งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม อ. ช. ท ห้อง ท. ผ 502 วิทยาลัยลำปาง เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม อ. ช. ท ห้อง ท. ผ 502 วิทยาลัยลำปาง เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม อ. ช. ท ห้อง ท. ผ 502 วิทยาลัยลำปาง เทคโนโลยี

2 การตัดหญ้าและ ถางหญ้าในวัดจอง คำ โดยมีคณะ เทคนิคการผลิต 502 และอาจารย์สิ รวิชญ์มาช่วยใน กิจกรรมครั้งนี้

3 ร่วมด้วยช่วยกัน ในหมู่คณะ

4 นักศึกษายัง มองเห็นถึงความ ปลอดภัยอันตราย จากก้อนหินโดย การสวมหมวกกัน น็อกนิรภัย

5 การพัฒนาวัดและ การมองเห็น ความสำคัญของ ศาสนา

6 กิจกรรมวันที่ 2 การมาเยี่ยมชมการกลั่นสุราชุมชนแม่ทะ โดยได้รับผลงานสินค้า OTOP ประจำ อำเภอแม่ทะ

7 การปรึกษา เครื่องหมายการาค้า ของสุรากลั่นชุมชน

8 การบรรจุ ภัณฑ์ การย้ำหัว ข้าวที่หมัก

9 กิจกรรมวันที่ 3

10 การให้ความรู้ก่อนทำงานจริง

11 ขั้นตอนในการปลูก ข้าวของชาวบ้าน บ้านบุญเกิด ต. พระ บาท โดยมีป้าเหมย เป็นผู้ให้คำแนะนำ

12 ผู้ให้ความรู้ใน การทำนาของ ชาวบ้าน บ้าน บุญเกิด

13 กิจกรรมในวันที่ 4

14 ก่อนและหลังทำ ครับ

15 การทำความสะอาดและ ตัดหญ้าในตอนเช้าและ ตอนบ่ายฟังเทศน์และรับ พรจากพระ

16 จบการนำเสนอกิจกรรมของเทคนิค การผลิต 502 โดยมีอาจารย์สิรวิชญ์ ศรีสุววรณ เป็นที่ปรึกษาครับ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม อ. ช. ท ห้อง ท. ผ 502 วิทยาลัยลำปาง เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google