งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่องเที่ยวชัยภูมิ โดย นายชวน แสนบุตร รหัสนิสิต 56060444 คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่องเที่ยวชัยภูมิ โดย นายชวน แสนบุตร รหัสนิสิต 56060444 คณะศิลปกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่องเที่ยวชัยภูมิ โดย นายชวน แสนบุตร รหัสนิสิต 56060444 คณะศิลปกรรมศาสตร์

2

3 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  ทุ่งดอกกระเจียว ทุ่งดอกกระเจียว  ป่าหินงาม ป่าหินงาม  มอหินขาว มอหินขาว  น้ำตกตาดโตน น้ำตกตาดโตน

4 ทุ่งดอกกระเจียว หน้า หลัก ถัดไป

5 ทุ่งดอกกระเจียว  ที่ตั้ง ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพังเหยในเขต ต. บ้านไร่ อ. เทพ สถิต จ. ชัยภูมิ  การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสระบุรี - ชัยบาดาล ต่อด้วยทาง หลวงหมายเลข 205 เส้นทางชัยบาดาล - เทพสถิต - ชัยภูมิ ก่อนถึงอำเภอเทพสถิต จะมี ทางแยกซ้ายมือไปป่าหิน งาม อีก 29 กิโลเมตร หากเดินทางเส้นทางจาก จ. นครราชสีมา ก็จะใช้เส้นทางนครราชสีมา - เพชรบูรณ์ โดยจะ วิ่งผ่าน ต. หนองบัวโคก ผ่านบ. คำปิง เข้าสู่อำเภอเทพ สถิต และเลี้ยวขวาบริเวณ สามแยกเพื่อจะไปในเส้นทาง เทพ สถิต - ซับใหญ่ และหากท่านมาจากตัว เมืองชัยภูมิ ก็ต้องใช้ เส้นทาง ระเหว - ซับใหญ่ - เทพสถิต เมื่อออกจากตัว กิ่งอ. ซับ ใหญ่จะถึงทางแยกขึ้นอุทยานฯ ก่อนที่จะถึง อ. เทพสถิต หน้า หลัก กลับ ถัดไป

6 ทุ่งดอกกระเจียว หน้า หลัก กลับ

7 ป่าหินงาม หน้า หลัก ถัดไป

8 ป่าหินงาม หน้า หลัก กลับ ถัดไป  ที่ตั้ง ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพังเหยในเขต ต. บ้านไร่ อ. เทพ สถิต จ. ชัยภูมิ  การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสระบุรี - ชัยบาดาล ต่อด้วยทาง หลวงหมายเลข 205 เส้นทางชัยบาดาล - เทพสถิต - ชัยภูมิ ก่อนถึงอำเภอเทพสถิต จะมี ทางแยกซ้ายมือไปป่าหิน งาม อีก 29 กิโลเมตร หากเดินทางเส้นทางจาก จ. นครราชสีมา ก็จะใช้เส้นทางนครราชสีมา - เพชรบูรณ์ โดยจะ วิ่งผ่าน ต. หนองบัวโคก ผ่านบ. คำปิง เข้าสู่อำเภอเทพ สถิต และเลี้ยวขวาบริเวณ สามแยกเพื่อจะไปในเส้นทาง เทพ สถิต - ซับใหญ่ และหากท่านมาจากตัว เมืองชัยภูมิ ก็ต้องใช้ เส้นทาง ระเหว - ซับใหญ่ - เทพสถิต เมื่อออกจากตัว กิ่งอ. ซับ ใหญ่จะถึงทางแยกขึ้นอุทยานฯ ก่อนที่จะถึง อ. เทพสถิต

9 ป่าหินงาม หน้า หลัก กลับ

10 มอหินขาว หน้า หลัก ถัดไป

11 มอหินขาว หน้า หลัก กลับ ถัดไป  ที่ตั้ง เขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา บริเวณบ้านวังคำแคน หมู่ 9 ตำบลท่าหิน โงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  การเดินทาง 1. โดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวจังหวัดชัยภูมิ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2051 ถนนสายชัยภูมิ – ตาด โตน เป็นทางลาดยางระยะทาง ประมาณ 18 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายก่อนถึงด่าน ของอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตามถนนตาดโตน – ท่าหินโงม เป็นทาง ลาดยาง ประมาณ 12 กิโลเมตร แยกซ้ายตามถนนแจ้งเจริญ - โสกเชือก เป็นทางลูกรัง ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรถึง บ้านวังคำแคนจากนั้นเลี้ยวขวาช่วงบ้านวังคำแคน ่ ไปต่ออีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนราดยาง 2. โดยรถโดยสารประจำทาง ที่มอหินขาวไม่มีรถสาธารณะผ่าน นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาที่นี่ต้องเหมารถ จากตัวเมืองชัยภูมิหรือหากไปเที่ยวสามารถเหมารถจากตัว จังหวัดชัยภูมิ หรือ ใช้บริการรถนำเที่ยว คุณดาว โทร 080 198 5248, 087 958 5395

12 มอหินขาว หน้า หลัก กลับ

13 น้ำตกตาดโตน หน้า หลัก ถัดไป

14 น้ำตกตาดโตน หน้า หลัก กลับ ถัดไป  ที่ตั้ง ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน  การเดินทาง 1. โดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองทางหลวงหมายเลข 2159 และแยกขวาเข้าทางหลวง หมายเลข 2051 ระยะทางจากตัวเมืองถึงที่ทำ การอุทยานฯ ระยะทาง ประมาณ 21 กิโลเมตร หรืออาจใช้เส้นทางหมายเลข 201 ทางไปอำเภอ ภูเขียว จะมีเส้น ทางแยกซ้ายอีก 21 กิโลเมตรไปน้ำตกตาดโตนได้ เช่นกัน 2. โดยรถโดยสารประจำทาง สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสาร สามารถใช้บริการรถสองแถวสาย ชัยภูมิ - ท่าหินโงม ลงที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม แล้วเดินเท้า อีก 1 กิโลเมตรถึงที่ตั้งอุทยานเดินเข้าน้ำตก c ตาดโตนประมาณ 500 เมตร ตาม ถนนราดยาง หรือเดิน ลัดเลาะตามโขด

15 น้ำตกตาดโตน หน้า หลัก กลับ


ดาวน์โหลด ppt ท่องเที่ยวชัยภูมิ โดย นายชวน แสนบุตร รหัสนิสิต 56060444 คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google