งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท วงศ์รุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท วงศ์รุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท วงศ์รุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด
WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD. R W บริษัท วงศ์รุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.

2 ประวัติความเป็นมาของบริษัท
บริษัท วงศ์รุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด (WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.)ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ ตั้งอยู่เลขที่ 61/69 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินงานประเภทรับเหมาเช่น งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอยู่ตลอดเวลา ทำให้เรามีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในแต่ละด้าน จากผลงานที่ผ่านมาเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า โรงงานผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม โรงงานผลิตพลาสติก และอาคารต่างๆ นายธิติพงษ์ ศรีบุญเรือง กรรมการผู้จัดการ WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.

3 WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD
SAFETY PLAN 1) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดอบรม เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงานก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง 2) บริษัทฯ ได้มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานทุกคน เพื่อสวมใส่ในการปฏิบัติงาน เช่น หมวก safety,แว่นตา,ถุงมือ และรองเท้า safety เป็นต้น 3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทุกครั้งก่อนนำไปใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้อื่น WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD

4 R W R W OF บริษัท วงศ์รุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด
WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD. R W ORGANIZATION CHART บริษัท วงศ์รุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD. R W OF WONRUNGRUANG ENGINEERING CO.,LTD. MANAGING DIRECTOR ACCOUNTING SAFETY PURCHASING ELECTRICAL ENGINRING MACHANICAL ENGINRING CIVIL ENGINRING ELECTRICAL Dept. MACHAICAL Dept. CIVIL Dept.

5 WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.
งานระบบไฟฟ้า Electrical Systems - High Voltage and Low Voltage Electrical System - Lighting System - Lighting Protection and Grounding System - Telephone System - Master Antenna Television System - CCTV and Access Control System - Data Communication System - Sound System WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.

6 WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.
งานระบบปรับอากาศ Air Condition Systems - Air Conditioning System - Ventilation System - Chiller Water and Condensor Pump - Cooling Tower - Chiller Water and Cooling Water Pipe WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.

7 Fire Protection System
งานระบบดับเพลิง Fire Protection System - Fire Protection System - Fire Alarm System - Fire Hose Cabinet - Fire Pump and Jockey Pump - Springer - Smoke and Heat Detector WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.

8 WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.
งานระบบสุขาภิบาล Sanitary System - Cold Water Pump - Booster Pump - Submersible Pump - Water Treatment System - Piping System WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.

9 WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.
งานอื่นๆ Others System WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.

10 WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.
REFERENCES ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว) บริษัท โรงไฟฟ้า ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ฉะเชิงเทรา บริษัท โรงไฟฟ้า บีพีเค เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด บางประกง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บริษัท P.Z. คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการหลังที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บริษัท การบินไทย (มหาชน) จำกัด สุวรรณภูมิ บริษัท สยามพลาสติก ผลิตภัณฑ์ จำกัด นครปฐม อาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ. อุดรธานี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการราชภัฏ จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท ยูนิฟ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม บริษัท เอฟ พลัส จำกัด นครปฐม (ฟ้าไทย) ธนาคาร เจ ดี บี ประเทศลาว บริษัท นิสชินฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เดลต้า 2 นิคมฯ อมตะนคร บ่อวิน คลังเก็บสินค้า ISAWAN ศรีราชา GE (Thailand) CO,LTD. นิคมฯบ่อวิน ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน สยามสแควร์ อาคารเรียน อัญสัมชัญ ธนบุรี อาคารโรงไฟฟ้าชีวะมวลหน่วยงานNEC จังหวัดชุมพร อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการราชภัฏ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 จ.อุดรธานี WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.

11 WONGRUNGRUENG ENGINEERING CO.,LTD.


ดาวน์โหลด ppt บริษัท วงศ์รุ่งเรืองวิศวกรรม จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google