งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการตัดสิน ทักษะทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 15 พฤศจิกายน 2554 ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการตัดสิน ทักษะทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 15 พฤศจิกายน 2554 ยินดีต้อนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการตัดสิน ทักษะทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 15 พฤศจิกายน 2554 ยินดีต้อนรับ

2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2554 “ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพ การศึกษา ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

3 1. ลงเวลา ราชการ ( แบบ 1) 2. รับรายงานตัว นักเรียน 3. ชี้แจงกติกาการ แข่งขัน 4. ดำเนินการ แข่งขัน 5. บันทึกข้อมูลลง ในแบบ รายงานผลการ แข่งขัน นำแบบรายงาน ผลส่ง ศน. ประจำสาระ สพป. ขก 2 กรรมการกลางสนาม สอบ รอง ผอ. สพท. ขก 2 + ศน. 6. นำผลการ แข่งขันประกาศ ผ่านเว็บไซต์ 7. พิมพ์ใบประกาศ นักเรียน + ครู 8. มอบใบประกาศใน นามศูนย์

4 1. การงานอาชีพฯ นางจิระภา ธรรมนำศิลป์ (081-5749574) นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ (084-4283174) 2. คอมพิวเตอร์นายศุภกิจ มณีพันธุ์ นายชัยรัตน์ ศรีเสน 3. ภาษาไทย นายสมคิด เพียงสุพรรณ นางสมหวัง ซื่อสัตย 0819543727 ว่าที่ร. ท. ประสงค์ พรมเมตตา (0879516979) 4. สังคมศึกษา นายวิเชียร วงศ์ก้อม (081-8739445 ) นายเสรี ชังภัย (081-2620622) 5. พัฒนาผู้เรียน นายสมคิด แสนบุญศิริ น. ส. ผกานันท์ พร้อมพรั่ง ศน. ประจำสาระ

5 1. การงานอาชีพฯด้านหน้าเวทีห้องประชุม 2. คอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารนิเทศ 3. ภาษาไทยกลางห้องประชุม 4. สังคมศึกษาด้านหลังห้องประชุม 5. พัฒนาผู้เรียนห้องประชุม ร. ร. ยิ่งยง แยกกลุ่มประชุม

6 แยกกลุ่มประชุม สาระ 1. ตรวจสอบ รายชื่อกรรมการให้ ถูกต้อง 2. ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ กรรมการ + ศึกษานิเทศก์ 3. ศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน 4. ออกข้อสอบ นัดหมาย 5. ตรวจสอบสถานที่สอบ 6. ศึกษานิเทศก์ ปรับปรุงคำสั่ง ให้ ถูกต้อง ส่ง Update ขึ้นทาง เว็บไซต์ http://202.143.147.116/mahakum2011/

7 รายละเอียด 1. กำหนดจำนวนผู้ฝึกสอนการ แข่งขันในแต่ละกิจกรรม ประเภทเดี่ยว ผู้ฝึกสอน 1 คน ประเภททีม 2-5 คน ผู้ฝึกสอน 2 คน ประเภททีม 6-10 คน ผู้ฝึกสอน 3 คน ประเภททีม 11-15 คน ผู้ฝึกสอน 4 คน ประเภททีม 16-20 คน ผู้ฝึกสอน 5 คน ประเภททีม 21-25 คน ผู้ฝึกสอน 6 คน ประเภททีม 26-30 คน ผู้ฝึกสอน 7 คน ประเภททีม 31-40 คน ผู้ฝึกสอน 8 คน

8 จุดเน้น 1. ใบรายงานผลการการแข่งขัน กรุณาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ ครู นักเรียน โรงเรียน ให้ชัดจน 2. บัญชีลงเวลา กรรมการ ให้ ครบถ้วน 3. ส่ง ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม สาระ เมื่อดำเนินงานเสร็จ

9 จุดเน้น 1. ใบรายงานผลการการแข่งขัน กรุณาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ ครู นักเรียน โรงเรียน ให้ชัดจน 2. บัญชีลงเวลา กรรมการ ให้ ครบถ้วน

10 ช่องทางการสื่อสาร ทาง E-mail E:mail กลุ่ม นิเทศฯ sornorkk2@gm ail.com โทร 086- 4581936


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการตัดสิน ทักษะทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 15 พฤศจิกายน 2554 ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google