งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แสง การมองเห็น และทัศนอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แสง การมองเห็น และทัศนอุปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แสง การมองเห็น และทัศนอุปกรณ์

2 การมองเห็นภาพ องค์ประกอบของการมองเห็นภาพ 1. วัตถุ 2. แสง
3. ตาซึ่งทำหน้าที่เป็นฉากรับภาพ

3 ลักษณะของการมองเห็นภาพ
1. การมองเห็นภาพจากวัตถุโดยตรง 2. การมองเห็นภาพผ่านการสะท้อน เนื่องจาก - กระจกเงาราบ - กระจกเงาเว้า - กระจกเงาโค้ง

4 การมองเห็นภาพผ่านการสะท้อน
กระจกเงาราบ

5 การมองเห็นภาพผ่านการสะท้อน
กระจกเงาเว้า กระจกเงาโค้ง

6 การมองเห็นภาพผ่านการหักเห เนื่องจาก
- เลนส์

7 ตา หลักการ - แสงจากวัตถุหักเหผ่านเลนส์ตา ( เลนส์นูน )แล้วเกิดภาพจริงชัดบนเรตินา ( ฉาก ) - ม่านตาทำหน้าที่ปรับปริมาณที่ตกบนเรตินา - ภาพชัดบนเรตินาเกิดได้โดยกล้ามเนื้อยึด เลนส์บีบ - ดึงปรับทางยาวโฟกัสของเลนส์ตา

8 แสดงการเกิดภาพบนเลนส์
เมื่อวัตถุอยู่ไกล ภาพตกบนเรตินา มีขนาดเล็ก

9 เมื่อวัตถุอยู่ไกล้ ภาพตกบนเรตินา มีขนาดใหญ่

10 ความบกพร่องในการมองเห็น
สายตาสั้น - ตาที่มองชัดเฉพาะวัตถุ ที่อยู่ใกล้ๆ

11 การแก้ไข สวมแว่นตา หรือ เลนส์สัมผัส ที่เป็นเลนส์เว้ามีความยาวโฟกัสเหมาะสม

12 * ระยะใกล้สุดของคนปกติจะเห็นได้ ชัดเจน คือ 25 ซม.
สายตายาว 25 cm * ระยะใกล้สุดของคนปกติจะเห็นได้ ชัดเจน คือ 25 ซม.

13 การแก้ไข 25 cm - สวมแว่นตา หรือ เลนส์สัมผัสที่เป็น เลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt แสง การมองเห็น และทัศนอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google