วยให้เราค้นหาข้อมูลจากอินเท อรเนต. พิมพ์งาน

8 เมื่อแดดมันแรง เมื่อพายุมา คงถึงเวลาเผชิญกับ เรื่องร้าย ท้องฟ้าก็เปลี่ยน สายฝนก็เปลี่ยน ชีวิต ก็เปลี่ยน แค่คิดจะหยุดจะเหนี่ยวรั้งได้อย่างไร ต้องเริ่มกันทำ ต้องสร้างสิ่งใหม่ ให้โลกเรา กลับมาสดใสเหมือนเดิม เริ่มที่เรา.. เริ่มที่เรา... เมื่อแดดมันแรง เมื่อพายุมา คงถึงเวลาเผชิญกับ เรื่องร้าย ท้องฟ้าก็เปลี่ยน สายฝนก็เปลี่ยน ชีวิต ก็เปลี่ยน แค่คิดจะหยุดจะเหนี่ยวรั้งได้อย่างไร ต้องเริ่มกันทำ ต้องสร้างสิ่งใหม่ ให้โลกเรา กลับมาสดใสเหมือนเดิม เริ่มที่เรา.. เริ่มที่เรา...

9 ได้แต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้ เผื่อวันไหน เธอปิดอ่าน ในโปรแกรมอันนี้ เธอจะนึกขึ้นได้ว่า หน่วยความจำหลักของฉันนั้น ยังเหมือนเดิม เสมอตลอดมา ให้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันบันทึก ไว้ อาจไม่ซึ้งมากเท่าไหร่ฉันจะฝากเอาไว้อยู่ใน ซอฟแวร์ระบบนี้ มันเป้นความคิดที่กระซิบว่า ฉัน ยังรักเธอ ได้แต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้ เผื่อวันไหน เธอปิดอ่าน ในโปรแกรมอันนี้ เธอจะนึกขึ้นได้ว่า หน่วยความจำหลักของฉันนั้น ยังเหมือนเดิม เสมอตลอดมา ให้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันบันทึก ไว้ อาจไม่ซึ้งมากเท่าไหร่ฉันจะฝากเอาไว้อยู่ใน ซอฟแวร์ระบบนี้ มันเป้นความคิดที่กระซิบว่า ฉัน ยังรักเธอ

10 เจอเธอ on”m เมื่อไหร่ เราควรจะ chat เลยไหม หรือต้องแกล้งๆ Oofline…… ก็คิดจะส่ง mail ไป แต่เธอคงจะรู้ว่า ใคร เพราะชื่อที่แสดงไป เม้น ใน hi5 ให้เธอ แอบบอกว่า love you ดี... ไหมน่ะ ดีไหมน่ะ เจอเธอ on”m เมื่อไหร่ เราควรจะ chat เลยไหม หรือต้องแกล้งๆ Oofline…… ก็คิดจะส่ง mail ไป แต่เธอคงจะรู้ว่า ใคร เพราะชื่อที่แสดงไป เม้น ใน hi5 ให้เธอ แอบบอกว่า love you ดี... ไหมน่ะ ดีไหมน่ะ

11 www.mitmedai.com


ดาวน์โหลด ppt All time in my love น. ส. ชุติมันต์ มีนา เลขที่ 10 น. ส. ถาวรีย์ นุธรรม เลขที่ 11 น. ส. ศิรินยา จันแปงเงิน เลขที่ 12 ม. 4.12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google