งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่งเครื่องแบบข้าราชการและ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่งเครื่องแบบข้าราชการและ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการและ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

2 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ
เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบปฏิบัติงาน

3 เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือนบุรุษประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประดับจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยร่วมกับเบญจมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์กรม ติดคอเสื้อ

4 เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือนบุรุษประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประดับทวีติยาภรณ์ช้างเผือกร่วมกับทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

5 เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือนสตรีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประดับจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยร่วมกับเบญจมาภรณ์ช้างเผือก

6 เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือนสตรีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประดับทวีติยาภรณ์ช้างเผือกร่วมกับทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

7 เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน
เครื่องแบบปกติขาว แพรแถบย่อ

8 เครื่องแต่งกายชุดสีกากี ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำ

9 เครื่องแต่งกายชุดสีกากี ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำ
ชาย หญิง เสื้อคอพับแขนยาวสีกากี -  กางเกงขายาวสีกากี -  เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดทำ ด้วยโลหะสีทอง มีรูปครุฑดุนนูนอยู่ กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู -  รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หรือวัตถุเทียม หนังสีดำ หรือสีน้ำตาล -  เครื่องหมายสังกัด ใช้เครื่องหมายสังกัดติด ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้ง 2 ข้าง อกเสื้อด้านขวาติดป้ายชื่อ สกุล และตำแหน่ง ไหล่ประดับอินทนูสีเดียวกับเสื้อ -  ประดับแพรแถบย่อของ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า กระโปรงยาวปิดเข่าสีกากี เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดทำ ด้วยโลหะสีทอง มีรูปครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลาง หัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หรือวัตถุเทียม หนังสีดำ หรือสีน้ำตาลแบบปิด ปลายเท้า ไม่มีลวดลายสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร เครื่องหมายสังกัด ใช้เครื่องหมายสังกัดติด อกเสื้อด้านขวาติดป้ายชื่อ สกุล และ ตำแหน่ง ไหล่ประดับอินทนูสีเดียวกับเสื้อ -  ประดับแพรแถบย่อของ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องซ้าย เหนือกระเป๋า

10 อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทตำแหน่ง อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ บริหาร เครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ ระดับทักษะพิเศษ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับสูง ๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด เพิ่มครุฑพ่าห์ ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน ระดับเชี่ยวชาญ ระดับต้น ระดับอาวุโส ระดับชำนาญการพิเศษ ๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด ช่อชัยพฤกษ์ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ ๓ แถบเล็ก แถบบนขมวด ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๓ ดอก ระดับปฏิบัติงาน ๒ แถบเล็ก แถบบนขมวด ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๒ ดอก อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ

11 แพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์

12 อินทนูและเครื่องหมายของลูกจ้างประจำ
ชุดปฏิบัติงาน อินทนู ตำแหน่ง เงินเดือน หมวดกึ่งฝีมือ เงินเดือนต่ำกว่า ,340 บาท หมวดอื่นๆ นอกจากหมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงาน

13 อินทนูและเครื่องหมายของลูกจ้างประจำ
ชุดปฏิบัติงาน อินทนู ตำแหน่ง เงินเดือน หมวดฝีมือ หรือหมวดอื่นๆ * ยกเว้น หมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงาน ระดับ 3 = 8,340 บาท(เทียบเคียง ระดับ 3 = ระดับปฏิบัติการ = 8,340 บาท) * แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของ ระดับ 6 = 15,050 บาท (ระดับ 6 เทียบเคียงกับระดับชำนาญการ = 15,050 บาท)

14 อินทนูและเครื่องหมายของลูกจ้างประจำ
ชุดปฏิบัติงาน อินทนู ตำแหน่ง เงินเดือน ทุกหมวด * ยกเว้น หมวดกึ่งฝีมือ ตั้งแต่ ขั้นต่ำของ ระดับชำนาญการขึ้นไป = 15,050 บาท ขึ้นไป

15 อินทนูและเครื่องหมายของลูกจ้างประจำ
ชุดพิธีการ อินทนู ตำแหน่ง เงินเดือน หมวดกึ่งฝีมือ เงินเดือนต่ำกว่า ระดับปฏิบัติการ = 8,340 บาท หมวดอื่นๆ นอกจากหมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงาน

16 อินทนูและเครื่องหมายของลูกจ้างประจำ
ชุดพิธีการ อินทนู ตำแหน่ง เงินเดือน หมวดฝีมือ หรือหมวดอื่นๆ * ยกเว้น หมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงาน ระดับปฏิบัติการ= 8,340 บาท * แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของ ระดับ ชำนาญการ = 1,5050 บาท

17 อินทนูและเครื่องหมายของลูกจ้างประจำ
ชุดพิธีการ อินทนู ตำแหน่ง เงินเดือน ทุกหมวด * ยกเว้น หมวดกึ่งฝีมือ ตั้งแต่ ขั้นต่ำของ ระดับชำนาญการขึ้นไป = 15,050 บาท ขึ้นไป

18 อินทนูและเครื่องหมายของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
อินทนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทนู เครื่องแบบพิธีการ ประเภทตำแหน่ง ประเภททั่วไป 1.1 กลุ่มงานบริการ 1.2 กลุ่มงานเทคนิค 1.3กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1.4 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1.5 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทพิเศษ 2.1 กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt การแต่งเครื่องแบบข้าราชการและ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google