งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พระธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ครูผู้สอน …… นายธี ระพล เข่งวา โรงเรียนวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พระธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ครูผู้สอน …… นายธี ระพล เข่งวา โรงเรียนวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา 1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พระธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ครูผู้สอน …… นายธี ระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล เรื่อง มงคล ๓๘ ครูธีระพล เข่งวา

2 19 แบบฝึกหัดหลัง เรียน 1. การฟังธรรมมีความ ยาก - ง่าย ขึ้น อยู่กับองค์ประกอบ อะไรบ้าง 2. ฟังเทศน์ง่วงนอน ดู ละครตาสว่าง คำกล่าวนี้หมายความ ว่าอย่างไร นักเรียนเห็นด้วยกับ คำกล่าวนี้ หรือไม่ เพราะเหตุใด

3 ครูธีระพล เข่งวา 20 แบบฝึกหัดหลัง เรียน 3. นักเรียนคิดว่า วัยของ บุคคลเป็น อุปสรรคของการฟัง ธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด 4. ถ้านักเรียนสนทนา ธรรมกันเอง แล้วตอบข้อสงสัย ไม่ได้ นักเรียน ควรทำอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พระธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ครูผู้สอน …… นายธี ระพล เข่งวา โรงเรียนวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google