งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแสดง. 1. โขนเป็นการแสดงแบบใด เนื้อหา ศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยที่มี ประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นศิลปะการเต้นเป็น เรื่อง ผู้แสดงตามสวมหัวโขน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแสดง. 1. โขนเป็นการแสดงแบบใด เนื้อหา ศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยที่มี ประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นศิลปะการเต้นเป็น เรื่อง ผู้แสดงตามสวมหัวโขน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแสดง

2 1. โขนเป็นการแสดงแบบใด

3 เนื้อหา ศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยที่มี ประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นศิลปะการเต้นเป็น เรื่อง ผู้แสดงตามสวมหัวโขน ยกเว้นตัวพระ ตัว นางและเทวดา โดยแสดงตาม เรื่อง รามเกียรติ์ แสดงเหตุการณ์ต่างๆ ให้ผู้ชม เข้าใจด้วยการใช้ภาษานาฏศิลปะประกอบการบรรเลง ดนตรี โดยมีบทขับร้องและบทพากย์

4 2. บัลเล่ต์เป็นการแสดงแบบใด

5 เนื้อหา ระบำปลายเท้า คือการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายที่ใช้การถ่วงดุลน้ำหนัก และการสร้าง รูปทรงของร่างกายให้งดงาม โดยเคลื่อนไหวไป ตามจังหวะดนตรีบัลเล่ต์อาจแสดงเป็นเรื่องราว หรือ เป็นการแสดงชุดสั้นๆ ไม่เป็นเรื่องราว ก็ได้ หากแสดง เป็นเรื่องราว จะตัดบทสนทนาหรือบทพากย์ออกไป ใช้ ดนตรีประกอบแทน จึงมีลักษณะเป็นละครใบ้แบบ เต้น

6 3. ฟ้อนสาวไหมในรูปแบบใด

7 เนื้อหา เป็นการฟ้อนพื้นเมืองที่เลียนแบบมาจากการทอ ผ้าไหมของชาวบ้าน การฟ้อนสาวไหมเป็นการฟ้อน รำแบบเก่า เป็นท่าหนึ่งของฟ้อนเจิงซึ่งอยู่ในชุด เดียวกับการฟ้อนดาบ ลีลาการฟ้อนเป็นจังหวะที่ คล่องแคล่วและรวดเร็ว สะดุดเป็นช่วง เหมือนการทอ ผ้าด้วยกี่กระตุก

8 4. การเต้นนันทนาการเป็นอย่างไร

9 เนื้อหา คือการเต้นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงตาม เทศกาลในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การเต้นรำ พื้นเมือง ประจำท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ในยุโรป รวมถึง การเต้นแบบจตุรัส และการเต้นแบบ วงกลม ของอเมริกาด้วย การเต้นนันทนาการเป็นการ เต้นง่ายๆ ใช้เพลงทำนองง่ายๆมีจังหวะที่ชัดเจน บางครั้งใช้การตบมือแทนการให้จังหวะ

10 5. ระบำชนเผ่าเป็นอย่างไร

11 เนื้อหา คือการเต้นของชนเผ่าต่างๆ ในยุโรป อเมริกา รวมถึงแอฟริกา ส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับพิธีกรรมทาง ศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ หรือประเพณีทาง สังคม ทั้งนี้ในปัจจุบันมีข้อพึงสังเกตถึงความแตกต่างระหว่าง การเต้นนันทนาการและการเต้นของชนเผ่า คือการ เต้นนันทนาการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ สนุกสนานเพลิดเพลินจากการที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมใน การเต้น แต่การเต้นชนเผ่ามักจะเป็นรูปแบบของการ แสดงต่อหน้าผู้ชม

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt การแสดง. 1. โขนเป็นการแสดงแบบใด เนื้อหา ศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยที่มี ประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นศิลปะการเต้นเป็น เรื่อง ผู้แสดงตามสวมหัวโขน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google