งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางนำไปสู่การมีสุขภาพดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางนำไปสู่การมีสุขภาพดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางนำไปสู่การมีสุขภาพดี
สุขบัญญัติแห่งชาติ การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ เป็นสิทธิ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ดังนั้น ทุกคน จึงมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ของตนเอง โดยปลูกฝังและสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ให้สามารถปฏิบัติให้เป็นสุขนิสัย เพื่อเป็นการสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิต โดยปฏิบัติตามแนวทาง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ทางนำไปสู่การมีสุขภาพดี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

2 * อาบน้ำให้สะอาดทุกวัน
อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง * สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ ละ ๒ ครั้ง * ตัดเล็บมือ เล็บเท้า ให้สั้นอยู่เสมอ * ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวัน * ใส่เสื้อที่สะอาด ไม่อับชื้น และให้อบอุ่นเพียงพอ * จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ

3 * แปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี อย่างน้อย
วันละ ๒ ครั้ง เวลาเช้าและก่อนนอน * เลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ * หลีกเลี่ยงการกินลูกอม ลูกกวาด ทอฟฟี่ หรือขนม หวานเหนียว * ตรวจสุขภาพในช่องปาก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง * ห้ามใช้ฟันกัดขบของแข็ง

4 * ล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งก่อนและหลัง
การเตรียมปรุงและกินอาหาร * ล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง หลังการขับถ่าย

5 * เลือกซื้ออาหาร สด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยคำนึงถึงหลัก ๓ ป. คือ
ประโยชน์ ปลอดภัย ประหยัด * ปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและใช้เครื่องปรุงที่ถูกต้อง โดยคำนึง ถึงหลัก ๓ ส. คือ สงวนคุณค่า สุกเสมอ สะอาดปลอดภัย * กินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและกิน ให้ถูกหลักโภชนาการทุกวัน * กินอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลาง ในการกินอาหารร่วมกัน * หลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารรสจัด ของหมักดอง หรือ อาหาร ใส่สีฉูดฉาด * ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ ๘ แก้ว

6 * งดสูบบุหรี่ * งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทุกชนิด * ไม่เสพสารเสพย์ติด ทุกประเภท * งดเล่นการพนันทุกชนิด * งดการสำส่อนทางเพศ

7 * ทุกคนในครอบครัว ช่วยกันทำงานบ้าน
* ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน * เผื่อแผ่น้ำใจให้กันและกัน * ทำบุญ และได้ทำกิจกรรม สนุกสนานร่วมกัน

8 * ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยภายในบ้าน เช่น ไฟฟ้า
เตาแก๊ส ของมีคม จุดธูปเทียนบูชาพระ ไม้ขีดไฟ เป็นต้น * ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ เช่น ปฏิบัติ ตามกฏแห่งความปลอดภัยจาก การจราจรทางบก ทางน้ำ ป้องกันอันตรายจากโรงฝึกงาน ห้องปฏิบัติการเขตก่อสร้าง หลีกเลี่ยงการชุมนุมห้อมล้อม ในขณะเกิดอุบัติภัย

9 * ออกกำลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง
* ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ให้เหมาะสมกับสภาพ ร่างกายและวัย * ตรวจสุขภาพประจำปี

10 * พักผ่อนและนอนหลับ ให้เพียงพอ * จัดสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้าน และที่ทำงานให้น่าอยู่ หรือน่าทำงาน * มองโลกในแง่ดี ให้อภัย และยอมรับใน ข้อบกพร่อง ของคนอื่น * เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจ ควรหาทางผ่อนคลาย

11 * มีการกำจัดขยะในบ้าน และทิ้งขยะในที่รองรับ
* หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม พลาสติก สเปรย์ เป็นต้น * มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ * มีการกำจัดน้ำทิ้งในครัวเรือน และโรงเรียนที่ถูกต้อง * ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด * อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชน ป่า น้ำ สัตว์ป่า เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ทางนำไปสู่การมีสุขภาพดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google