งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โครงการจักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดีปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557 ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

2

3 กำหนดการ วันพุธที่ 2 เมษายน 2557
น. ลงทะเบียน ณ เทศบาลตำบลท่ายาง น. พิธีเปิด โดย ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้กล่าวรายงาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประธานโบกธงปล่อยขบวนรถจักรยาน ประมาณ 300 คัน ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นเทศบาลตำบลท่ายาง สะพานข้ามคลองสาย 3 เลี้ยวขวาขึ้นถนนชลประทานคลองสาย 3 เลี้ยวซ้ายเข้าแยกซอยแดงเกษตรผ่านตลาดท่ายาง ผ่านหลังปั๊มปตท.เข้าแยกบ้านกระจับ เลี้ยวซ้ายเข้าแยกท่าต้นโพธิ์ ผ่านบ้านผู้ใหญ่จิน บ้านหนองบ้วย ถึงจุดสิ้นสุด ณ เทศบาลตำบลท่ายาง 18.30 – น. รับประทานอาหารเย็น และร่วมลุ้นโชคจับรางวัล

4 แผนที่สังเขปเส้นทางจักรยาน
สามแยกกระจับ แดงส่งเสริมเกษตร Start เทศบาลตำบลท่ายาง บ้านหนองบ้วย แยกท่าต้นโพธิ์

5 ผลการดำเนินงาน Pap Smear (1 ต.ค.52–28 ก.พ.57)
อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา(ร้อยละ) เมือง 29,050 20,180 69.47 เขาย้อย 8,955 6,473 72.28 หนองหญ้าปล้อง 3,287 2,265 68.91 ชะอำ 16,907 11,442 67.68 ท่ายาง 20,849 13,943 66.88 บ้านลาด 12,600 8,737 69.34 บ้านแหลม 12,203 8,385 68.71 แก่งกระจาน 6,300 4,936 78.35 รวมทั้งจังหวัด 110,151 76,361 69.32

6 โครงการ SMS ครอบครัวผูกพัน กรมอนามัยร่วมกับ UNICEF และ DTAC
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งข้อความที่เป็นประโยชน์ ในเรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี เชิญชวน หญิงตั้งครรภ์ สามี และแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า 2 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนการสมัคร 1. เครือข่าย DTAC กด * เครือข่ายอื่นๆ กด 2. ระบบตอบรับอัตโนมัติ อธิบายบริการสั้นๆ เลือกช่วงอายุครรภ์หรือช่วงอายุบุตร 3. ระบบจะส่งข้อความวันละ 1 ข้อความ 4. หากมีคำถามเร่งด่วน โทรศัพท์หมายเลข 4 หลักของโครงการ 1415 เพื่อส่งต่อไปยัง Call Center ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 6

7 แผนการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน
สถานการณ์ปัญหา 1. ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน 2. ความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ พบปัญหาระบบการคัดกรองเด็ก ที่มีปัญหาการเรียนขาดประสิทธิภาพ 3. การคัดกรองภาวะสุขภาพนักเรียน 7

8 1. ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน 1. คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 22 แห่ง
ปัญหาสำคัญ มาตรการหลัก 1. ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน 1. คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 22 แห่ง 2. อบรมครูและ จนท. รพ./รพ.สต./สสอ. การแก้ไขภาวะ อ้วนในเด็กวัยเรียน 2. ความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ พบปัญหาระบบการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาการเรียนขาดประสิทธิภาพ 3. อบรมครูและ จนท. รพ./รพ.สต./สสอ. ปัญหาการเรียนและแนวทางการช่วยเหลือ 4. ครูประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ด้านดี ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้านเก่ง ความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ด้านสุข ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะทำให้เกิดความสุข 3. การคัดกรองภาวะสุขภาพนักเรียน 5. จัดทำคู่มือการตรวจคัดกรองสุขภาพ 6. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และครู 8

9 การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
วันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี ผลการประกวด 1.จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน 2.บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ได้รางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก


ดาวน์โหลด ppt ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google